Thăm viếng tại Frankfurt, West Germany

20 & 21.09.2004 

K16: Hoai, Sai, Vung tren san ga Offenbach

Hoai va My Nhan tai Frankfurt Hoai (k16), Tri (k16), chi Tri, chi Vung (k16) va chi Phay (k24)
Vung va Hoai (k16) Phay (k24), Vung_Hoai_Sai (k16) vo Phay (k24), Tri_Vung_Sai [k16]_Phay [k24] va Hoai [k16]

trở lại