Gia Đ́nh Hải Quân Việt Nam 
Đức Quốc và Đại Hội Âu Châu
http://navygermany.gerussa.com 

Đức Quốc ngày 07 tháng 07 năm 2004 

Kính gởi: Đô Đốc Trần Văn Chơn,
              Cựu Tư Lện Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà 

Tôi được thay mặt anh em Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa  tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức, kính thăm sức khỏe của Đô Đốc, cầu mong Đô Đốc cùng quư quyến luôn luôn được b́nh an.

Thưa Đô-Đốc,

Chúng tôi chân thành cám ơn Đô Đốc, mặc dầu không đủ sức khỏe và không thu xếp được thời gian, để sang tham dự buổi họp mặt của anh em chúng tôi theo thư mời. Nhưng Đô Đốc cũng đă gởi bức Tâm Thư cho Đại hội. Thư đă dược trân trọng đọc trước khi khai mạc.

Rất tiếc phó Đề Đốc Nguyễn Thanh Châu không đến được, v́ thân mẫu của ông từ trần trước đó 09 ngày. Và một số ít những Chiến hữu khác cũng không đến được với nhiều lư do khác nhau.   Số hiện diện gần 60 người.

Qua hai ngày sinh hoạt không khí thật là vui, v́ đây là lần đầu tiên tại nước Đức mới có buổi hội ngộ này, có những anh em kể từ ngày măn khóa học ra trường, hoặc cùng chung đơn vị ngày trước, thời gian 30 năm, 40 năm, đến nay mới găp lại nhau. Họ đă không ngớt hàn huyên tâm sự, hỏi han nhau những bạn bè cũ, kẻ mất người c̣n, v.v….

Ngỏ lời cám ơn anh em trong ban tổ chức, đă tạo cho những gia đ́nh Hải Quân tại Đức buổi họp mặt khó quên này.

Theo yêu cầu chung, chúng tôi sẽ tổ chức lần tới vào tháng 06 năm 2005 tại miền Trung nước Đức. Hy vọng các chiến hữu sẽ hưởng ứng đông đảo hơn lần vừa qua.

Thưa Đô Đốc,

Chúng tôi rất mong được Đô Đốc và một vài vị Niên trưởng tháp tùng Đô Đốc sang tham dự. Chúng tôi sẽ gởi thư mời thật sớm để quư vị sắp xếp thời gian. Mong sẽ được sự hưởng ứng lời mời của gia đ́nh Hải Quân tại CHLB Đức chúng tôi.

Để theo dơi diễn tiến buổi họp mặt vừa qua, kính mời Đô Đốc vào xem trang Web của chúng tôi với địa chỉ như sau: http://navygermany.gerussa.com

Trước khi dứt lời, một lần nữa chúng tôi kính chúc sức khỏe của Đô Đốc và quư quyến được vạn an.

Trân trọng kính chào
Thay mặt Ban Tổ Chức 

 Hàn Cường

Trở lại