Hải Quân Đại Tá Đỗ Kiểm 
lên tiếng về hành động 
của ông Nguyễn Văn Chức

 

 

Thân gửi anh TTASơn:
Quư anh em:

Tôi thuờng xuyên theo dơi tin tức cộng đồng trên mạng lưới. Có rất nhiều tin tức sai lạc láo lếu đến từ nhiều cá nhân mà chúng ta không thèm chấp. Nhưng bài viết có tính cách nhục mạ ông Hoàng Cơ Minh cuả ông Nghị sĩ Chức th́ lại khác. Ông Chức là một nhân vật tầm cỡ cuả cựu trào VNCH. Bài viết cuả ông ta có thể có ảnh huỏng lớn, nhất là đối với giới trẻ. Những người này không biết PĐĐ Hoàng Cơ Minh là ai, hoặc chỉ mơ hồ thôi. Hiện tại VC đang triệt để áp dụng NQ 36 cuả chúng. Một trong mục tiêu cuả chúng trong đó, theo tôi quan trọng nhất, là giảm đến mức tối đa chính nghiă quốc gia, giá trị công lao cuả các thế hệ cha, anh và cuả chúng ta. Chúng muốn cắt rời cái gốc thể hiện cho niềm tin, lư tưởng quốc gia, đầy gương hy sinh, những di sản đáng hănh dện cuả quá khứ và lớp trẻ đang vươn lên trong cộng đồng , đang và sẽ lănh đạo cộng đồng. Khi những người lănh đạo hai nền CH được nêu ra như những kẻ độc tài gia đ́nh trị, những kẻ hèn mạt như muội, tay sai bán nước - và buồn thay nhiều người đang công nhận !!!- khi QLVNCH được bôi bẩn như lính đánh thuê, tàn bạo không nhân tính th́ con em chúng ta c̣n bám víu vào cái ǵ để mà hănh diện với cái căn cước TỴ NẠN cuả cộng đồng cuả cha anh để lại?. Họ sẽ đi theo huóng đi của họ song song vói CS hệt như giới trẻ bên Pháp vào những thập niên 40, 50.

Một vị tướng lănh như ông Hoàng Cơ Minh cả đời xả thân cho quốc gia , một sĩ quan HQ được toàn thể những HQ c̣n sống suy tôn như một anh hùng trong Sử HQ mà lại bị chính một nhân vật tầm cỡ VNCH phỉ báng là tay sai VC bằng những lời khinh bỉ "Bọn Hoàng Cơ Minh" này nọ mà chúng ta, những chứng nhân c̣n sống, cứ câm họng th́ con cháu chúng ta sẽ nghĩ sao?

Tôi không tranh luận về những cáo tội nói một số nguời v/v sai trái, lừa bịp, lem nhem tiền bạc, phản bội, tay sai vv.cuả Mặt Trận cũng như đảng Việt Tân. Tôi không biết. Tôi không có liên hệ ǵ đến các tổ chức này nên không thể bênh vực hay phán xét. Chỉ có một điều tôi biết rơ như chính bản thân tôi là Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh là một SQHQ can trường đáng kính trọng và ông ta đă chết bởi VC trong lúc mưu đồ việc quang phục quê huơng.

Một nguời có chỗ đứng rất cao trong Hải sử HQVN và đă có nhiều bài suy tôn trong tuyển tập.

Nội bấy nhiêu đă thúc đẩy tôi có bổn phận phải lên tiếng với ông Chức. Tôi không thể nói ôn hoà hơn khi cảm thấy quân chủng cuả ḿnh bị hạ nhục oan uổng. Tôi cũng không thể nói nặng hơn v́ c̣n một chút tự trọng cuả một người đă có tuổị

Chuyện Tổng Hội lên tiếng theo tôi nghĩ là một chuyện phải làm cho có tiếng nói chính thức cuả tập thể. Ư nghĩ cuả tôi như đă tŕnh anh em ở trên. Về văn phong xin tuỳ nghi anh em viết sao th́ viết.

Thân
Kedo01

Trở lại