Tại sao chúng ta cần đọc 
Tuyển Tập Hải Sử?

 

 

*     Anh em Hải Quân đọc Tuyển Tập Hải sử để cùng đồng đội ôn lại quăng đời đi biển, đi bờ đầy phiêu lưu, chông gai, nguy hiểm và hào hùng.  Đọc để tưởng nhớ các đồng đội đă dũng mănh chiến đấu và hy sinh đẹp như giấc mợ

*     Đồng bào có dịp quá giang trên các chiến hạm Hải Quân, trên đường di tản, vượt biên t́m tự do sẽ được dịp t́m hiểu những chàng thuỷ thủ lịch thiệp hiến trọn đời ḿnh cho Tổ Quốc -Đại Dương, đă từng đổ máu đổ nước mắt để bảo vệ lá quốc kỳ và toàn vẹn lănh thổ, vẫn tiếp tục tuần dương chống thù trong. giặc ngoài.

*     Các chiến hữu các quân binh chủng đă từng sát cánh với quân chủng Hải Quân tiểu trừ giặc Cộng đă chúng kiến hoả lực kinh hồn của các chiến hạm, chiến đĩnh cầy nát xác giặc để bảo vệ các đơn vị bạn  đang lâm nguy, có cơ hội t́m hiểu các chiến sĩ áo trắng không phải chỉ có mẽ thư sinh bề ngoài mà họ c̣n là những con ḱnh ngạc tung hoành trên sông ng̣i và sóng nước  Biển Đông.

*     Các con em đọc để hiểu cha anh đă nối bước Tổ Tiên,  đă làm những ǵ ông cha đă từng làm để bảo vê. Tổ Quốc và mưu cầu Tự Do, cơm ăn, áo mặc cho đồng bào ruột thịt, cho tương lai con cháu và giống ṇi Hồng Lạc.

 

Anh em HQ và thân hữu ở vùng LA và Orange County , xin ghé lại

 

CLB Hoàng Sa, Paracels tại số :

15583 Brookhurst ST., Westminster , CA 92683 , USA

hoặc Trung Tâm Giáng Ngọc của anh Lê Bá Chư,

Tuyển Tập Hải Sử có bày bán tại hai nơi này. 

 

Ngoài ra quư vị ở trong và ngoài Tiểu Bang California và các nước khác có thể liên lạc trực tiếp với :

 

Ông Đặng Thành Long,

Trưởng Ban  Phát Hành Hải Sử:

14842 Monroe St .,

Midway City , CẠ 92655

Phone: 714-894-2791(H), 714-522-8910(O);

Email: ltdmfg@sbcglobal.net

 

Trở lại