Diễn Hành Đa Văn Hoá tại Frankfurt am Main 

23 June 2012

 

- Khoảng 1600 người trong số 100 đoàn thể văn hoá của nhiều quốc gia trên thế giới đang định cư tại vùng Frankfurt am Main,  Đức quốc tham dự Diễn Hành Đa Văn Hoá
- Khoảng 70.000 người đứng 2 bên đường xem Diễn Hành
- Báo chí Đức: Tờ báo uy tín và phát hành số lượng lớn hàng ngày "Frankfurter Rundschau" ra ngày Thứ hai 25 June 2012 đặc biệt đăng tin về đoàn Diễn Hành Việt Nam: 
nguồn tiếng Đức hoặc URL: http://www.fr-online.de/frankfurt/frankfurt-parade-der-kulturen-fuer-respekt-vor-den-anderen,1472798,16467088.html

bản dịch tiếng ViệtNV Phảy (tài xế xe hoa) và vợ (cầm biểu ngữ).

Vợ NV Phảy và chị Mai 

 

Chị Yến (áo xanh dương lá cây), chị NV Phảy (áo nâu lợt), chị Mai (áo tím)

 

Chị NV Phảy (trái) và chị Mai (phải)

Chị NV Phảy bên bờ sông Main bên thành phố Frankfurt (nơi chấm dứt diễn hành) 

Vợ chồng NV Phảy nơi chấm dứt diễn hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Trở lại