Lời Cho Mừng của Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Qun

nhn ngy kỷ niệm 60 năm Ngy Thnh lập Qun chủng Hải Qun VNCH 

08.09.2012 tại Houston, Texas, USA

Knh thưa qi Nin Trưởng, qi chiến hưữụ Hải Qun cng gia đnh

Knh thưa Qi v

Khung cnh long trng v ng o ca ngy k nim 60 năm thnh lp Qun chũng m nay chng minh rng Hi Hi Qun Trng Dng Houston v vng ph cn được nhiều ưu i từ Qi vị .

L Tng Hi Trưởng Hải Qun , ti xin thay mt Tng Hi chn thnh cm t qu v nhit thnh ng h cho ngy k nim 60 năm do Hi Hi Qun Houston t chc hm nay v xin cm ơn Ban T chc đ cho ti được pht biểu trong buổi họp mặt đm nay.

Sau y ti xin ܮc gi gm i li tm s cng Qi v trong dp gp g qu bu ny.

Knh thưa Qi v

L mt trong nhng cnh chim Hi u xa x, ti chng kin s ra đi tm t do ca Hm đội HQVNCH,t lc ri bến đến lc hợp đon ngoi khơi gần Qun đảo Ph Quốc chng ta đ nhịp nhng vi truyn thng đ được huấn luyện ca người lnh Biễn v vi thc trch nhim, chng ta đ hon thnh cng tc kh khăn cuối cng vo thời điễm cuối thng 4 năm 1975. Sau đ với bao kh khăn tai xứ người chng ta đ cố tm kiếm v gần gủi lại với nhau từ những năm 1980.

Chng ta đ trܪng thnh trong khi la v tng ܮc tuyn dng l mt qun chng tinh nhu bch chin, mt thi oanh lit vy vng trn khp sng bin min Nam Vit Nam, tht s ng gp nhiu chin tch v vang vo s mng cao c bo v chnh ngha t do, sut 23 nm di chin u y gian kh nhng cng y ho hng ca Qun Lc Vit Nam Cng Ha.

Vn nܧc tang thng, cn bo thng 4/1975 y tung chng ta ri xa qu hng, xa bin, xa tu trn 37 nm qua, lng chng ta chu nng u hoi, ray rt, ngm ngi... Nhng tܪng con tu Hi Qun VNCH cng chm dn vo qu kh v linh hn HQ cng nh mai mt cht theo tu.

Nhng hm nay, trn t khch y kh khn cch tr, ti rt vui mng gp li ng o anh em xa gn no nc quy t v y, cng chung sc thnh ton t chc k nim 60 nm thnh lp HQVNCH vi kh th ho hng trng th, lm sng li k nim mu c sc o ca chng ta.

Khung cnh y thn tng tay bt mt mng, hn huyn rn r hng hn minh xc tnh Huynh Chi Binh vn thm thit m nu cao tinh thn on kt c hu ca chin s Hi Qun trong thc k lut ca qun chng v tn ti trt t ca i gia nh.

C th hn, khng nh hn, s c gng vܮt bc Nj kin ton phn nghi l cng lm sng t tinh thn thit tha vi mu c sc o v truyn thng tt p ca qun chng ng thi cng ni ln thc CHA TRN TRCH NHIM vi tin T Quc.

Qi Nin Trưởng v Qi chin hu thn mn,

Chin hm Nht To chm su dܧi y bin ng nhng trn hi chin Hong Sa ghi thm mt trang s oai hng ca truyn thng bt khut chng li k th xm lng truyn kip Bc phng.

y l ln u tin trong lch s hin i, Hi Qun ca VNCH nh b, hin ngang anh dng giao chin th hng vi Hi Qun Trung Cng siu cܩng, gy cho chng nhng tn tht quan trng, lm cho th gii phi ngc nhin ngܪng m.

Ni tip ting sng Bch ng uy linh thu trܧc, ting sng Hong Sa dt du nh thin hng ca bt h, nu cao nim t ho dn tc v cn vang vng mi trong tim thc ca tng chin s o trng kin hng.

Th xc HQVNCH c th v tung thnh mnh vn, lu lc ri rc khp nm chu trn 37 nm di nhng linh hn Hải Qun Việt Nam Cộng Ha vn trܩng tn theo hn thing sng ni, tinh thn Hải Qun vn bt dit vi thi gian.

Ti thnh tm nguyn cu c Thnh Trn Hng o Vng, Thnh T Hi Qun ban hng n ph h ton th chng ta v gia nh lun lun mnh khe, sng sut v thnh cng trong mi sinh hot gii tr tai ch em li thnh vܮng ph cܩng cho quc gia Vit Nam yu qi ca chng ta.

Trn trng knh cho Qi V.

HQ Nguyễn Xun Dục

Tổng Hội Trưởng

Tổng Hội Hải Qun