Hàng Không Mẫu Hạm USS Carl Vinson

Những điều ngay cả người Mỹ cũng ít biết về tàu sân bay Mỹ đang trên đường đến Việt Nam

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1183352&stc=1&thumb=1&d=1519963122 

Sp ti tàu sân bay M có tên là Carl Vinson s ti đến Vit Nam. Đây là 1 trong nhng chiếc tàu sân bay "hng nng" ca M thường xuyên có mt trong các bui tp trn. Xung quanh nó có rt nhiu điu thú v mà ngay c người M cũng ít biết ti.

Đ
ược đt theo tên ca nghCarl Vinson đ ghi nhn nhng đóng góp ca ông cho hi quân, USS Carl Vinson là 1 trong 10 siêu tàu sân bay ca Hi quân M.
Theo Thông t
n xă Vit Nam, được s đng ư ca Chính ph Vit Nam, đoàn tàu hi quân M gm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70), tàu tun dương USS Lake Champlain và tàu khu trc USS Wayne E. Meyer s thăm thành ph Đà Nng t ngày 5 đến 9/3.

D
ưới đây là 14 thông tin thú v v con tàu này, do t MSN News đưa ra:

1 - Carl Vinson (1883-1981) là ngh
sĩ có thi gian làm vic ti H vin M lâu nht, lên ti 50 năm. Trong thi gian gi chc v Ch tch y ban quân v và Các vn đ hi quân ca H vin M, ông Vinson đă bo tr đo lut Vinson-Trammel, cho phép đóng 92 tàu ln phc v Hi quân M và loi b các tàu cũ hơn.

Đây là ch
ương tŕnh trang b hi quân ln nht trong lch s M, giúp tăng 70% quy mô ca lc lượng hi quân.

Đ
ghi nhn s đóng góp ca ông, Hi quân M đă quyết đnh đt tên chiếc CVN-70 là Carl Vinson.

2 - Tàu Vinson đ
ược đt đóng năm 1974 và khi đóng vào ngày 11/10/1975 ti nhà máy đóng tàu Newport News Virginia, M. Con tàu được làm l ra ti vào ngày 15/3/1980 và bàn giao cho Hi quân M ngày 26/2/1982.

3 - Carl Vinson là 1 trong 10 siêu tàu sân bay h
t nhân lp Nimitz ca M. Đây là nhng chiến hm ln nht tng được chế to và đưa vào biên chế Hi quân M, cho ti khi tàu sân bay Gerald R.Ford được hoàn thin.

4 -
Do s dng năng lượng ht nhân nên tàu Carl Vinson có th hot đng ti 20 năm mà không cn tiếp nhiên liu. Măi ti tháng 11/2005, tàu Carl Vinson mi phi np nhiên liu gia ṿng đi và tri qua quá tŕnh đi tu, hin đi hóa.

5 - Tàu Carl Vinson có th
đt tc đ 30-35 hi lư/h và c̣n có kh năng chng ngm.

6 -
Con tàu dài 332,84m, rng 76,81m và cao 12,5m.

7 - Bi
u tượng ca tàu là mt con đi bàng vi đôi cánh dài, qup theo mt di biu ng vi ḍng ch tiếng Latin "Vis Per Mare", nghĩa là "Strength through the Sea" (Tm dch: Sc mnh t bin c). Vi biu tượng này, tàu USS Carl Vinson được đt bit danh là "Đi bàng vàng" ca Hi quân M.

8 -
Tàu Carl Vinson cn có kíp thy th lên ti 5.680 người đ có th phát huy hiu qu hot đng ti đa. Lc lượng h tr cho không đoàn tiêm kích hm trên tàu lên ti 2.480 người.

9 - Tàu sân bay Carl Vinson t
ng xut hin trong b phim "Behind Enemy Lines" năm 2001, trong đó 2 ngôi sao Owen Wilson và Gene Hackman vào vai 2 sĩ quan hi quân trên tàu Vinson. Toàn b các cnh quay bên ngoài boong tàu đu là cnh thc trên tàu Vinson, ch có nhng cnh quay khu vc phía trong con tàu là được thc hin mt chiếc tàu khác.

Trong
nh: Đo din John Moore đang chun b mt cnh quay trên boong tàu sân bay Carl Vinson.

10 - Ngôi sao nh
c đng quê Tyler Farr tng biu din cho thy th đoàn trong nhà cha máy bay ca tàu trên Vnh Arab vào năm 2014.

11 - Tàu Carl Vinson t
ng ch thi th ca Osama bin Laden sau khi trùm khng b này b lc lượng bit kích Hi quân M SEAL tiêu dit Pakistan năm 2011. Mt s ngun tin c̣n cho biết, thi th trùm khng b Osama bin Laden tng được "hi táng" t boong chiếc tàu này.

12 - Trong chi
ến dch ném bom Iraq tháng 12/1998, tàu Vinson được trin khai ti Vnh Ba Tư và đă trin khai máy bay tiến hành các v không kích đ h tr chiến dch Cáo sa mc. 11 máy bay ca Không đoàn tiêm kích hm trên tàu đă nhm vào 50 mc tiêu ti min nam Iraq và tiến hành các v tn công.

13 - Sau v
tn công khng b nhm vào nước M ngày 11/9/2001, tàu Vinson đă tham gia vào Chiến dch ǵn gi ḥa b́nh Afghanistan. Ti đây, con tàu đă trin khai 3.303kg đn dược đ h tr lc lượng trên mt đt.

14 -
Tháng 2/2017, Hi quân M cho biết, tàu sân bay Carl Vinson đă thc hin đt tun tra trên Bin Đông nhm đm bo t do hàng hi và hàng không trong khu vc. Song, hot đng tun tra ca Hi quân M vp phi s phn đi mnh m t phía Trung Quc.

Trở lại