Tên Đường Nguỵ Văn Thà tại Houston, Texas, USA

Kính chuyển đến tất cả người VIỆT QUỐC GIA trên ṭan thế giới  

                                                              Thông Báo 

Kính gửi Quý Niên trưởng và Quý Chiến hữu Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. 

Năm ngoái, Hội Hải Quân Houston đã vận động cho việc thực hiện bảng tên đường Ngụy Văn Thà. Ủy Ban Thực Hiện Bảng Tên Đường Việt Nam đã đưa ra trưng cầu dân ý và đ̃ã được chấp thuận. 

Hôm nay, ngày 23 tháng 1, 2016, các bảng tên đường Ngụy Văn Thà đã được đặt tại ngã tư đường Turtlewood Dr và Bellaire Blvd thuộc thành phố Houston Texas. Chứng kiến việc gắn bảng tên đường này gồm có một số chiến hữu hải quân Houston và đồng hương, Bác sĩ Nguyễn Văn Diệu (chủ tịch Ủy Ban Thực Hiện Bảng Tên Đường Việt Nam), các đài truyền hình SGN, ABC và BYN. Ngoài ra, đài phát thanh Saigon Radio 900 AM cũng đã có tiết mục phóng sự đặc biệt. 

Một vòng hoa ̣(do cô Ngọc Hân tiệm hoa Elegance kính tặng) đã được treo ngay dưới bảng tên đường Ngụy Văn Thà để tưởng niệm 74 chiến sĩ Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu hy sinh chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 mà tiêu biểu là Hạm Trưởng Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà. (Xin xem hình ảnh trong attachment - Xin dùng Microsoft Office Picture Manager để mở) 

Đây là một niềm hãnh diện cho Hải Quân Houston nói riêng và cho toàn thể Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nói chung. Các vị tử sĩ Hoàng Sa không chỉ là anh hùng của Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà còn là anh hùng của cả dân tộc Việt Nam.  

Trân trọng thông báo.

Cựu Hội Trưởng Hội Hải Quân Houston nhiệm kỳ 2013-2015

Hải Quân Nguyễn Trần Đàm

Trở lại