Thánh Lễ cầu hồn và tưởng niệm (Trauerfeier) 

ông Dr. Rupert Neudeck

Buổi Thánh Lễ cầu hồn và tưởng niệm (Trauerfeier) ông Dr. Rupert Neudeck sẽ được tổ chức tại :
 

Thánh Đường St. Aposteln (am Neumarkt/Köln)

Neumarkt 30

50667 Köln

vào lúc 11:00 giờ ngày thứ ba, 14 tháng 6 năm 2016,

 sẽ do Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki (Tổng Giám Mục tổng giáo phận Köln) chủ lễ. 

Việc mai táng (Beerdigung) sẽ được tổ chức hoàn toàn hạn chế trong ṿng gia đ́nh, đúng theo ư nguyên của bà và tang quyến.

Gia đ́nh bà Neudeck có nhă ư mời các bạn Việt Nam đến tham dự Thánh Lễ cầu hồn và tưởng niệm (Trauerfeier) ông Dr. Rupert Neudeck.

Nguyễn Hữu Huấn 

 

Trở lại