THƯ MỜI O CHÍ

của Ủy Ban Góp Ư

THƯ MỜI  

Nơi gửi: Ủy Ban Góp Ư Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Nơi nhận: Truyền Thông và Báo Chí

Đề mục: Mời tham dự buổi họp giữa Ủy Ban Góp Ư và Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa.  

Thưa quư vị,

  Tháng 3 năm 2019, ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng thành phố Westminster đă có hảo ư đề xướng và được Hội đồng Thành phố biểu quyết thuận cấp Giấy Phép cho Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long xây Đài Tưởng Niệm tri ân 74 Tử Sĩ Hoàng Sa trong khuôn viên Sid Goldstein Freedom Park nơi có Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ.

Một công tŕnh mang nhiều ư nghĩa về văn hóa (sự tri ân), lịch sử, địa lư, chủ quyền và tinh thần bất khuất chống giặc Tàu phương Bắc để bảo toàn lănh thổ, biển đảo Việt Nam và, với kinh phí quá lớn nên Hội Hải Quân Cửu Long đă gửi Thông Báo cho gia đ́nh Hải Quân và tất cả Quân, Cán, Chính VNCH tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, kêu gọi đóng góp ư kiến tài chánh cho công tŕnh xây dựng này.

  Về tài chánh th́ đă được gia đ́nh HQ và thân hữu khắp nơi đáp ứng nhiệt t́nh, không trở ngại. Tuy nhiên về h́nh thức và nội dung của ĐTN th́ có vài sai sót cần được chỉnh sửa.

Hiện nay sự bất đồng ư kiến giữa Ủy Ban Xây Dựng (đại diện Hội Ái Hữu Cửu Long vùng Orange County) và Ủy Ban Góp Ư chúng tôi (đại diện Hải Quân và Thân hữu các nơi) là: mô h́nh ĐTN phải có hay không có tên quần đảo Trường Sa trên bản đồ Việt Nam. Vấn đề này đă gây tranh luận trong nhiều tháng qua nhưng rất tiếc chưa có được sự đồng thuận; nếu sự bất đồng này kéo dài chẳng những sẽ gây nên bất ḥa mà c̣n làm chậm trễ công tŕnh xây ĐTN, không hoàn tất được vào ngày 19/1/2020 như đă dự trù.

Do đó, chúng tôi đồng ư sẽ có một buổi họp để thảo luận hầu có được sự đồng thuận và chung quyết.

Chúng tôi thiết nghĩ việc Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa có hay không có Trường Sa trên bản đồ VN không chỉ là trách nhiệm của Ủy Ban Xây Dựng và gia đ́nh Hải Quân mà c̣n là trách nhiệm chung của cộng đồng chúng ta đối với người dân trong, ngoài nước và các thế hệ mai sau, biết rơ và xác định lănh thổ, biển đảo chủ quyền thuộc Việt Nam mà tiền nhân đă hy sinh xương máu có được để lo ǵn giữ và bảo tồn.

Chúng tôi xin trân trọng mời đại diện quư báo đến tham dự buổi họp quan trọng này với mong muốn quư vị sẽ ghi nhận được đầy đủ ư nghĩa, diễn tiến sự việc, lư lẽ của đôi bên đồng thời chúng tôi cũng muốn có được bài tường thuật khách quan và chuyên nghiệp của giới truyền thông báo chí, phổ biến rộng răi đến tất cả quư ân nhân đă nhiệt t́nh yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh cho công tŕnh này.

Ngày giờ: Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019  từ 1:00 PM đến 3:00 PM

Địa điểm: Thư viện Việt Nam, 10872 Westminster  Ave, Garden Grove,  CA, 92843 (Góc Westminster & Euclid).

Xin thành thật cám ơn.

Orange County ngày 10 tháng 11 năm 2019

TM/UBGY  

Nguyễn Mạnh Trí

 
Trở lại