Tiến Hành Dựng Tượng Đức Thánh Trần Trên Phố Bolsa

Garden Grove (B́nh Sa)- - Tại pḥng hội Thư Viện Việt Nam lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014 một buổi họp báo do Ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và một số qúy hội đoàn, đoàn thể đứng ra tổ chức. Hiện diện trong buổi họp báo ngoài các cơ quan truyền thông c̣n có qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và một số đồng hương tham dự.

blank

Thông báo tiến hành dựng tượng Đức Thánh Trần.

Trên bàn chủ toạ buổi họp báo nhận thấy có cựu Hải Quân trung Tá Trần Đức Cử; Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ứng cử viên Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí; Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai; Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali; Ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Nhà Báo Du Miên, Giám Đốc Thư Viện Việt Nam; Kỹ Sư Bùi Thế Phát, Ứng Cử Viên Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo Bà Trần Thanh Hiền, Tổng Thư Kư Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai lên giới thiệu thành phần tham dự, tiếp theo Nhà Báo Du Miên cho biết lư do buổi họp báo và anh cũng thông báo sau thời gian vận động xây dựng tượng đài Đức Thánh Trần đây là một biểu tượng đă in sâu trong ḷng dân tộc Việt Nam, nói lên ư chí quyết tâm chống Tàu cộng xâm lược. Ông cũng cho mọi người biết rằng qua thời gian vận động, Thị Trưởng Tạ Đức Trí là người đă sốt sắng, yểm trợ và hướng dẫn chi tiết để chúng ta có được kết qủa như hôm nay. Nhà Báo Du Miên cho biết thêm, sau thời gian vận động đă được ông chủ đất Nguyễn Bang là nguời chủ của hai khu phố Nguyễn Huệ và Hà Nội Plaza đă đồng ư cho chúng ta xây dựng tượng đài Đức Thánh Trần trong khu Hà Nội Plaza trên đường Bolsa (góc Magnolia và Bolsa) Tiếp theo Kỹ Sư Bùi Thế Phát, người đă lo phần Design mô h́nh và phương thức thực hiện cho biết những thành qủa đă đạt được và thủ tục hành chánh đă được chấp thuận.

blank

Thông báo tiến hành dựng tượng Đức Thánh Trần.

Trong dịp nầy qúy vị trong Ủy Ban xây dựng tượng Đức Thánh Hưng Đạo Vương cho biết nếu không có ǵ thay đổi th́ lễ an vị và lễ khánh thành sẽ đượrc tổ chức vào ngày giỗ Đức Thánh Trần mà binh chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa đă chọn làm ngày Thánh Tổ vào ngày 16 tháng 9 (nhằm ngày 20 tháng 9 âm lịch). Ban tổ chức cho biết Thánh Tượng đă lấy theo mẩu bức tượng của Hải Quân trên bến Bạch Đằng tại Sài G̣n. Thánh tượng đă được về đến Little Sài G̣n. Ngoài ra Ban tổ chức cũng đă cho biết lễ khánh thành và an vị sẽ mời nhiều viên chức chính quyền địa phương cũng như Tiểu Bang tham dự.

Kinh phí cho việc đặt tượng cũng như dựng tượng đă được nhiều vị mạnh thường quân đóng góp và danh sách chính thức sẽ được Ban tổ chức thông báo trong những bản tin sắp tới trên các hệ thống truyền thông.

Tất cả người Việt chúng ta dù lưu lạc nơi đâu, từ thế hệ nầy qua thế hệ khác cũng đều biết rất rỏ là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đă ba lần đại thắng quân nguyên 1213-1300.

Đây là một tin vui trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta.

Trở lại