Văn Tế Đức Thánh Trần

(Soạn cho năm 2014)

Duy hải ngoại, ngày Hai Mươi tháng Tám, năm Giáp Ngọ, nhằm ngày Mười Ba tháng Chín năm Hai Ngàn Không Trăm Mười Bốn, quốc lịch nhằm ngày …, tháng …, năm bốn ngàn tám trăm chín mươi ba (4893); Chánh tế [chỉ ghi tên họ chánh tế, không ghi chữ Ông hay Bà] kiêm v́ chúng dân Bách Việt, nhân ngày húy nhật Hưng Đạo Đại Vương, quỳ trước sân rồng, dập đầu khải tấu:  

Âm dương hoán dịch;  
Thiên địa tuần hoàn.
 

Nhớ linh xưa;

Quốc tổ Lạc Long dời non lấp biển, phá núi khai sông, dựng nên giăi nước non hùng anh gấm vóc;  
Quốc mẫu Âu Cơ băng rừng vượt suối, thuần hóa nông tang, mở ra nền xă tắc bền vững an ḥa.
 

Tiên Rồng khai quốc, dựng nước thiên thu;  
Hồng Lạc an dân, mở mang vạn thế.  

Phong Châu đất cũ, họ Hồng Bàng khởi nghiệp, mười lăm bộ Văn Lang ra công đổ sức xây dựng cơi bờ;  
Nghĩa Lĩnh miền xưa, ḍng Bách Việt khai nguyên, mười tám vua Hùng Vương nếm mật nằm gai bảo toàn cương thổ.  

Đức nọ con cháu phát huy;  
Ấn nầy giống ṇi mến mộ.

Văn minh quốc thổ từng chói lọi Đông Sơn;  
Nghệ thuật thứ dân vẫn sáng ngời Ngọc Lũ.  

Miếng cau trắng, đọt trầu xanh, đời đời thắm t́nh dân tộc;  
Hàm răng đen, làn môi đỏ, lớp lớp vững cỏi âu vàng.  

Không để đồng hóa; Quyết giữ đồng bang.  
Hùng cứ Lĩnh Nam; Oai danh Bách Viêt.  

Kế thế hưng bang, khởi nghiệp Lư, Lê, Vũ, Phục, bao anh hùng vào sanh ra tử, giữ cho cơi giang sơn bền vững vẹn toàn;  
Vun bồi xă tắc, lập công Trưng, Triệu, Ngô, Đinh, lắm hào kiệt trùng trùng khí thế, dựng nên bao công nghiệp uy dũng vang lừng.   

Sóng phế hưng dù đảo lộn, trời Nam c̣n riêng cơi, chim Việt vẫn chung bầy, tâm hào kiệt ngập tràn quốc thổ;  
Nền xă tắc dẫu an nguy, đất Việt vẫn vẹn toàn, cành Nam thêm anh túc, đức nhân ḥa kim cổ sáng soi.  

Bởi chưng;

Giặc Thát Đát tràn sang Đại Việt, đất lở trời long, quân binh muôn vạn, khói lửa ngập trời, nước Đông Hải chưa rửa sạch oán thù, dân Nam nào quên gương phá Tống;

Quân Thoát Hoan công phá Thăng Long, dân oán ngh́n thu, dă man đầy đất, trúc Nam Sơn đâu ghi hết tội đồ, quân Việt hằng nhớ thuở b́nh Chiêm.  

Khuyên giải vua quan, lấy xă tắc sơn hà làm trọng, chốn miếu đường uy dũng Hưng Vương;  
Truyền hịch dân quân, giữ cơi bờ non nước khang an, nơi biên ải vang danh Nguyên Soái.  

Thế nước yếu, nhưng ḷng dân quyết chiến, điện Diên Hồng vang vọng tiếng đồng loa;  
Sức dân nghèo, tựu nghĩa khí hùng binh, hội B́nh Than sấm rền lời hiệu triệu.  

Hai lần tuốt kiếm, hưng binh dẹp loạn xâm lăng, giặc Nguyên Mông khiếp oai Thượng Phụ;  
Bao phen thánh đức, dĩ văn khuất phục sứ thần, dân Bắc Triều bội phục Quốc Công.  

Sông Bạch Đằng nối chí Ngô Vương, phá thuyền giặc, xưa nay ai b́ kịp;  
Thành Vạn Kiếp vung gươm Tiết Chế, thắng kỵ binh, hoàn vũ nứt tiếng thơm.  

Bến Vân Đồn canh khuya đưa khách, dũng tướng trung trinh: Yết Kiêu, Dă Tượng.  
Trang Thiên Trường mai sáng chiêu anh, nhân tài kiệt xuất: Ngũ Lăo, Khánh Dư.  

Địch sao nổi, Thoát Hoan chui trốn ống đồng, Nguyên-Mông ba phen thảm bại;  
Chống sao kham, Mă Nhi quỳ xin hàng phục, Hán Nguỵ mấy thuở kinh tâm.  

Nhất kiếm thành danh, Bắc B́nh Nguyên Soái;  
Binh thư di chúc, Thượng Phụ Quốc Công.
 

Nay hậu duệ chúng con, phục tài, ngưỡng đức, nhất trí đồng tâm:

Giữa nguy nàn, núi gọi sông, vang lừng tiếng thép, toàn diện đấu tranh, roi sắt gậy tre, hùng anh vó câu Phù Đổng; Trong ḱm kẹp, tay gióng trống, sục sôi sức mạnh, toàn dân kháng chiến, niêu thần gạo thánh, hiển uy khí lực Thiên Vương.  

Lấy sức toàn dân vận trù quyết sách, phá giặc nội xâm Lê-Mác tà gian;  
Đem tài cả nước khai dụng đấu tranh, giải thể gian nhân Hồ-Mao thổ phỉ.  

Vai chen vai, dẹp loài nghịch tử vô luân, vô thần, vô tổ;  
Cánh sát cánh, dựng đài canh tân tự do, tự chủ, tự cường.  

Mở cơ vận nhân bản thái ḥa;  
Xây kỷ nguyên dân quyền hưng măn.  

Tạ công đức Thánh Trần, nước thái ḥa xin giữ cho vĩnh cửu;  
Dâng anh linh Thượng Phụ, nền thịnh trị nguyện tiếp nối thiên thu.  

Hôm nay đây muôn người như một, ḷng thành tưởng niệm, kính dâng lễ bạc, duy khiết duy tinh, trăm ngh́n bái lạy, Tiết Chế tiên linh, lai lâm chứng giám, ban ân phù hộ, Việt Nam thái b́nh.  

Đồng khấu bách bái,  
Cung duy thượng hương.

====================================================

Trần Đan Tâm phụng soạn cho Paris - 2014.

 

Tranh điêu khắc: HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

 

Trở lại