TỔNG HỘI HẢI QUÂN & HÀNG HẢI/ VNCH

9353 Bolsa Ave. # KG 29
Westminster, CA 92683  

   BẢN LÊN TIẾNG VỀ CHỦ QUYỀN HAI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA
------

 Tổng hội Hải quân và Hàng hải VNCH cực lực phản đối những lời tuyên bố của Bộ ngoại giao Trung quốc ngày 25 tháng 3 năm 2004, của Phi luật Tân ngày 18 tháng 3 năm 2004 về chủ quyền quần đảo Trường sa. Mới đây Đài Loan đă tiến hành việc xây cơ sở trên một trong những ḥn đảo này, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Lịch sử và Địa lư đă chứng minh rơ ràng hai quần đảo Trường sa và Hoàng sa đều thuộc chủ quyền của nước Việt Nam. Luật biển quốc tế hiện hành cũng minh định như vậy.

Đầu năm 1974, Trung cộng đă ngang nhiên đem một lực lượng Hải quân tối tân, hùng hậu để xâm chiếm quần đảo Hoàng sa.

Hải quân Việt Nam Cộng Ḥa đă cương quyết chống cự ngoại xâm dù sức yếu, thế cô. Nhiều chiến sĩ  đă hy sinh mạng sống trong công cuộc chiến đấu bảo vệ quần đảo thân yêu này. Trong khi đó, đảng và nhà nước Cộng sản đang cầm quyền ở miền Bắc Việt Nam , đă im lặng đồng lơa hành động xâm lược trắng trợn này của quan thầy Trung cộng.

Ngay từ năm 1958, thủ tướng Việt cộng Phạm văn Đồng đă kư văn thư xác nhận hải phận của Trung quốc trên các hải đảo trong biển Đông, bán đứng một cách hèn nhát đất đai mà Tổ tiên đă tốn biết bao xương máu tạo dựng .

Lịch sử đă ghi rơ ai là kẻ bán nước, ai là kẻ giữ nước.

Gần đây, phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt cộng Lê Dũng tuyên bố “ chủ quyền bất khả tranh căi của Việt Nam” đối với hai quần đảo Trường sa và Hoàng sa.

Một sự thức tỉnh muộn màng chăng? Hay chỉ là một mánh khóe tuyên truyền để đánh lạc hướng dư luận và che dấu việc họ sắp lén lút thi hành thỏa ước bàn giao một phần biển trong vịnh Bắc Việt cho Trung cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam?

Nếu như nhờ hồn thiêng sông núi soi sáng lương tâm của các nhà lănh đạo trong nước ư thức được nguy cơ bành trướng “vết dầu loang” của Trung cộng, th́ toàn thể dân Việt đang mong chờ những hành động cụ thể, thực tế hơn là những lời nói suông của bộ ngoại giao!

V́ quyền lợi của đất nước, v́ tương lai của dân tộc, hăy bạch hóa những mật ước mà quư vị đă kư với Trung cộng về hải phận và lănh thổ trong thời gian vừa qua. Việc dấu diếm, bưng bít chỉ chứng tỏ đó là những hành vi bán nước mờ ám.

Toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước đồng ư với lời tuyên bố của phát ngôn viên bộ ngoại giao Lê Dũng về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng sa và Trường sa, với điều kiện lời nói phải đi đôi với việc làm. Nhất là đừng dùng lời tuyên bố đó để che dấu hành vi bán đất, nhường biển  trong vịnh Bắc Việt và tại vùng biên giới Việt-Hoa.

California ngày 1 tháng 4 năm 2004

Tổng hội Hải quân/ Hàng hải/ Việt nam Cộng ḥa.

Trở lại