Thành Phố Kent tại Washington, 
Công Nhận Cờ Vàng


Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố ông Tim Clark trao nghị quyết công nhận Cờ Vàng.


Kent, WA. (ĐTQH -VB):
Đă có thêm một thành phố công nhận cờ vàng.

"...- Sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc đă có trên hai triệu người Việt bỏ nước ra đi;  

- Có khoảng 48,000 người Mỹ gốc Việt định cư tại quận hạt King đă đóng góp vào các lănh vực thương măi, sự phát triển kinh tế, và phong tục tập quán cho xứ sở nầy;

- Những người Mỹ gốc Việt được chú ư qua các sinh hoạt cộng đồng và việc tham gia vào quân đội đối với quốc gia chúng ta;

- Những người Mỹ gốc Việt làm chủ và hoạt động hàng trăm cơ sở thương măi tại tiểu bang Washington mà hàng năm họ đóng bạc triệu tiền thuế và thâu nhận rất nhiều nhân công địa phương;

- Phẩm chất đời sống của thành phố được nổi bật nhờ cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại xứ sở chúng ta;

- Đại đa số người Mỹ gốc Việt vẫn ôm ấp lá cờ Việt Nam Cộng Ḥa lúc trước với màu vàng ba sọc đỏ là lá cờ tượng trưng cho tự do dân chủ của họ.

V́ vậy, hôm nay Hội đồng thành phố Kent tuyên bố công nhận lá Cờ Vàng với ba sọc đỏ là lá cờ biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và yểm trợ việc treo lá cờ nầy trong các sinh hoạt cộng đồng và những nơi thích họp trong thành phố."

Trên đây là nội dung Bản Nghị Quyết của Hội đồng thành phố Kent được các nghị viên đồng chấp thuận 7/7 và ông Thị trưởng Jim White kư ban hành vào lúc 7:00 giờ tối, ngày 20/04/2004 vừa qua.

Đây là một thắng lợi vẻ vang và cố gắng lớn lao đầy khó khăn của đồng bào ta ở Kent với sự hỗ trợ nhiệt t́nh của Ủy Ban Vinh Danh Cờ Quốc Gia Việt Nam tại tiểu bang Washington. Nói là khó khăn v́ Ủy Ban Điều Hành (Operations Committee) của Hội đồng thành phố đă do dự và kéo dài thêm thời gian để nghiên cứu và trao đổi ư kiến thay v́ chấp thuận bản dự thảo của nghị quyết trong phiên họp ngày 16/03/2004.

Được biết nghị quyết công nhận Cờ Vàng của thành phố Kent là thành phố đầu tiên tại quận hạt King của tiểu bang Washington. Quận hạt King có Seattle là thành phố kết nghĩa với Hải Pḥng, Việt Nam. Riêng thành phố Kent là nơi có đại công ty sản xuất máy bay Boeing đang làm ăn mua bán với CSVN. V́ vậy mà Nguyễn Tâm Chiến, đại sứ CSVN tại Hoa Thịnh Đốn đă nhiều lần gửi thư yêu cầu Thống đốc tiểu bang Gary Locke can thiệp và ngăn cản các thành phố và quận hạt tiểu bang Washington công nhận Cờ Vàng. Bởi lẽ đó mà Ủy Ban Vinh Danh Cờ Quốc Gia Việt Nam tại Tiểu bang Washington cùng người Việt sinh sống tại thành phố Kent quyết tâm vận động Hội đồng thành phố công nhận Cờ Vàng cho bằng được để trả lời cho bọn CSVN rằng chúng không thể thắng người Việt Nam yêu chuộng ḥa b́nh và tự do. Chúng tôi treo lá cờ Vàng với Ba Sọc Đỏ là biểu tượng Tự Do chúng tôi đang hưởng trên đất nước Hoa kỳ và các nơi trên thế giới. Chúng tôi luôn luôn nhắc nhở thế giới về những hy vọng tương lai của chúng tôi đối với Việt Nam.

trở lại