Thành phố Sugar Land, Texas 
Thông Qua Nghị Quyết Cờ Vàng

(Houston - VNN): Chiều ngày 24/08/04 lúc 5:00 giờ tại văn pḥng hội đồng thành phố (City Hall), ông Thị trưởng thành phố Sugar Land, David Wallace, đă chuyển giao cho các đại diện người Việt đang cư ngụ tại Sugar Land bản Nghị Quyết công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ truyền thống, là biểu tượng tự do và dân chủ của cộng đồng người Việt quốc gia đang sinh sống tại thành phố Sugar Land.

Được biết, những người đại diện để tiếp nhận Nghị quyết Cờ vàng gồm các ông Đỗ minh Đức, Phạm hữu Thế, Nguyễn văn Như, Tạ ngọc Hào và Phạm duy Tùng. Cách đây một tháng, các vị đại diện nói trên đă cùng nhau tiếp xúc với các Nghị viên thành phố, ông Daniel Wong và ông Thomas Abraham, để vận động Nghị quyết Cờ Vàng và đă được sự ủng hộ nhiệt t́nh của cả hai nghị viên thành phố này. Ngày 18/8/04 trong một buổi họp của Thị trưởng với 6 Nghị viên thành phố Sugar Land, Nghị quyết Cờ Vàng đă được thông qua với số phiếu tuyệt đối 7-0. Ngày 24/8/04 lúc 5:00 giờ chiều, Thị trưởng David Wallace đă tiếp xúc với các vị đại diện người Việt nói trên, và ông tuyên đọc Nghị quyết công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ truyền thống, là biểu tượng tự do và dân chủ của cộng đồng người Việt quốc gia đang cư trú, sinh sống và làm việc tại thành phố Sugar Land.

Nội dung bản Nghị Quyết có thể tóm lược như sau: "Những người Mỹ gốc Việt đang cư ngụ tại Sugar Land đă đóng góp công sức và trí tuệ của chính ḿnh vào các sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, chính trị và thương nghiệp nhằm xây dựng và làm phồn thịnh thành phố. Người Việt tại Sugar Land yêu mến lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ truyền thống, là biểu tượng tự do đối với chính họ, với quê hương Việt Nam của họ, và với các cộng đồng người Việt hải ngoại. Thành phố Sugar Land trân trọng xiển dương lá cờ vàng ba sọc đỏ truyền thống và tự do này, cũng như thành phố hoàn toàn ủng hộ tự do dân chủ cho Việt Nam và khắp thế giới".

Sugar Land với 70 ngàn cư dân là thành phố phụ cận và giáp biên phiá tây nam của thành phố Houston

Trở lại