Tiểu Bang Virginia, 
công nhận Cờ Vàng

Hôm 24-3-2004, chủ tịch Thượng Viện Tiểu Bang Virginia là Timothy Kaine, và chủ tịch Hạ Viện William J. Howell đă kư thông qua Nghị Quyết HB 1475ER để công nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ là biểu tượng chính thức của cộng đồng Mỹ gốc Việt toàn tiểu bang Virginia.

Trong khi đó, 2 thành phố khác tại 2 tiểu bang Texas và Hawaii cũng đă công nhận cờ vàng.

Tại Fort Wayne, Ủy Ban Vận Động Chiến Dịch "Cờ Vàng Dân Tộc" do ông Lưu Hoài Quốc đảm nhiêm đă bắt đầu vận động từ tháng 10-2003. Ủy Ban Vận Động đă cật lực làm việc trong 5 tháng vận động với các nghị viên và giám sát viên.

Vào ngày thứ ba, 22-03-2004, thị trưởng thành phố Fort Wayne đă chính thức kư vào nghị quyết Công Nhận Cờ Vàng Dân Tộc. Mời quí vị vào xem ở link dưới đây:
 http://lichsuviet.cjb.net/

Đặc biệt, theo tin mới nhận hôm thứ 24-3, toàn thể 9 nghị viên thành phố Honolulu của tiểu bang Hawaii cũng vừa thông qua nghị quyết công nhận cờ Vàng.

 

Trở lại