ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN

 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Để giải đáp một số câu hỏi của quư đồng hương có thân nhân tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển t́m tự do. Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân xác định công tŕnh mang ư nghĩa tâm linh và lịch sử này đang tiếp tục và sẽ thực hiện tại một địa điểm thuận lợi ngay trung tâm thủ đô người Việt tỵ nạn tại Orange County .

Kính mong quư đồng hương gởi về danh sách thân nhân kém may mắn không đến được bến bờ nguyện ước để chúng tôi kịp thời khắc tên lên bức tường tưởng niệm. Chúng tôi hoàn toàn không nhận một chi phí nào đính kèm.

Mọi chi tiết có liên quan đến danh sách thân nhân của quư đồng hương xin vui ḷng liên lạc về:

Ủy Ban Thực Hiện Dự Án Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân

9234 E. Valley Blvd.
Rosemead , CA 91770

Điện thoại: (626) 288- 2696
Fax: (626) 288- 2033
E-mail: sgtimes@aol.com

trở lại