Biến Cố Tết Mậu Thân
Phỏng Vấn Cựu Gíao sư Lê Văn Hảo

 

 

 

"Việc tàn sát hàng ngàn người mà Cộng sản gọi là có nợ máu với nhân dân tức là công chức và sĩ quan của chính quyền Sài G̣n hay những lănh tụ Quốc dân đảng, Đại Việt... và những người chống đối khác, rơ ràng là nằm trong một chủ trương lớn của Cộng sản..." - Lê Văn Hảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách Mạng Thành phố Huế vào thời điểm Mậu Thân 1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trở lại