Chư Vị A La Hán

HT Thích Giác Toàn

Cách đây không lâu, HT.Thích Giác Toàn đi Nhật Bản về đă cho Nhuận Thường một số h́nh chụp các tượng La Hán trông rất đẹp và sống động. V́ xúc cảm trước những tướng trạng của chư vị La Hán. N.Thường xin mạo muội đề vài câu thơ cho thêm phần ư vị.

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/netdeptuvien/LaHanNhatBan/h1.jpg

Ô ḱa...La Hán hàng Long
Ra tay dũng mănh nhưng ḷng từ bi

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/netdeptuvien/LaHanNhatBan/h2.jpg

Kinh này khó hiểu làm sao
"Ưng vô sở trụ..." nơi  nào sanh tâm ?

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/netdeptuvien/LaHanNhatBan/h3.jpg

Đố ai biết được trong b́nh...
Đựng bao nhiêu...Nghiệp tử sinh luân hồi?

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/netdeptuvien/LaHanNhatBan/h4.jpg

Đệ ngồi mài mực ră tay
Để cho huynh viết lời hay ư mầu

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/netdeptuvien/LaHanNhatBan/h5.jpg

Đố huynh trong một bát xôi
có bao nhiêu hạt...mồ hôi dân lành?

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/netdeptuvien/LaHanNhatBan/h6.jpg

Tóc xanh rồi cũng bạc đầu
Nhưng huynh đệ măi chung câu ư thiền

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/netdeptuvien/LaHanNhatBan/h7.jpg

Ta cười trong ánh nắng tươi
Mà thương nhân thế lắm người tham, sân...

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/netdeptuvien/LaHanNhatBan/h8.jpg

Cực Lạc không ở đâu xa
Chính khi câu hội chan ḥa đệ huynh

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/netdeptuvien/LaHanNhatBan/h9.jpg

Có khi con mệt, con nằm
Cũng như Thầy khỏe, thầy chăm tọa thiền

http://i1111.photobucket.com/albums/h472/nghethuatphatgiao/vuon%20tuong%20la%20han/nghethuatphatgiaocom18.jpg

Mặc ai đi tới, đi lui
Ḿnh ngồi một chỗ vẫn vui với đời

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/tuongphatbotatTV/nghethuatphatgiao.com%2024.jpg

Cũng là đàn, trống vui tai
Nhưng ḷng không vướng h́nh hài thanh âm

http://i1111.photobucket.com/albums/h472/nghethuatphatgiao/vuon%20tuong%20la%20han/nghethuatphatgiaocom25.jpg

Cũng là sáo trúc thăng trầm
Mà nghe ..sáng tỏ trăng tâm viên thành

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/tuongphatbotatTV/nghethuatphatgiao.com%204.jpg

Lợi danh...quăng bỏ bên đường
Ta vui đùa với...ểnh ương nhái mèn

http://i1111.photobucket.com/albums/h472/nghethuatphatgiao/vuon%20tuong%20la%20han/nghethuatphatgiaocom32.jpg

Những lời Phật dạy trong kinh
Hành thâm Bát Nhă tử sinh đâu c̣n

http://i1111.photobucket.com/albums/h472/nghethuatphatgiao/vuon%20tuong%20la%20han/nghethuatphatgiaocom37.jpg

Con voi của đức Phổ Hiền
Sư thúc mượn cưỡi không phiền hà sao?

http://www.nghethuatphatgiao.com/images/stories/tuongphatbotatTV/nghethuatphatgiao.com%2038.jpg

Sôi kinh nấu sử, hành thiền
Để cho chánh pháp lưu truyền ngàn sau

http://i1111.photobucket.com/albums/h472/nghethuatphatgiao/vuon%20tuong%20la%20han/nghethuatphatgiaocom34.jpg

Sáng nay giáo thọ nghĩ rồi
Đệ huynh đàm đạo bên trời tự do

http://i1111.photobucket.com/albums/h472/nghethuatphatgiao/vuon%20tuong%20la%20han/nghethuatphatgiaocom36.jpg

Tóm lại, ḿnh có ư này
phải luôn tỉnh thức phút giây không ngừng

Trở lại