Đào - Mai ngày Tết

         Mùa Xuân lại trở về với nhân thế.  Mỗi lần Xuân về là chúng ta lại thấy hoa đào, hoa mai nở đẹp trên vạn nẻo đường. Miền Bắc Việt Nam đón Xuân với hoa đào hồng tươi.  Miền Nam Việt Nam đón Xuân với hoa mai rực rỡ.  Mỗi hoa có một vẻ đep riêng của nó nhưng thấy hoa đào, hoa mai nở là biết Xuân đă về rồi.

 

        Ngắm Xuân này chúng ta lại nhớ đến Xuân xưa xum họp với những người thân trong gia đ́nh ngày cũ. Chúng ta lại nhớ đến những vần thơ tuyệt tác của người xưa với h́nh ảnh ông đồ “Bày mực tàu giấy đỏ. Bên phố đông người qua” (Vũ Đ́nh Liên), làm cho những người cỡ tuổi “không c̣n trẻ nữa” luôn cảm thấy vấn vương với những h́nh ảnh đẹp của quê hương và mong muốn truyền đạt những t́nh cảm và h́nh ảnh đẹp này đến các thế hệ mai sau.

 

 

 

            Hoa mai cũng góp mặt qua bài thơ Cáo Tật Thị Chúng (cáo bệnh dạy đệ tử) của Măn Giác Thiền sư.

           Ngài Măn Giác Thiền Sư đắc đạo vào thời vua Lư Nhân Tôn thế kỷ thứ 11 đă thấy được những cảnh vật trong vũ trụ, tất cả đều là những huyễn tượng không có ǵ là thường tổn vĩnh cửu.  Giống như hoa của mùa Xuân, Xuân hết trăm hoa đều héo rụng, Xuân đến trăm hoa lại đua nở. Đời người cũng như vậy, từ lúc tuổi trẻ, thoan thoát đến tuổi g mà không hay. 

           Tuy nhiên, đừng tưởng Xuân qua rồi tất cả các hoa đều phải rụng hết mà giữa lúc trời Đông giá lạnh, giữa những cây cối trơ trọi đó, vẫn có một cành mai nở rộ.  Ngài Măn Giác đă ngộ được lư Vô Thường, và Ngài đă thăng hoa trong  cuộc sinh hóa của vũ trụ: 

 

 

Xuân khứ bách hoa lạc

Xuân đáo bách hoa khai

Sự trục nhăn tiền qúa

Lăo tùng đầu thượng lai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đ́nh tiền tạc dạ nhất chi mai

         Bài thơ có nhiều bản dịch Việt ngữ khác nhau, trong số đó bản dịch của cụ Ngô Tất Tố được biết đến nhiều nhất, được truyền đọc và trích đăng thường nhất.

Xuân đi trăm hoa rụng

Xuân đến trăm hoa cuời

Trước mắt việc đi măi

Trên đầu già đến rồi

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai

Và tạm dịch  bản tiếng Anh :

Spring comes: flowers blossom,

Spring goes: they fade and fall.

Before our eyes, life takes its course.

On our head, grey hair appears.

Yet, don’t say

That when spring ends,

There’s nothing left.

Last night, in the front yard,

a branch of plum gleamed

in the dark.

(Vơ Đ́nh và CHTN Nha Trang)

Bốn câu đầu chỉ ra tính chất vô thường vốn dĩ là quy luật chung của thế gian - đời người:

"Xuân qua trăm hoa rụng,

Xuân đến trăm hoa cười.

Trước mặt việc đi măi.

Trên đầu già đến rồi"

 Hai câu cuối:  Giác ngộ - cái kết quả viên măn, siêu tuyệt vượt lên từ quy luật vô thường: 

Trở lại