DÂY BIỂU CHƯƠNG ĐEO THẾ NÀO CHO ĐÚNG CÁCH ?

Đỗ Văn Phúc

 

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/ppdeodbcQLVNCH_004_570x320.jpg

Dây Biểu Chương Sau khi Đài Phát Thanh Việt Nam truyền đi buổi hội luận về việc tiếm mạo quân phục Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, có nhiều vị gọi điện thoại khích lệ và tán thành. Cũng có vị thắc mắc về việc đeo dây Biểu Chương v́ họ thấy trong ảnh và đoạn video của nhóm chính phủ Đào Minh Quân có một anh mang quân phục Nhảy Dù, trên nón Beret đỏ có đeo một sao (Chuẩn Tướng), và bên vai đeo một lúc hai dây Biểu Chương. Một dây màu đỏ, một dây màu vàng và đặc biết hai dây đeo ngược chiều với nhau! Vị thính giả này hỏi ư kiến rằng đeo như thế có đúng cách hay không.

V́ thế, nhân đây, chúng tôi xin tŕnh bày sơ qua về việc đeo dây Biểu Chương để quư vị tham khảo. Quư Niên Trưởng nào thấy chỗ nào chưa đúng, xin vui ḷng bổ khuyết. Xin cám ơn rất nhiều.

 

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/ppdeodbcQLVNCH_001_98x242.png

Anh Dũng Bội Tinh Nhành Dương Liễu  

Thông thường, Anh Dũng Bội Tinh là loại huy chương để ân thưởng cho các quân nhân tỏ ra can trường, lập công đặc biệt trong khi chiến đấu. Anh Dũng Bội Tinh là tấm huy chuơng để đeo trên ngực trái, cùng một tấm bằng Tuyên Dương Công Trạng. Trước hết là một Công Lệnh kư bởi các vị Tư Lệnh tùy từng cấp. Tham chiếu bản Công Lệnh đó, Pḥng Tổng Quản Trị sẽ làm bản Tuyên Dương Công Trạng cho từng cá nhân. Anh Dũng Bội Tinh 2 Tùy theo mức chiến công, mà quân nhân sẽ được tuyên dương công trạng từ cấp thấp nhất là Trung Đoàn (có kèm Anh Dũng Bội Tinh với ngôi sao đồng), kế đó là cấp Lữ Đoàn (cũng ngôi sao đồng), lên đến cấp Sư Đoàn (ngôi sao bạc), cấp Quân Đoàn (ngôi sao vàng), và cấp Quân Đội là cao nhất (Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu. Bản Tuyên Dương Công Trạng cấp Quân Đội và Công Lệnh phải được kư bởi Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

Trong bản Công Lệnh cấp chung cho tất cả các quân nhân được ân thưởng, th́ ghi chi tiết về chiến công, xảy ra lúc nào, ở đâu, đương sự đă làm ǵ, lập được công thế nào.

Trên tấm bằng cấp riêng cho từng người, có ghi rất rơ câu: Tuyên Dương Công Trạng trước (cấp nào) cho (tên họ, số quân, đơn vị quân nhân được thưởng) ‘’về ḷng dũng cảm mà đương sự đă biểu lộ trước hỏa lực đối phương’’. Như thế, rơ ràng, tấm bằng này và loại huy chương Anh Dũng Bội Tinh chỉ ân thưởng cho những quân nhân tỏ ra anh dũng trong chiến đấu, trước lằn tên mũi đạn quân thù mà thôi.

  http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/ppdeodbcQLVNCH_002_404x303.jpg

 Nhưng sự Tuyên Dương này cũng dành cho các đơn vị các cấp, nếu đó là chiến công tập thể. Ví dụ, trong trận Mậu Thân 1968, nhiều đại đơn vị đều có công trận, đều được Tuyên Dương Công Trạng trước Quân Đội. Đơn vị nào được tuyên dương công trạng trước Quân Đội lần thứ nhất, tất cả các quân nhân trong đơn vị sẽ được đeo trên túi áo bên phải tấm huy chương Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu nằm trong một khung mạ vàng.

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/ppdeodbcQLVNCH_003_203x84.jpg

Nếu đơn vị được thêm một làn tuyên dương cấp Quân Đội nữa, th́ tất cả quân nhân trong đơn vị sẽ được đeo dây biểu chương màu vàng là màu Anh Dũng Bội Tinh. Khi đơn vị được 4 lần tuyên dương, sẽ đeo dây màu xanh lục (màu Quân Công Bội Tinh), và nếu được 6 lần tuyên dương, th́ sẽ đeo dây màu đỏ (màu Bảo Quốc Huân Chương). Đến sau lần tuyên dương thứ 8, th́ sẽ đeo dây có điểm đủ ba màu (màu tam hợp). Quân nhân trực thuộc đơn vị trong thời gian được tưởng thưởng sẽ được cấp giấy phép đeo dây biểu chương (vĩnh viễn ? Xin quư niên trưởng xác minh giùm). Nhưng các quân nhân từ đơn vị khác thuyên chuyển đến đơn vị được tưởng thưởng, chỉ được đeo các dây biểu chương của đơn vị trong thời gian phục vụ ở đó mà thôi. Khi rời đơn vị đó, th́ không được phép đeo nữa.

Cách đeo dây biểu chương:

Quân nhân chỉ đeo một dây nào có giá trị cao nhất mà thôi, và đeo ở vai trái. Dây biểu chương có hai phần chính và cách đeo như sau:

- Một cái ṿng là dây lớn do ba dây nhỏ bện với nhau, một đầu cuối có ba ṿng nhỏ kết như h́nh hoa thị, một đầu khác là sợi dây đơn ngắn mà cuối dây là một đũa đồng đầu nhọn. Khi đeo, ṿng lớn này sẽ nằm dưới nách áo bên trái. Phần có hoa thị ở phía sau bên trên vai (chỗ chiếc nút cầu vai); phần dây ngắn có đũa đồng thả lỏng xuống ngực.

- Phần hai có hai ṿng là dây chiếc. Hai dây chiếc này choàng qua trên cánh tay trái.

 

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/ND/ND049_NhayDuQuQuocDong.jpg

 Tưởng cũng cần nói sơ về cách đeo các huy chương:

1.- Huy chương cá nhân đeo bên trên nắp túi áo trái, huy chương đơn vị, đeo trên nắp túi áo bên phải.

2.- Huy chương có giá trị cao đeo ở hàng cao, gần bên trái (gần trái tim) hơn huy chương giá trị thấp. Huy chương dân sự hay ngoại quốc, dù cao đến mấy cũng ở vị trí cuối cùng (hàng thấp và xa trái tim hơn).

Trong ảnh, theo thứ tự cao thấp về giá trị là: Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu, ngôi sao vàng, ngôi sao bạc, ngôi sao đồng, Chiến Thương Bội Tinh, Tham Mưu Bội Tinh, Dân Vụ Bội Tinh, Quân Phong Bội Tinh, Quân Vụ Bội Tinh, Chiến Trường Ngoại Biên Bội Tinh, và Chiến Dịch Bội Tinh.

  http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/ppdeodbcQLVNCH_005_283x101.png

 Để bớt rườm rà, quân nhân có thể gom hai ba huy chương Anh Dũng Bội Tinh trên cùng một nền (ribbon). Ba ngôi sao đồng trên cái nền (ribbon) giữa trong h́nh trên  tượng trưng ba Anh Dũng Bội Tinh với ngôi sao đồng.  Trong ribbon bên trái có hai ngôi sao, một vàng một bạc là hai Anh Dũng Bội Tinh cấp Quân Đoàn và cấp Sư Đoàn.

Huy chương tḥng thường để đeo khi mặc quân phục đại lễ:

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/ppdeodbcQLVNCH_006_ttt.jpg

 Chúng ta thấy thời Việt Nam Cộng Ḥa, quân nhân cũng đeo huy chương tḥng trên quân phục tác chiến trong các dịp lễ.

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/ppdeodbcQLVNCH_007.jpg

 Huy chương cuống để đeo trên quân phục làm việc, dạo phố.

Trong trường hợp mặc thường phục với áo veston (jacket), có thể đeo huy chương cuống bên ngực trái.

 

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/ppdeodbcQLVNCH_008.jpg

Hay huy chương tḥng (loại mini) trên ve áo trái hoặc trên ngực trái.

  http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/ppdeodbcQLVNCH_009.jpg

 Các loại Huy Chương của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, theo thứ tự  từ cao nhất đến thấp nhất:

- Bảo Quốc Huân Chương (Đệ Nhất Đẳng đến Đệ Ngũ Đẳng) dành cho Sĩ Quan

- Quân Công Bội Tinh dành cho Hạ Sĩ Quan

- Lục Quân Huân Chương

- Không Lực Huân Chương

- Hải Lực Huân Chương

- Lục Quân Vinh Công Bội Tinh

- Không Quân Vinh Công Bội Tinh

- Hải Quân Vinh Công Bội Tinh

- Biệt Công Bội Tinh

- Anh Dũng Bội Tinh (Nhành Dương Liễu, Ngôi Sao Vàng, Bạc, Đồng)

- Phi Dũng Bội Tinh

- Hải Dũng Bội Tinh

- Ưu Dũng Bội Tinh

- Nhân Dũng Bội Tinh

- Trung Chánh Bội Tinh

- Chiến Thương Bội Tinh

- Danh Dự Bội Tinh

- Chỉ Đạo Bội Tinh

- Tham Mưu Bội Tinh

- Kỹ Thuật Bội Tinh

- Huấn Vụ Bội Tinh

- Dân Vụ Bội Tinh

- Quân Phong Bội Tinh

- Chiến Dịch Bội Tinh

- Quân Vụ Bội Tinh

- Không Vụ Bội Tinh

- Hải Vụ Bội Tinh

Sau năm 1971, có ban hành Chiến Trường Ngoại Biên Bội Tinh dành cấp cho quân nhân tham dự các cuộc hành quân ngoại biên. Chúng tôi không rơ nó được xếp ở thứ tự nào.

Ghi chú: Đối với Hoa Kỳ, Danh Dự Bội Tinh là huy chương cao quư nhất, do chính Tổng Thống trao tặng những quân nhân có chiến công rất lớn. Nhưng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, Danh Dự Bội Tinh có vị trí khiêm tốn. Những quân nhân có Quân Phong Bội Tinh hạng 4 (sau 8 năm quân vụ không vi phạm kỷ luật) sẽ được đề nghị ân thưởng Danh Dự Bội Tinh. Sau khi có Danh Dự Bội Tinh, nếu có tổng số điểm các huy chương đạt mức tối thiểu nào đó, sẽ được đề nghị ân thướng Lục Quân (hoặc Không Quân/Hải Quân) Huân Chương. Sau khi có loại Huân Chương này, sẽ được đề nghị ân thướng Bảo Quốc Huân Chương (nếu là Sĩ Quan) hoặc Quân Công Bội Tinh (nếu là Hạ Sĩ Quan). Dĩ nhiên phải có đủ một số thâm niên quân vụ và điểm tổng cộng các huy chương ở mức tối thiểu do Bộ Tổng Tham Mưu ấn định.

Chúng tôi c̣n nhớ Anh Dũng Bội Tinh với nhành Dương Liễu được 14 điểm, Vàng (13), Bạc (12), Đồng cấp Lữ Đoàn (11), Đồng cấp Trung Đoàn (10). Chiến Thương Bội Tinh (12 điểm)...Các bằng Tưởng Lục cũng có điểm (khoảng 5, 6, 7 điểm tùy theo cấp). Các điểm huy chương cũng được dùng khi dự tranh thắng cấp thường niên.  

PHẦN I

BỘ HUY CHƯƠNG THUỘC LOẠI BẢO QUỐC HUÂN CHƯƠNG

 

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bq/T242_hc_qlvnch_bq_1_DeNhatDang_BaoQuocHuanChuong_170x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bq/T242_hc_qlvnch_bq_2_DeNhiDang_BaoQuocHuanChuong_170x170.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bq/T242_hc_qlvnch_bq_3_DeTamDang_BaoQuocHuanChuong_146x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bq/T242_hc_qlvnch_bq_4_DeTuDang_BaoQuocHuanChuong_91x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bq/T242_hc_qlvnch_bq_5_DeNguDang_BaoQuocHuanChuong_85x242.png

Đệ Nhất Đẳng
Bảo Quốc
Huân Chương

Đệ Nhị Đẳng
Bảo Quốc
Huân Chương

Đệ Tam Đẳng
Bảo Quốc
Huân Chương

Đệ Tứ Đẳng
Bảo Quốc
Huân Chương

Đệ Ngũ Đẳng
Bảo Quốc
Huân Chương

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bq/T242_hc_qlvnch_bq_LucQuanHuanChuong_85x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bq/T242_hc_qlvnch_bq_KhongQuanHuanChuong_84x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bq/T242_hc_qlvnch_bq_HaiQuanHuanChuong_90x242.png

Lục Quân
Huân Chương

Không Lực
Huân Chương

Hải Lực
Huân Chương

 

 

PHẦN II

BỘ HUY CHƯƠNG THUỘC LOẠI BỘI TINH

 

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_AnhDung_78x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_BietCong_84x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_ChiDao_88x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_ChienDich_85x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/ct/T242_hc_qlvnch_bt_ChienThuong_080x242.png

Anh Dũng (Nhành Dương Liễu, Ngôi Sao Vàng, Bạc, Đồng)
Bội Tinh

Biệt Công
Bội Tinh

Chỉ Đạo
Bội Tinh

Chiến Dịch
Bội Tinh

Chiến Thương
Bội Tinh

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_ChienTruongNgoaiBien_83x242_moi.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_DanhDu_HangNhat_88x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_DanhDu_HangNhi_90x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_DanVu_87x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_HaiDung_82x242.png

Chiến Trường
Ngoại Biên
Bội Tinh
(mới - 1973)

Danh Dự
Hạng 1
Bội Tinh

Danh Dự
Hạng 2
Bội Tinh

Dân Vụ
Bội Tinh

Hải Dũng
Bội Tinh

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_HaiQuan_87x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_HaiVu_89x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_HuanVu_74x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_KhongQuanBacTien_77x242_moi.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_KhongQuan_82x242.png

Hải Quân
Vinh Công
Bội Tinh

Hải Vụ
Bội Tinh

Huấn Vụ
Bội Tinh

Không Quân
Bắc Tiến
Bội Tinh
(mới - 1966)

Không Quân Vinh Công
Bội Tinh

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_KhongVu_87x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_KyThuat_100x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_LucQuan_85x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_NhanDung_81x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_NhatTri_80x242_moi.png

Không Vụ
Bội Tinh

Kỹ Thuật
Bội Tinh

Lục Quân
Vinh Công
Bội Tinh

Nhân Dũng
Bội Tinh

Nhất Trí
Bội Tinh
(mới - 1964)

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/qc/T242_hc_qlvnch_bt_QuanCong_hsq_83x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_PhiDung_87x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_QuanPhong_86x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_QuanVu_93x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_ThamMuu_86x242.png

Quân Công
Bội Tinh
(Huy chương cao quư nhất
dành cho cấp bậc Hạ Sĩ Quan QLVNCH)

Phi Dũng
Bội Tinh

Quân Phong
Bội Tinh

Quân Vụ
Bội Tinh

Tham Mưu
Bội Tinh

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_TrungChanh_81x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_UuDung_83x242.png

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/bt/T242_hc_qlvnch_bt_ViQuoc_79x242_moi.png

Trung Chánh
Bội Tinh

Ưu Dũng
Bội Tinh

Vị Quốc
Bội Tinh
(mới - 1964)

 

 

PHẦN III

CÁCH THỨC (PROTOCOL) ĐEO CÁC LOẠI HUY CHƯƠNG QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A

 

http://www.lhccshtd.org/LHCCSHTD_ST/HCQLVNCH/i/T242_hc_qlvnch_CachDeoHC_trenNguc_500x480.png

Các Huy Chương Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

phải được đeo theo thứ tự cao thấp từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

  http://i42.servimg.com/u/f42/11/72/94/68/vuakha10.jpg

Tây, Tàu, Ta ? Tả phí lù ! Tức hằm bà lằng!

 

---oOo---

Thưa Quư Niên Trưởng,

Sau khi Quư Niên Trưởng đọc bài này, và xem tấm h́nh Hoàng Đế Khái Định. Xin Quư Niên Trưởng cho ư kiến là trong tương lai Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa tại Hải Ngoại có trở thành như thế này không ? Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Ḥa, hằm bà lằng!

Chúng ta là Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa Bảo Quốc An Dân của nước Việt Nam Cộng Ḥa, chứ không phải là Quân Đội Hoa Kỳ, hoặc lính đánh thuê (như việt cộng tuyên truyền).  

Trân Trọng

Thiên Quân Phụng

 

 

 

Trở lại