6 điều có thể bạn chưa biết về lá cờ Hoa Kỳ

Thiên B́nh

 

Robert G.Heft tham gia mt d án lch s và đă v lá c vi 50 ngôi sao, đi din cho 50 bang ca nước M

Bạn có biết quốc kỳ Mỹ có lịch đi ngủ, hay có bao nhiêu lá cờ vẫn c̣n đứng trên Mặt Trăng?

14/6 được gi là Ngày Quc kỳ M (Flag Day). Ngày này vào năm 1777, Ngh vin M đă ra ngh quyết v lá c chính thc ca đt nước. Ngh quyết viết: “Lá cờ có 13 sọc, luân phiên giữa màu đỏ và trắng, có 13 ngôi sao, trắng trên nền xanh, đại diện cho một cḥm sao mới”.

Cho đến năm 1916, Tng thng Woodrow Wilson đ ngh coi ngày 14/6 là Ngày Quốc kỳ ca nước M. Ông viết: “Tôi đề nghị và yêu cầu rằng trên toàn đất nước và nếu có thể, với mọi cộng đồng hăy coi ngày 14/6 là Ngày Quốc kỳ với các hoạt động yêu nước đặc biệt”.

Lá c này n cha nhiu điu đc bit có th bn chưa biết: 

1. Ư nghĩa của lá cờ

“Biu tượng ca quc kỳ đu tiên là 13 ngôi sao h́nh thành nên mt tinh cu và 13 k sc. Chúng phn ánh s thuc đa ban đu", chuyên gia v quc kỳ Jeff Bridgman cho biết. 

Rt nhiu ngôi sao to nên mt tinh cu là biu tượng ca nhng thuc đa cùng nhau to nên mt quc gia, và ngôi sao được thêm vào phn ánh có nhiu tiu bang cùng gia nhp hp chng quc. 

“Nhưng chúng không ch rơ tinh cu đó có nghĩa là ǵ". 

“Biểu tượng của quốc kỳ đầu tiên là 13 ngôi sao h́nh thành nên một tinh cầu và 13 kẻ sọc. Chúng phản ánh số thuộc địa ban đầu",

“Biu tượng ca quc kỳ đu tiên là 13 ngôi sao h́nh thành nên mt tinh cu và 13 k sc. Chúng phn ánh s thuc đa ban đu".

Không có thiết kế chính thc cho đến năm 1912, mt s người chế to c đă sp xếp các ngôi sao nh thành ngôi sao ln, ging như bc tranh, hoc trong mt ṿng tṛn, hoc theo hàng. Và mt s thay thế nhng ngôi sao tiu bang bng ngôi sao ban đu đ th hin s đng cm ca h. Sau đó có rt nhiu phiên bn khác ca lá c th hin tinh thn dân ch ca M, Graham - Dixon cho biết. 

2. Sinh viên 17 tuổi đă thiết kế lá cờ Mỹ hiện nay

Trong khi lá c M có 27 phiên bn chính thc, nhưng phiên bn hin nay do mt sinh viên thiết kế vào năm 1958. Khi hc trường, Robert G.Heft tham gia mt d án lch s và đă v lá c vi 50 ngôi sao, đi din cho 50 bang ca nước M.

Tuy nhiên lá c này ch được chm đim B - (trung b́nh), trước khi được gi đến Ngh vin xem xét. Đến tháng 8/1959, Tng thng Dwight D. Eissenhower đă chn mu v ca Heft trong s 1.500 các ng viên khác đ làm bn thiết kế cho lá c M.

Robert G.Heft tham gia một dự án lịch sử và đă vẽ lá cờ với 50 ngôi sao, đại diện cho 50 bang của nước Mỹ. Tuy nhiên trước khi được gửi đến Nghị viện xem xét, lá cờ này chỉ được chấm điểm B-.

Robert G.Heft tham gia mt d án lch s và đă v lá c vi 50 ngôi sao, đi din cho 50 bang ca nước M. Tuy nhiên trước khi được gi đến Ngh vin xem xét, lá c này ch được chm đim B-. (Wikimedia Commons)

3. Lịch ngủ – thức của lá cờ Mỹ

Theo lut liên bang, lá c M cn được treo t khi b́nh minh đến lúc hoàng hôn. Ngoài ra nó có th được treo 24h min là phi “chiếu sáng phù hp”.

Các đa đim được treo c sut ngày đêm s được Tng thng và lut pháp quy đnh, như: Nhà Trng, Đài tưởng nim, cng hi quan M, v.v.

4. Năm trong số 6 lá cờ Mỹ vẫn đứng trên Mặt Trăng

Bt chp nhit đ và điu kin khc nghit trên Mt Trăng, 5 trong s 6 lá c mà các s mnh Apollo cm trên mt trăng, vn đng nguyên đến nay. Theo Buzz Aldrin, mt lá c đ khi tàu Apollo 11 ct cánh đă thi lung gió mnh.

Lá c đu tiên được cm t năm 1969 ca tàu Apollo 11. Sau đó các s mnh Apollo 12, 14, 15, 16 và 17 đu cm thêm c M.

“Trong 40 năm, các lá c phi chu đng môi trường khc nghit ca Mt Trăng, liên tc trong 14 ngày nóng như thiêu đt vi nhit đ 100°C và 14 ngày lnh cóng vi nhit đ -150°C. Mt vài lá c đang có du hiu phân hy”, theo Paul Spudis, nhà khoa hc nghiên cu Mt Trăng viết hi tháng 7/2011.

Bất chấp nhiệt độ và điều kiện khắc nghiệt trên Mặt Trăng, 5 trong số 6 lá cờ mà các sứ mệnh Apollo cắm trên mặt trăng, vẫn đứng nguyên đến nay.

Bt chp nhit đ và điu kin khc nghit trên Mt Trăng, 5 trong s 6 lá c mà các s mnh Apollo cm trên mt trăng, vn đng nguyên đến nay.

5. Người mua cờ tăng đột biến vào dịp khủng bố 11/9

Khi din ra s kin khng b ngày 11/9/2001, chui siêu th Walmart đă bán được 115.000 lá c M, gn 20 ln so vi mt năm trước đó.

6. Có quy định về sử dụng quốc kỳ

Nước M có các quy đnh v treo và s dng quc kỳ, trong đó hn chế s dng trong qung cáo, không in trên các đ vt “s dng tm thi hoc b đi”, như giy ăn. Đo lut năm 1989 cũng quy đnh các h́nh pht nếu xúc phm lá c theo mt s h́nh thc, đc bit là vic đt c.

Không ging như vic đt c, lá c bay ngược không phi lúc nào cũng th hin hành đng chng đi. Theo Flag Code (Quy đnh s dng quc kỳ), nó cũng là du hiu chính thc ca s đau bun. 

Việc sử dụng quốc kỳ Mỹ trên thực tế đều có quy định rơ ràng, không thể tùy tiện.

Vic s dng quc kỳ M trên thc tế đu có quy đnh rơ ràng, không th tùy tin. (Needpix)

Mc dù, nhng người ái quc s in h́nh c vào áo phông, đ bơi hay qun soóc, nhưng theo quy đnh, các ngôi sao và k sc s không được phép xut hin trên qun áo, đ ng hay các đ trang trí. 

Khi kéo c xung, người kéo phi chú ư sao cho lá c không chm xung đt. Thc tế, c M phi luôn nm trên cao, v́ vy các loi thm b cm in h́nh quc kỳ M

Khi c ca thành ph, tiu bang, đa phương hoc các nhóm cùng treo lên, th́ Old Glory (c M) s phi luôn luôn cao nht. Khi c ca 2 hay nhiu quc gia cùng treo lên, chúng phi bng nhau v kích c và bay đ cao bng nhau bi nhng nhân viên riêng bit. 

Mt điu trùng hp khác là ngày sinh ca Tng thng hin nay, ông Donald Trump, trùng vi ngày Quc kỳ M (14/6).

Thiên B́nh

Trở lại