Biệt đội SEAL Team 6

Hoàng Tuấn 

 Biệt đội SEAL Team 6: Nỗi kinh hoàng của những tên khủng bố và sai lầm 'chết chóc' của ông Biden  

Hoàng Tuấn  

SEAL Team 6: Ngun gc khai sinh, chiến công và nhng ri ro tim n. (B Quc pḥng M)  

Vào tháng 11/1943, mặc dù giành chiến thắng sau 4 ngày giao chiến với Phát xít Nhật trên quần đảo Gilbert và Marshall (hay c̣n gọi là “Trận Tarawa”), quân đội Mỹ đă chịu một tổn thất lớn khi hơn 3.000 lính  thủy quân lục chiến thương vong. Với mong muốn giảm thiệt hại quân số trong mỗi cuộc chiến, rơ ràng Hoa Kỳ đang khẩn thiết muốn có được một lực lượng t́nh báo tốt hơn.

Đó cũng là lúc các Đơn v Phá d Chiến đa ca Hi quân Hoa Kỳ (UDT - tin thân ca SEAL ngày nay) xut hin. Tuy nhiên, sau Thế chiến th hai, các lc lượng hot đng đc bit này phn ln đu b tan ră. Đến năm 1950, Chiến tranh Triu Tiên n ra, Hi quân Hoa Kỳ đă gi li nhng “người nhái” thuc lc lượng UDT năm xưa và nhanh chóng m rng hot đng ca h.

Năm 1962, khi cuc chiến tranh Vit Nam tr nên nóng hơn, Tng thng John F. Kennedy đă thành lp hai bit đi SEAL ca Hi quân M đu tiên trong s các UDT hin có lúc by gi. T viết tt “SEAL” xut phát t “Sea, Air và Land”, ba môi trường nơi các lc lượng đc nhim Hi quân được đào to đ hot đng. Vào đnh đim ca cuc chiến tranh ti Vit Nam, tám trung đi SEAL đă được trin khai luân phiên và liên tc, tng cng đă có gn 50 lính SEAL thit mng trong giai đon t năm 1965 – 1972.

Biệt đội SEALs dưới nước, ảnh chụp năm 1980. (Bộ Quốc pḥng Hoa Kỳ)

Bit đi SEALs dưới nước, nh chp năm 1980. (B Quc pḥng Hoa Kỳ)

Cui năm 1980, sau tht bi ca Chiến dch Móng vut Đi bàng (Eagle Claw), vn là s mnh gii cu 53 con tin M b bt gi ti Đi s quán Hoa Kỳ Tehran dưới thi Tng thng Jimmy Carter (Đng Dân ch), Hi quân M đă yêu cu Tư lnh Richard Marcinko thành lp mt đơn v SEAL có kh năng phn ng nhanh chóng và quyết lit trước các cuc khng b.

Ông Marcinko là mt cu chiến binh dày dn kinh nghim, đă nhp ngũ vào Hi quân vào năm 1958. Ông tng tham chiến ti Vit Nam và ch huy mt trung đi SEAL đáng gm. Vi nhng chiến công ca ḿnh, ông đă giành được Ngôi sao Bc, bn Ngôi sao Đng vi biu tượng “V” (biu th ch nghĩa anh hùng), hai Huân chương Tuyên dương Quân chng Hi quân và Thp t quân hàm Sao Bc. Ông được cho thi hn 6 tháng đ thành lp đi đc nhim chng khng b mi, nếu không toàn b d án s b hy b.

Mc dù thi đim đó ch có hai đi SEAL tn ti, nhưng ông Marcinko thành lp đi mi và đt tên nó là “SEAL Team 6”, mt s người nói rng lư do ông làm vy là mun các nhà phân tích quân s ca Liên Xô s cm thy lo lng trước quy mô quân s ca Hoa Kỳ. Hai nhóm đc nhim, được đt tên theo màu sc ca Hi quân là xanh lam và màu vàng, to thành nhóm ṇng ct. Bit đi Xanh (Blue Team) vi lá c cướp bin Jolly Roger làm phù hiu, sm ni tiếng v s liu lĩnh, trong khi Bit đi Vàng (Gold Team) được xác đnh phù hiu hip sĩ và quân vin chinh. Sau vài năm, ông Marcinko ri đi và thành lp mt đơn v chng khng b mi có tên là Red Cell (1984). Đến năm 1990, ông b kết ti gian ln hp đng quân s và phi ngi tù 15 tháng.

Cũng trong thi gian đu nhng năm 90 ca thế k trước, Hi quân Hoa Kỳ đă tiến hành ci t toàn b lc lượng SEAL Team 6, cơ cu ch huy cũng như hot đng, biến nó thành lc lượng tinh nhu và hiu qu.

Matthew G. Axelson, Daniel R. Healy, James Suh, Marcus Luttrell, Eric S. Patton và Michael P. Murphy chụp ảnh tại Afghanistan vào ngày 18/6/2005. Mười ngày sau, tất cả trừ Luttrell đă bị quân địch giết khi hỗ trợ Chiến dịch Red Wings. Trận chiến này cũng đă cướp đi sinh mạng của Danny Dietz và 13 Hải quân khác. (Getty)

Matthew G. Axelson, Daniel R. Healy, James Suh, Marcus Luttrell, Eric S. Patton và Michael P. Murphy chp nh ti Afghanistan vào ngày 18/6/2005. Mười ngày sau, tt c tr Luttrell đă b quân đch giết khi h tr Chiến dch Red Wings. Trn chiến này cũng đă cướp đi sinh mng ca Danny Dietz và 13 Hi quân khác. (Getty)

Nói mt cách chính thc, SEAL Team 6 thm chí c̣n không tn ti. Như Dick Couch và William Doyle viết trong mt cun sách xut bn vào năm 2014 - “Navy SEALS: Câu chuyn chưa k v h”, B Quc pḥng M gn như không bao gi công khai tha nhn s tn ti ca Nhóm Trin khai Chiến tranh Đc bit Hi quân (hay DevGru - tên mt ca SEAL Team 6).

Trên b mt, nhim v chính thc ca DevGru là trin khai thiết b và các chiến thut mi cho t chc SEAL thuc Hi quân nói chung. Tuy nhiên, SEAL Team 6 được giao mt s nhim v ngm mang tính ri ro nht ca quân đi, nhng nhim v được coi là quá nguy him đi vi binh lính thông thường.

K t sau v tn công khng b 11/9/2001, SEAL Team 6 và các thành viên c̣n li ca Hi quân SEAL nhn thy h đóng mt vai tṛ tích cc hơn bao gi hết, t các vùng min núi xa xôi ho lánh ca Afghanistan đến nhng thành ph b chiến tranh tàn phá như Baghdad. Lc lượng SEAL (bao gm SEAL Team 6) thc hin các hot đng bí mt, có tác đng cao mà các lc lượng thông thường ln hơn không th thc hin được. H cũng trinh sát trên b và thu thp thông tin t́nh báo trước các cuc tn công theo kế hoch ca các binh chng ln hơn. Mc dù theo truyn thng, lính SEAL thường gn lin vi các nhim v trên mt nước, nhưng h cũng có kh năng thc hin các nhim v trên b và c trên không.

Ba chiến dch thành công trong nhng năm gn đây đă kéo SEAL, và đc bit là SEAL Team 6 ra khi bóng ti, đng thi tr thành tâm đim ca s chú ư toàn cu.

·         Vào tháng 4/2009, cướp bin Somalia đă bt thuyn trưởng Richard Phillips ca tàu buôn MV Maersk Alabama làm con tin. Tàu khu trc USS Bainbridge ca Hoa Kỳ đang kéo con thuyn đến vùng bin êm du hơn n Đ Dương th́ các cuc đàm phán đ̣i tin chuc b đ́nh tr. Lúc này, ba tay súng bn ta ca SEAL Team 6 trên tàu chiến đă bn h ba tên cướp bin đang gi thuyn trưởng Phillips. Thông tin chi tiết v cuc gii cu đă tr thành tin tc quc tế, và to tin đ cho Hollywood làm mt b phim ln mang tên “Captain Phillips” vi s tham gia ca nam din viên Tom Hanks.

·         Vào tháng 1/2012, các thành viên thuc SEAL Team 6 đă nhy dù xung Somalia đ cu hai con tin: nhân viên cu tr người M Jessica Buchanan và đng nghip người Đan Mch Poul Thisted.

·         Cho đến nay, chiến dch được biết đến nht ca SEAL Team 6 và cũng là cuc đt kích ni tiếng nht trong lch s ca t chc: Chiến dch Neptune Spear, din ra vào tháng 5/2011, kết thúc bng vic tiêu dit thành công th lĩnh Osama bin Laden ca Al Qaeda ti Abbottabad (Pakistan). Cuc đt kích vào khu nhà ca Bin Laden được 23 lính SEAL (có ngun tin cho rng đă có 24 lính) thc hin, h đi cùng vi phiên dch viên Pashto và mt chó đc nhim. Chiến dch nhanh chóng thành công ch chưa đy 40 phút và khép li cuc truy lùng kéo dài sut 10 năm ṛng ră. Mc dù vy, vn có mt s gi thuyết chưa kim chng cho rng, thc tế chiến dch tiêu dit trùm khng b Bin Laden ch là màn kch mà cu Tng thng Barack Obama dng lên đ đánh bóng tên tui và h́nh nh ca ḿnh.

Biệt đội SEAL triển khai hoạt động trong rừng. (Nguồn: Bộ Quốc pḥng Hoa Kỳ)

Bit đi SEAL trin khai hot đng trong rng. (Ngun: B Quc pḥng Hoa Kỳ)

V́ vai tṛ và tm quan trng ca SEAL Team 6 đă m rng rt nhiu k t ngày 11/09, nên mi nguy him đi vi các thành viên cũng ngày càng ln hơn.

Vào ngày 3/5/2011, ti mt s kin Washington DC, cu Phó Tng thng Joe Biden đă bt ng công khai danh tính ca các thành viên thuc đơn v đc nhim SEAL Team 6. Hành đng này ca ông đă to nên mi đe da thc s đi vi an toàn và tính mng ca h.

Theo Washington Times, bà Karen Vaughn - m ca binh sĩ SEAL Aron Vaughn cho hay, ch trong ṿng vài gi sau nhng b́nh lun ca ông Biden, con trai đă gi đin yêu cu bà xóa sch mi thông tin liên quan đến gia đ́nh ḿnh trên mng xă hi, Facebook và Twitter. Trong mt cuc phng vn, bà Vaughn k li: “Tôi chưa bao gi nghe thy Aaron s hăi trong đi. Con tôi nói vi tôi: M ơi, chúng ta đang gp rc ri. Chúng ta không an toàn. M s không an toàn. Hăy xóa sch hết mi th.”

Cũng theo Washington Times, vào ngày 6/8/2011, mt máy bay trc thăng Chinook ch 30 quân nhân Hoa Kỳ, trong đó có 15 thành viên ca SEAL Team 6 đă b bn rơi Afghanistan. Đây được xem là mt tn tht nhân mng ln nht trong mt s c đi vi quân đi M Afghanistan và lc lượng SEAL. Có rt nhiu s bt thường trong v vic này khiến thân nhân gia đ́nh ca các binh sĩ thit mng đu đt nghi vn, và yêu cu mt cuc điu tra nghiêm túc. Tuy nhiên s vic đă dn ch́m trong bóng ti và không c̣n được truyn thông ln nhc đến.

Vào năm 2015, t New York Times đă viết: “Trong 14 năm qua, các thành viên ca Bit đi đă chết nhiu hơn so vi toàn b lch s ca t chc k t khi h́nh thành. Các cuc tn công lp đi lp li, nhy dù, leo núi him tr và nhng v n đă đ li nhiu đau đn v th xác và tinh thn”.

Ngày nay, tr s ti mt ca SEAL Team 6 (hay c̣n gi là DevGru) được đt ti Dam Neck Annex ca Trm Không quân Hi quân Oceana, ngay phía nam Virginia Beach. Nhng thành viên ưu tú t các đi SEAL thông thường s np h sơ vào DevGru. Ti đây nh và thông tin cá nhân ca h s được dán trên hành lang ti tng hành dinh ca DevGru, sau đó tng thành viên ca SEAL Team 6 s quyết đnh xem liu ai xng đáng được gia nhp đơn v. Nhng người may mn được la chn s có cơ hi tham gia vào khóa hun luyn mi năm t chc mt ln, và c̣n được biết vi tên gi: “Đi Xanh lá” (Green Team), nhưng điu đó không đng nghĩa vi vic h đă nm chc sut khi s người tht bi trong quá tŕnh sàng lc này thường lên ti 50%, trong khi s lượng thành viên ca SEAL Team 6 ch khong 60 người.

Hai tiu đi na gm Đ (Red Squadron) và Bc (Silver Squadron) đă ln lượt gia nhp Đi Xanh lam (Blue Team) và Đi Vàng (Gold Team), nâng tng s các thành viên trong Bit đi SEAL nói chung lên khong 300 người.

Các thành viên ca tiu đi Xám (Grey Squadron) được gi là Viking, h được đào to đc bit đ lái thuyn tc đ cao và các phương tin khác mà SEAL Team 6 s dng.

Trong khi tiu đi Đen (Black Squadron), ban đu là mt đơn v bn ta trong SEAL Team 6, say này tr thành nhóm dn đu trong vic thu thp thông tin t́nh báo t sau v tn công 11/9. Ph n không được tham gia vào SEAL Team 6, nhưng h vn có cơ hi phc v trong Tiu đi Đen, ước tính có khong 100 thành viên đóng quân trên khp thế gii.

Hoàng Tuấn

Theo History

Trở lại