Thảm sát Mậu Thân

Tấm h́nh này của hăng tin AP với chú thích :

“Quân nhân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đứng bên các thi hài một cấp chỉ huy một trung tâm huấn luyện của quân đội miền Nam và gia đ́nh ông sau khi quân đội miền Nam tái chiếm trung tâm từ tay Việt Cộng. Người chỉ huy, cấp tá, bị chặt đầu; vợ và sáu người con của ông bị bắn chết bằng súng máy. Vương văi gần các thi hài là đồ chơi và thức ăn. Ở bên phải là các bao cát; những đứa trẻ trốn phía sau các bao cát này. (H́nh: AP Wirephoto via radio from Saigon).”
Đây chính là gia đ́nh Trung tá Nguyễn Tuấn, chỉ huy trưởng Trại Phù Đổng gồm 8 người bị tên ác ôn Bảy Lốp bắn chết hết

Mời xem tiếp

Trở lại