Quân phục và Nghi Lễ

Trước 1975 mọi chi tiết về quân phục hoặc nghi lễ đều do Bộ Tổng Tham Mưu ấn định. Sau 1975 QLVCH bị tan ră và các cưụ quân nhân cố gắng tập họp lại thành hội đoàn, tổng hội đễ cùng sinh hoạt với nhau. Tuy nhiên v́ các hội trưởng, tổng hội trưởng kém thâm niên, và trí nhớ kém đi theo thời gian nên không đặt thành vấn đề trong việc ăn mặc quân phục hay nghi lễ trong các buổi lễ. Cách đây vài chục năm ra hải ngoại, các cưu quân nhân VNCH tổ chức lễ không chú trọng lắm về nghi lễ v́ khi tan lễ ai về nhà nấy là  quên hết. Bây giờ với kỷ thuật càng ngày càng tối tân, với digital photography, youtube, DVD v.v….những ǵ chúng ta thu trong các buổi lễ sẽ tồn tại hằng mấy trăm năm và đôi khi có giá trị lịch sữ do đó chúng ta cần thận trọng hơn cho con cháu đễ chúng c̣n chúc kính phục ông cha.

Quân đội VNCH, chiếu Huấn Thị năm 1971 của Bộ TTM QLVNCH và truyền thống của các quân đội các quốc gia trên thế giới , quân nhân không bao giờ được đội mũ trong nhà  (trừ toán quốc quân kỳ).  CQN VNCH sau 1975 ở hải ngoại (có lẽ v́ rời quân ngũ lâu quá nên quên truyền thống quân đội) tự cho cái tự do đội mũ trong nhà kể cả khi ngồi ăn, khiêu vũ và ngay cả trong nhà quàng nên không giống ai cả.   

Quân đội Hoa Kỳ

Quân Lực VNCH trước 1975- cũng không được đội mũ trong pḥng.   

Cựu Quân Nhân-VNCH sau 1975 (ngoại trừ Hải Quân)

Đội nón trong pḥng  nên không giống ai cả. Không tôn trọng bộ quân phục và nghi lễ làm cho chúng ta có nghi vấn có phải là CQN thật hay không và đă mặc quân phục mà không  đeo đúng cấp bậc như đội nón cấp tá mà đeo lon Alpha hay là đeo cấp Alpha sinh viên sỉ quan mà ngực đầy huy chương.

Trở lại