Hún Lương và Tui

HQ Nguyễn Tấn Pht

LGT: Nhn bi viết của thằng bạn NT Pht, ti cũng c đi dng về thằng bạn Huấn Lương. Ở trong qun trường Nha Trang 2 năm ti cũng khng cng trung đội với Huấn, v vậy cũng khng chơi thn lắm mặc d bạn b cũng thường gặp nhau. C điều lm ti rất cảm động l vo năm 1993, sau 10 năm ti trở lại California, ti ở nh bạn Phạm Trọng Phc một tuần. Nhn dịp nầy Phc cng ti đến thăm nh Huấn. Ti cn nhớ mi, lc đ gia đnh Huấn c đng người, cc con cn nhỏ, nh cửa rộng vừa phải. Thế m bạn Huấn vẫn tiếp đn ti v Phc rất thn tnh. Ti v Phc đến thăm Huấn đột xuất nn khng kip mời bạn b K24 đến chung vui. Thế l 3 anh em chng ti nhậu lai rai ngay tại garage v tr chuyện huyn thuyn. Đng l "tri tc tiện tc đải tc h thời tc". Những năm sau đ, mỗi lần ti trở lại California hầu hết đều gặp người bạn rất dễ mến, đ l Huấn Lương. Trong lc viết đi dng tm sự, th c lẽ hương linh Huấn đ về bn kia thế giới v an giấc ngn thu. HQ NVP.  

Hún Lương và Tui

HQ Nguyễn Tấn Pht

Trong qun trường thì thằng Tui khng có chơi với Hún Lương , thứ nh́t vì Nó cùng ở khác Đại Đ̣i và cũng ở khác salle với nhau , chỉ bít gọi là bít , ṃt khoá hai trăm ḿy thằng thì làm sao chơi với nhau h́t , hai nửa cặp kè với Nó thì lúc nào cũng là thằng Đ̉ Thành Hún , khng thì cũng thằng Lim hay thằng Tự , tuị nó thn với nhau chắc vì học chung Cam Ranh với nhau , sau ǹy thì Tui mới bít tụi Nó là bạn học với nhau từ nhỏ.

Bít gọi là bít như Tui nói h̀i nảy ..trong khóa qúa đng thì thường n̉i ḅt những Thằng tà ít , tà nhìu .. Cũng như trong khóa khng ai là khng bít thằng H̀ Qúy Chương , khng bít nó có bít nhạc lý gì khng , nhưng m̉i l̀n bắt giọng ca cho Đại Đ̣i làm chim bay cò bay là có Nó , có thằng nào khng bít thằng Sơn , thằng Quỳn lùn m̉i l̀n Tụi Nó hét là Đàn Em ḿt vía ,, hơi dài dòng ṃt chút là Tui bít Hún Lương , nó cũng thục loại tà , nhưng tà hìn với cái dáng ngày xưa ́m dong dỏng cao với làn da hơi đen như Cambochia  và cũng thục lọai lớn tíng , người chưa th́y mà đã nghe tíng r̀i ...Thằng Tui bít Hún Lương ŕt sơ sài và đơn giản.

Ńu khng có ṃt l̀n , trong ṃt l̀n v̀  thăm gia đình và ngày cúi cùng ở VN ,  Tui gặp Hún Lương cùng Minh Gà M̉  ,  Đại , Xun .... Tuị Ǹy đã có ṃt tṛn nḥu và cục vui đ̉ đời ngày hm đó , sau tṛn ǹy thì hai thằng Tui ḱt nhau.

L̀n qua Cali l̀n đ̀u tin thì Nó lại nhà bà Dì Tui đón Tui tới gặp bạn bè 24 ở nhà Cữu và sau đó thì những ngày ở Cali thì khi nào rãnh là Nó chạy nhà Phúc đón thằng Tui đi dung dăng , caf , cà pháo ...đủ chuỵn.

Có lẻ người ta nói đúng ngưu t̀m ngưu , mả t̀m mả thành ra hai Thằng hợp nhau lắm , Nó chạy chíc xe cà tàng , buị đời lắm ..thằng Tui hỏi Eh Hún  tao th́y xe bn ǹy rẻ , sao m̀y khng đ̉i xe ṃy ?

Nó nói .. Chạy được r̀i Phát ơi , với lại con mắt Tao cái màn vỏng m nó mún rớt xúng r̀i  , Tao cũng đu có chạy lẹ.

Mịng Nó nói mà , mắt nó nh́p nháy , Tui khng bít Nó th́y đường khng , ng̀i ḱ bn cũng lo bỏ xừ lun. 

L̀n thứ hai r̀i l̀n thứ ba thằng Tui trở lại Cali nhn chục Hợp mặt 45 năm của Khóa , l̀n ǹy thì Vợ Ch̀ng tui tạm trú ở nhà của Quỳn Bọ Lục , và Tuị Tui thì qua trước 2 tùn mới tới ngày Hợp Mặt , khng ngày nào thì Tuị Tui khng gặp nhau ngày thì nhà thằng Quỳn , lúc thì ở nhà thằng Dũng , khi thì có thm thằng Phúc , thằng Chín Cờ lam , lúc thì có thm thằng Cữu , Nó thì khng úng được rượu nữa , chĩ 1 lon là nhìu mà l̀n nào sang cũng kḥ ṇ mang sang.

Nhà thằng Quỳn thì đang trong tình trạng sửa chữa , cả đám ng̀i sau b́p hẹp té , nh́t là có thm ḿy Bà tham dự nữa , những tṛn cười khng bao giờ dứt với những cu chuỵn cười của Dũng Đ̉

Nhớ nh́t cái ngày Hợp mặt ở ngoài park , Nó phải ra sớm , 6 giờ sáng phải chạy ra giữ ch̉ , Nó chở Cao phương Thảo cùng vợ ch̀ng tui đi với no.́

Nó nói ra với Tao cho vui Ṃy .. Ra tới nơi nói Nó với Cao phương Thảo , hai thằng , Thằng Thảo thì ..M̀y chạy xe v park đ̉ đ̀ xúng r̀i chạy ra , thằng Hún thì ..tao ở đy tao bít g̀n lắm , Nó chạy vòng vòng tìm ch̉ đ̣u và cứ nh́t quýt mang tay vao.̀

Hai Thằng cãi nhau ỏm tỏi , thằng nào cũng nói lý của mình.

Cúi cùng thì cũng phải theo ý Nó là khing tay vaò , thằng Thảo vừa khing vừa cự nự ...Nghe lời Tao thì nảy giờ xong r̀i ... Thằng Hún thì ..Eh Thẹo M̀y th́y khng ..Thằng nào cũng nói ḅn vợ con h́t . còn có mình tao.

Tui cũng cười nói với nó ...Ai ku M̀y nḥn làm chi . thi nḥn r̀i ráng làm đi Em
Phải tḥt sự mà nói ai nhờ gì mà Nó làm được là Nó làm khng ngại cực nhọc , bạn bè v̀ đ́n CA là Nó ku gọi bạn bè khác đ́n chung vui gặp mặt.

Có l̀n , thằng Tui rủ nó ..Eh Hún , rãnh qua Paris chơi Ṃy , ở với Tao.

Nó nói Thi , tao cám ơn M̀y Phát ,  Tao có chút đỉnh là v̀ VN thi , Tao thích v VN hơn .

L̀n ǹy thì M̀y v̀ tḥt , v̀ vĩnh vỉn r̀i đó Hún Lương , sẽ khng còn được nghe M̀y a bài Chíc Aó Bà ba nữa , sẻ khng còn dành giựt trã tìn với M̀y mà lúc nào tao cũng là người thua , khng những ṿy M̀y còn c̉n tḥn dúi tìn lẻ cho tao đ̉ pourboire nữa.

Tao nợ M̀y nhìu qúa , món nợ n tình mà Tao sẽ khng bao giờ trã được.

Thi thì M̀y đi trước , d̀u sao thì M̀y cũng được trở v̀ mãnh đ́t qu hương yu d́u cũa M̀y , M̀y ra đi trong sự yu thương cũa t́t cả bạn be.̀

Tao chĩ gịn là M̀y đi đ̣t ng̣t qúa , ng̀i đy mà tao ṽn bàng hoàng ......

Phát Thẹo                               

06/12/2018

Trở lại