Thế Chiến Thứ Nhất (1914-1918)

Phạm Văn Tuấn 

https://3.bp.blogspot.com/-ezx6vsHWUtk/W_Jb7aga9pI/AAAAAAAACEI/X4pdkFVc3qMMpyGk6dzMXZqBlYEbd5liwCLcBGAs/s640/world-war-1.jpg

Trong cuộc Chiến Tranh Thế Giới lần Thứ Nhất 1914-18, các xứ thuộc địa đă ủng hộ các trung tâm đế quốc trong khi các nước có liên hệ mậu dịch bị bắt buộc về phe Đồng Minh (the Allies = the Triple Entente) hoặc theo phe Quyền Lực Trung Âu (the Central Powers = the Triple Alliance). Cuộc chiến tranh này đă mang tính toàn diện trong đó binh lính cũng như thủy thủ và dân thường đều trực tiếp tham gia. Cuộc chiến tranh này đă gây nên các cuộc cách mạng và các xung đột tàn sát trong tương lai, đă tạo ra các thời kỳ bạo lực kéo dài trong suốt thế kỷ 20.

1/ T́nh h́nh xung đột trước Thế Chiến.

Vụ ám sát Hầu Tước người Áo là nguyên nhân trực tiếp gây nên Thế Chiến Thứ Nhất. Hầu Tước Francis Ferdinand (1863-1914) sắp trở nên Hoàng Đế của đế quốc Áo-Hung. Vị quân vương đang trị v́ là Francis Joseph (1830-1916, trị v́ 1848-1916) đă ngồi trên ngai vàng trong 84 năm và không rơ c̣n sống được bao lâu. Vụ ám sát người kế nghiệp nhà vua này v́ thế được coi là cuộc tấn công vào đế quốc Áo-Hung. Kẻ sát nhân là một sinh viên người Bosnia tên là Gravilo Princip, thuộc nhóm quốc gia Serbian. 

https://2.bp.blogspot.com/-k0gUDe98Yz4/W_JuR57FbwI/AAAAAAAACG8/-AtS2WCKhDs1IMzJVwfvaIcAqo56cPa2ACLcBGAs/s400/washingtonTimeses.jpg

Ám sát vợ chồng Hầu Tước Ferdinand - Assassination of Archduke Franz Ferdinand

Mặc dù vụ ám sát xẩy ra vào ngày 28/6/1914 tại Sarajevo, thủ đô của xứ Bosnia, nhưng đây là một âm mưu từ Belgrade, thủ đô của xứ Serbia, tổ chức do Dragutin Dimitrijevic, trưởng ban t́nh báo của nước Serbia. Các kẻ âm mưu thuộc một hội kín có tên là “Đoàn Kết hay là Chết” (Union or Death), thường được gọi là “Nhóm Bàn Tay Đen” (the Black Hand). Việc chống đối hầu tước Francis Ferdinad là do vị này ủng hộ một chương tŕnh tổ chức lại đế quốc Habsburg thành một vương quốc ba thành phần (a triple monarchy).

Ngoài xứ Áo với dân Đức (German Austria) và xứ Magyar Hungary đă tự trị, c̣n có một miền đất bán độc lập dành cho sắc dân Slavs. Các người quốc gia cực đoan Serbian đă chống lại chương tŕnh kể trên bởi v́ họ sợ rằng các sắc dân bà con với họ là Slovene và Croatian sẽ ở dưới quyền cai trị của triều đ́nh Habsburg, như vậy sau này sẽ cản trở việc thành lập một xứ sở Serbia lớn hơn. V́ vậy họ đă ám sát hầu tước Francis Ferdinand trước khi vị này trở nên Hoàng Đế và thực hiện chương tŕnh cải tổ.

Trong nhiều năm, các nhà lănh đạo Áo vẫn muốn chấm dứt các xáo trộn v́ ư định thành lập một liên hiệp các người Slavs tại miền nam châu Âu. Bá tước người Áo Leopold von Berchtold lư luận rằng nay là cơ hội để đè bẹp xứ Serbia. Vào thời gian này, nước Áo chỉ có một đồng minh là nước Đức và nếu quyền lực và uy tín của nước Áo giảm đi th́ nền an ninh của nước Đức cũng bị đe dọa, v́ vậy người Đức quyết định yểm trợ người Áo trong việc dùng vơ lực và cả hai nước Áo và Đức đều muốn thanh toán ngay xứ Serbia trước khi các quốc gia khác bị lôi cuốn vào cuộc xung đột.

Trước vụ ám sát, các người Áo tin rằng chính quyền Serbia đứng đằng sau vụ này nhưng họ đă chờ đợi hơn 3 tuần lễ trước khi hành động. Sở dĩ có việc tŕ hoăn bởi v́ nước Áo không biết phải giải quyết vụ này ra sao, một phần khác cũng v́ họ chỉ muốn động viên quân lực sau vụ thu hoạch mùa màng. Vào ngày 23/7/1914, chính quyền Áo gửi một tối hậu thư cho xứ Serbia, bắt buộc phải trả lời trong 48 giờ. Trong 11 điều đ̣i hỏi có các khoản sau: xứ Serbia phải đóng cửa các tờ báo chống lại nước Áo, dẹp bỏ các hội kín ái quốc, loại khỏi chính quyền và quân đội mọi nhân viên tham gia phong trào chống nước Áo và chấp nhận việc cộng tác với các viên chức Áo trong việc loại trừ phong trào chống lại đế quốc Habsburg.

Hai ngày hôm sau, chính quyền Serbia trả lời. Trong tổng số 11 đ̣i hỏi, một điều kiện bị từ chối, 5 điều kiện được chấp nhận hoàn toàn. Nhưng chính quyền Áo công bố rằng việc trả lời của xứ Serbia không thỏa măn, nên họ đă động viên một phần binh lực và gây khó khăn cho các quan hệ ngoại giao. Về phía người Serbian, họ đă ra lệnh động viên trước khi gửi đi bản trả lời.

Sự khó khăn của nước Áo trước việc trả lời của xứ Serbia là do t́nh h́nh gay gắt của các nước thuộc châu Âu trước khi có vụ ám sát xẩy ra. Vào lúc này, nước Nga e sợ rằng việc quân Áo đánh chiếm xứ Serbia sẽ là bước đầu của một chương tŕnh chinh phục vùng Balkans của hai nước Áo và Đức. Việc bành trướng thế lực như vậy tại một miền đất gần nước Nga là một điều không thể chấp nhận đối với chính quyền của Sa hoàng. Hơn nữa, nước Nga đă thất bại nhiều lần, chẳng hạn cuộc bại trận vào năm 1905 trước Hải Quân Nhật Bản, cho nên không thể mềm yếu hơn nữa. Nếu nước Đức giúp cho nước Áo th́ nước Nga không thể bỏ rơi xứ Serbia.

Vào ngày 18/7/1914, bộ trưởng Ngoại Giao Nga là Sergei Sazonov (1861-1927) đă cảnh cáo nước Áo là nước Nga không để cho xứ Serbia bị làm nhục. Qua ngày 24/7, ông Sazonov báo cho viên Đại Sứ Đức: “Tôi không ghét nước Áo, tôi khinh bỉ nước đó. Nước Áo đang t́m cớ để nuốt xứ Serbia nhưng trong trường hợp này, nước Nga sẽ đánh nước Áo”. Nước Nga đă được nước Pháp yểm trợ. Vào ngày 20/7, Tổng Thống của nước Pháp là Raymond Poincaré (1860-1934) đă thăm viếng St. Petersburg để giúp cho nước Nga “cứng rắn” trong việc giải quyết rắc rối, để tránh sự ḥa giải nào mang lại sự mất uy tín cho khối Đồng Minh và đă cảnh cáo viên Đại Sứ Áo rằng “Xứ Serbia là bạn rất thân của nước Nga và nước Nga là một đồng minh của nước Pháp”.

Trong các ngày quan trọng này, thái độ của nước Đức rất mơ hồ. Mặc dù Hoàng Đế Đức bị xúc động và giận dữ v́ vụ ám sát, chính quyền Đức đă không hề đe dọa cho tới khi có các hành động của nước Nga. Cả hai Hoàng Đế Đức William II và Thủ Tướng Theobald von Bethmann-Hollweg (1856-1921) đều chấp nhận phải trừng phạt nặng nề xứ Serbia sớm và Hoàng Đế Đức công bố vào ngày 30/6 rằng “Ngay bây giờ phải sớm làm sáng tỏ với người Serbian”. Vào ngày 6/7, Thủ Tướng Bethmann-Hollweg đă cam kết với Bộ Trưởng Ngoại Giao Áo, sự cam kết này bị coi như hoàn toàn. Chính quyền Áo được thông báo rằng Hoàng Đế Đức sẽ “đứng bên cạnh nước Áo chiếu theo sự bắt buộc v́ thỏa ước và v́ t́nh bạn cũ”. Người Đức rơ ràng hy vọng rằng do hành động trừng phạt sớm chống lại xứ Serbia, nước Áo có thể đối phó với xứ Serbia trước khi nước Nga và đồng minh có thể động viên theo ngoại giao hay quân sự.

Ngày 28/7/1914, nước Áo tuyên chiến với xứ Serbia. Sự xung đột này có thể bị hạn chế nhưng đă sớm biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn do hành động của nước Nga. Trước đó 4 ngày, ngày 24/7, chính quyền Nga đă quyết định phản ứng lại bất cứ hành động quân sự nào của nước Áo đối với xứ Serbia bằng một cuộc động viên từng phần. Qua ngày 30/7, ông Sazonov và nhóm quân sự chủ chiến đă thuyết phục được Sa Hoàng Nicholas II ra lệnh tổng động viên mọi quân đội, không chỉ để chống lại nước Áo mà chống cả nước Đức, bởi v́ một đất nước rộng lớn như nước Nga đ̣i hỏi rất nhiều thời gian để làm chạy guồng máy quân sự. 

https://3.bp.blogspot.com/-tZUrh_pJTN0/W_J1ICKRCAI/AAAAAAAACHs/U3tuT3VoO0Y-McSPMfrVgBlvTkNIqzmEQCLcBGAs/s400/Czar-Nicholas-II-Russia.jpg

Nicholas II, Sa Hoàng cuối cùng của Nga, bị thoái vị vào ngày 2/3/1917

 

Trước t́nh thế nghiêm trọng này, không c̣n cách nào lùi trở lại. Người Đức đă được báo động rằng người Nga đang chuẩn bị chiến tranh bởi v́ công cuộc tổng động viên có nghĩa là chiến tranh. Chính quyền Đức bèn gửi tới St. Petersburg của nước Nga một tối hậu thư đ̣i hỏi phải ngưng ngay lệnh động viên trong 24 giờ. Vào buổi chiều ngày 01 tháng 8, Đại Sứ Đức xin gặp mặt Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga, yêu cầu ông Sazonov trả lời một cách thuận lợi đối với tối hậu thư của Đức. Ông Sazonov đă cho biết rằng không thể ngừng lại lệnh động viên được nhưng nước Nga sẵn ḷng tiếp tục thương thuyết. Vị Đại Sứ Đức đă nhắc lại ba lần hậu quả khủng khiếp của lời bác bỏ nhưng ông Sazonov đă cuối cùng trả lời rằng: “Tôi không có câu trả lời nào khác dành cho ông”. Sau đó vị Đại Sứ Đức giao cho Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga bản tuyên chiến rồi bật khóc và rời pḥng họp. Cùng thời gian đó, Bộ Trưởng của Hoàng Đế Đức cũng giao cho nước Pháp bản tối hậu thư, đ̣i nước Pháp cho biết rơ ư định. Thủ Tướng Pháp René Viviani (1863-1925) trả lời vào ngày 01/8 rằng nước Pháp sẽ “hành động theo quyền lợi của ḿnh” và ngay lập tức, ra lệnh tổng động viên quân lực. Ngày 03/8, nước Đức tuyên chiến với nước Pháp.

Tất cả các diễn tiến kể trên đă làm lu mờ các cố gắng của ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Anh, Sir Edward Grey (1862-1933), trong công cuộc triệu tập một hội nghị để dàn xếp vụ Áo-Serbia. Có lẽ nếu nước Anh tuyên bố sẵn sàng về phe với nước Pháp và nước Nga sớm hơn, th́ sự việc này đă khiến cho nước Đức và nước Áo phải chùn bước. Nhưng Thủ Tướng Grey không biết chắc rằng nước Anh có sẵn sàng chiến đấu không, nên đă không cam đoan ǵ cả. Nước Anh đă hứa sẽ gửi một lực lượng viễn chinh qua đất Pháp trong trường hợp chiến tranh nhưng dân chúng Anh không biết rơ điểm này. Dư luận tại nước Anh v́ thế chia hai: khối Bảo Thủ thiên về chiến tranh, khối Cấp Tiến đang cầm quyền bị chia rẽ nội bộ c̣n khối Lao Động phản chiến. Nhưng cả hai Bộ Trưởng Ngoại Giao Grey và Thủ Tướng Herbert Asquith (1852-1928) đều muốn nước Anh tuyên chiến, rồi vụ nước Đức xâm lăng nước Bỉ trung lập, đă được Quốc Hội Anh và dân chúng ủng hộ việc phải can thiệp.

Trước kia vào năm 1839, nước Anh cùng với các cường quốc khác đă kư một hiệp ước bảo đảm sự trung lập của nước Bỉ, ngoài ra chính sách trong hơn một thế kỷ của nước Anh là chống đối việc thống trị miền tây của châu Âu. Nước Anh trước kia đă đánh nhau với Hoàng Đế Napoléon để cản trở nước Pháp làm chủ châu Âu, ngày nay họ e sợ nước Đức v́ cùng một lư do. Bất cứ một cường quốc nào thống trị miền đất Bỉ-Ḥa Lan nằm ngang qua eo biển Channel đều là mối đe dọa đối với nước Anh và hơn nữa, các nhà quân sự Anh và Pháp đă có các kế hoạch chung khiến cho nếu nước Pháp bị tấn công th́ nước Anh không thể đứng trung lập bên ngoài.

https://2.bp.blogspot.com/-Fyd0l84nSRo/W_EbUH7QZyI/AAAAAAAACCo/b9dMzHN8CMEewOTnjYDhkrSwTj03_acRQCLcBGAs/s400/GermanyTroops-949x598.jpg

Quân đội Đức thời Thế Chiến I

Vào thời gian này, người Đức muốn tấn công nước Pháp qua nước Bỉ, họ đă xin phép chính quyền Bỉ cho binh lính đi qua lănh thổ, hứa sẽ tôn trọng sự độc lập và hoàn trả bồi thường các thiệt hại sẽ gây ra. Khi nước Bỉ từ chối, các đạo quân Đức đă tràn qua biên giới. Ngay lập tức Bộ Trưởng Ngoại Giao Anh ra trước Quốc Hội, kêu gọi nước Anh phải bảo vệ luật lệ quốc tế và che chở các nước nhỏ. Ngày hôm sau, 4/8/1914, Quốc Hội Anh gửi một tối hậu thư tới Berlin, đ̣i hỏi nước Đức phải tôn trọng tính trung lập của nước Bỉ và phải trả lời thỏa đáng trước nửa đêm. Các Bộ Trưởng Đức đă không trả lời, viện cớ rằng binh lính Đức phải tiến tới nước Pháp bằng con đường ngắn nhất. Khi đúng 12 giờ, nước Anh và nước Đức chính thức chiến tranh với nhau.

Các nước khác cũng sớm bị lôi cuốn vào ṿng chinh chiến. Ngày 7/8, người Montenegrins hợp tác với người Serbs thân thuộc để chống lại người Áo. Hai tuần lễ sau, Nhật Bản tuyên chiến với Đức, một phần v́ là đồng minh của nước Anh nhưng chủ đích chính của Nhật Bản là chiếm đoạt tài sản của nước Đức tại miền Viễn Đông. Qua ngày 01/8, Thổ Nhĩ Kỳ thương thuyết hợp tác với Đức rồi trong tháng 8, dội bom các hải cảng của Nga trên Biển Đen (the Black Sea). Nước Ư, mặc dù là một thành phần trong nhóm Quyền Lực Trung Âu (the Triple Alliance), đă tuyên bố trung lập cho tới tháng 5/1915 th́ tham dự cuộc chiến, theo phe Đồng Minh.

2/ Trận chiến diễn ra.

https://3.bp.blogspot.com/-JpXItEUF25w/W_EcvRk2SNI/AAAAAAAACC4/dzGaKYM9UIo3KOxsAvYCohMclysG4Sj0wCPcBGAYYCw/s320/GreatBritanTroops.jpg

Quân Anh lúc gần bắt đầu Thế Chiến I

Khi cuộc chiến sắp xẩy ra, đă có các đám đông dân chúng tập họp trong các thành phố, biểu t́nh để bày tỏ ḷng trung thành với đất nước và sẵn sàng chiến đấu. Chiến tranh với tính bạo lực của nó có vẻ như đang tạo nên một lối thoát cho cuộc sống buồn tẻ và trống rỗng của thứ xă hội tư sản đương thời và theo như lời của thi sĩ Rupert Brook người Anh, “một thế giới đang già đi, lạnh lẽo và mệt mỏi”. Đối với một số người, chiến tranh mang lại cái thời “cao đẹp… linh thiêng” (a beautiful… sacred moment). Vào lúc này, tinh thần ái quốc đang chế ngự tâm hồn mọi người tại châu Âu, hàng triệu người muốn hy sinh bản thân và linh hồn cho đất nước bởi v́ trong vài thập niên vừa qua, nền giáo dục do chính quyền chủ trương đă tạo nên các huyền thoại, các niềm tin và thái độ của chủ nghĩa dân tộc (nationalism).

Tại thành phố Paris, nam giới đi trên các đại lộ ca hát bản “Marseillaise” trong khi nữ giới tặng hoa cho các binh lính trẻ. Có người đă ghi lại hoàn cảnh này như sau: “các người nam trẻ hay già, dân sự hay quân sự, đều hào hứng. Hàng ngàn người t́nh nguyện chiến đấu, đă xô đẩy nhau trước các văn pḥng tuyển quân. Danh từ “nghĩa vụ” đang có ư nghĩa cao đẹp và danh từ “đất nước” mang tính chất rực rỡ. Lưỡi gươm đặt vào trong long bàn tay của chúng ta không thể tra vào bao khi mục tiêu chưa chiếm được và lănh thổ của chúng ta chưa trải dài như cần thiết”.
https://4.bp.blogspot.com/-GtHbSNadNFU/W_JjbOZgOpI/AAAAAAAACFQ/-v5CeO_xePo4gIaF5VtrXpB_Z4zIrd4eACLcBGAs/s400/EuropeanAbandonPeaceForWWI.jpg

Dân chúng Âu Châu đang nóng ruột trông chờ Thế Chiến I bắt đầu

Tại nước Đức, các người trẻ cũng trông đợi thứ hành động cao thượng và vị tha để kinh nghiệm về cuộc đời vào giai đoạn căng thẳng nhất và giành lấy vinh quang. Vào tháng 11/1914, nhà văn danh tiếng người Đức là Thomas Mann cũng đă coi chiến tranh là một cơ hội tẩy sạch (purification) và giải phóng (liberation). Đối với một số nhà trí thức khác, chiến tranh tái tạo quốc gia về mặt tinh thần, làm sống lại vẻ vinh quang, sự cao thượng và tính anh hùng, cũng v́ vậy thế hệ trẻ của châu Âu vào thời gian này rất vui vẻ đi ra trận mạc, mà ít người biết trước được rằng Thế Chiến Thứ Nhất sau 4 năm đă trở thành một cuộc tàn sát man rợ, vô nghĩa.

Trong các ngày sôi động này, nhà toán học kiêm triết gia người Anh Bertrand Russell đă nhớ lại nỗi kinh hoàng và ngạc nhiên khi “người dân thường, đàn ông cũng như đàn bà, lại hân hoan trước viễn tượng chiến tranh. Cảnh chém giết đă làm vui sướng 90 phần trăm dân số khiến tôi phải xét lại quan điểm của tôi về bản chất con người”.

Bởi v́ trận chiến này mang tính toàn diện, đ̣i hỏi sự ủng hộ của toàn thể dân chúng nên các nhà lănh đạo các nước đă bắt buộc phải mô tả cuộc chiến là cuộc xung đột cao thượng (noble conflict) mà không phải là sự tranh giành giữa các thế lực đế quốc hay là kết quả của các cách ghen tỵ quốc gia. Phe Xă Hội Đệ Nhị Quốc Tế (the socialist Second International) tuyên bố rằng các công nhân nên phản đối việc cầm vũ khí bằng cách tổng đ́nh công. Mặc dù không một đảng xă hội nào của châu Âu chú ư tới lời kêu gọi này, các chính phủ đă e sợ sự chống chiến tranh từ phía dưới, nên đă không ngừng động viên dân chúng bằng tinh thần ái quốc. Công tác tuyên truyền đă trở nên một thứ vơ khí, giống như súng máy. Công tác này của phe Đồng Minh trở nên dễ dàng hơn sau khi quân Đức tàn sát các con tin dân sự người Bỉ, phá hủy một thư viện cổ tại Louvain và giết hại hơn 600 dân sự tại Dinant.

Vào ngày 6/8/1914, Thủ Tướng Anh Asquith công bố rằng nước Anh phải tham gia vào trận chiến để bảo vệ “nguyên tắc theo đó các nước nhỏ không thể bị đè bẹp bởi việc làm tùy tiện của một lực lượng mạnh và áp đảo”. Tại nước Pháp, Tổng Thống Raymond Poincaré trấn an dân chúng rằng nước Pháp chỉ có mục đích đứng lên v́ “Tự Do, Công Lư và Lẽ Phải” (Liberty, Justice & Reason). Sau đó là các nhà văn như H.G. Wells và Gilbert Murray cũng như Tổng Thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson, cho rằng lực lượng Đồng Minh tham chiến v́ chống lại chế độ quân phiệt (militarism). Về phe Đức, chính quyền này tŕnh bày với dân chúng rằng đây một cuộc thánh chiến v́ nền văn hóa cao đẹp hơn của dân tộc Đức và để bảo vệ Đất Tổ khỏi cảnh bao vây của các quốc gia Đồng Minh, c̣n các nhà chính trị xă hội Đức được khuyên cáo rằng cuộc chiến tranh của Đức với Nga sẽ giải phóng dân chúng Nga khỏi gông cùm của Sa Hoàng.

https://4.bp.blogspot.com/-Yfzq7t6E_Cw/W_JqTyHpA1I/AAAAAAAACGM/W4Eezb5VjawvY9qZj-UjB1XWgV9AHOoJQCLcBGAs/s640/WWI-in-Europe.jpg


Đầu tiên, các chuyên viên quân sự tin tưởng rằng Thế Chiến Thứ Nhất sẽ sớm kết thúc nhưng trái lại, trận tuyến đă kéo dài từ nước Thụy Sĩ tới Biển Bắc (the North Sea) trong 4 năm trường. Khởi đầu vào ngày 4/8/1914, quân Đức xâm lăng nước Bỉ theo kế hoạch năm 1905 của tướng Alfred von Schlieffen (1833-1913). Chiến thuật của viên tướng này muốn quân Áo cầm chân quân Nga, trong khi đó quân Đức đánh mạnh vào sườn quân Pháp, bao vây rồi tiêu diệt, rồi sau đó quân Đức sẽ cùng quân Áo đánh bại quân Nga. Người Đức tin tưởng rằng nhờ tinh thần cao và tài năng chiến đấu, họ có thể đánh bại người Pháp sau 2 tháng hay sớm hơn.

Chiến thuật của quân Pháp là tiến đánh Alsace và Lorraine và chỉ dùng thế công, nhưng họ đă gặp thất bại do sự bất tài của các tướng lănh Pháp đă không biết thay đổi binh pháp. Binh lính Pháp đă không biết ẩn núp, không dùng cách tấn công bất ngờ, lại mặc đồng phục đỏ hay xanh, dễ dàng trở thành mục tiêu cho nhiều hàng súng máy của quân đội Đức và kết quả là binh lính Pháp đă ngă chết hàng loạt. Sáu tuần lễ sau khi chiến tranh bắt đầu, số tổn thất của quân Pháp là 385,000 người, kể cả 100,000 người chết.

Mặt khác, quân đội Đức cũng bị ngăn trở do quân Nga đánh sang miền Đông Phổ, khiến cho tướng Helmuth von Moltke phải chuyển bớt binh lực qua miền đông. Vào đầu tháng 9/1914, quân Đức đă tiến tới ḍng sông Marne, cách thủ đô Paris 40 dặm th́ bắt đầu thiếu tiếp liệu. Quân Anh cùng quân Pháp đánh vào cạnh sườn quân Đức khiến cho đạo quân này phải rút lui, thủ đô Paris không bị nguy hại. Các trận đánh bên sườn đă khiến cho cả hai phe phải củng cố các tuyến hầm hố trên trận địa.

Vào đầu cuộc chiến, cách bảo vệ tuyến pḥng thủ bằng các hàng rào kẽm gai và súng máy đă là một ưu điểm. Các hầm hố đào ngầm cả dưới mặt đất, được che chở bằng các hàng rào kẽm gai, nằm giữa hai chiến tuyến là “vùng đất không người”, chỉ có bùn đất, cây cối đổ gẫy ngả nghiêng và các xác người thối rữa. Nơi đây là mặt trận về cân năo, sức chịu đựng, ḷng cam đảm và là nơi tàn sát hàng loạt do các đợt pháo kích từ cả hai phía. Sự anh hùng, hy sinh và cảnh chết chóc chẳng mang lại ích lợi ǵ. Vào năm 1915, quân Pháp đă tấn công quân Đức theo nhiều mặt trận mà không tiến xa được 3 dặm trong khi chịu thiệt hại 1,430,000 người.

Một thứ vơ khí để công phá pḥng tuyến là xe tăng chỉ được đưa vào mặt trận vào năm 1916. Máy bay lúc đầu được dùng để thám thính, đôi khi cũng có các trận không chiến. Người Đức cũng gửi đi các khinh khí cầu Zepperlin để oanh tạc thành phố London nhưng thiệt hại gây ra không đáng kể.

Trên mặt trận miền Tây, các binh lính thuộc cả hai phe đă trải qua cuộc sống buồn tẻ trong các hầm hố bùn lầy và dơ bẩn, thỉnh thoảng gặp các cơn ác mộng v́ đạn đại bác, đạn súng máy, lựu đạn, súng phun lửa và khí độc, trong khi trận chiến không ư nghĩa vẫn diễn ra đối với cả hai bên. Vào tháng 2/1916, do muốn bắt buộc quân Pháp phải đầu hàng v́ thiệt hại quá cao, binh lực Đức đă đánh phá tỉnh Verdun, nhưng nhờ tài lănh đạo của tướng Henri Philippe Pétain, nhờ ḷng dũng cảm của Bộ Binh Pháp và nhờ các pháo đài kiên cố, quân Pháp vẫn đứng vững cho tới ngày 1/7/1916, khi quân Anh mở cuộc tấn công chính th́ quân Đức phải giảm áp lực tại mặt trận này. Verdun là chiến địa đẫm máu nhất trong Thế Chiến Thứ Nhất, nước Pháp và nước Đức đă chịu thiệt hại tại nơi này hơn 1 triệu người.

https://3.bp.blogspot.com/-Y080Agl9Ypc/W_JdmFoYy1I/AAAAAAAACEU/DSNSx6Zp0-4utT--kL0caNfGIpBGvzlNgCLcBGAs/s640/QuanAnhTrongChienHao-1916.jpg

Quân Anh trong chiến hào trước khi tiến công trong ngày đầu tiên của trận Somme (Battle of the Somme, on July 1, 1916)

Từ cuối tháng 6/1916, quân Anh với quân Pháp hỗ trợ, đă tiến đánh pḥng tuyến Đức tại ḍng sông Somme. Sau 7 ngày oanh tạc thật nặng các vị trí Đức, binh lính Anh đă tiến sang “vùng đất không người” và đă bị súng máy của Đức tập trung hỏa lực, tàn sát khủng khiếp, những binh sĩ nào tới sát hàng rào th́ bị đâm bằng lưỡi lê. Trong số 110,000 lính tấn công, 60,000 bị chết hoặc bị thương. Đây là tổn thất cao nhất trong một ngày của binh lực Anh, cao hơn tất cả các binh lực khác trong thời Thế Chiến này. Trận đánh La Somme kết thúc vào cuối tháng 11/1916 với số thiệt hại là 500 ngàn quân Đức, 400 ngàn quân Anh và 200 ngàn quân Pháp mà chỉ tiến được 7 dặm.

Vào tháng 12/1916, vị Tư Lệnh mới của binh lực Pháp là tướng Robert Nivelle đă ban ra một lệnh tấn công đại quy mô thực hiện vào tháng 4/1917. Quân Đức đă bắt được kế hoạch hành quân trong tử thi của một sĩ quan Pháp nên đă rút lui về một địa điểm cao được pḥng thủ kiên cố. Dù cho mất đi tính bất ngờ, tướng Nivelle vẫn ra lệnh tấn công với kết quả là một cuộc thảm sát, sau 10 ngày số thiệt hại của quân Pháp lên tới 187,000 người.

Tới lúc này, các người lính Pháp không thể chịu đựng lâu hơn được nữa do các thất trận và thất vọng, họ đă nổi loạn, từ chối tiến vào băi chiến trường, chống đối các viên chỉ huy của họ đă dẫn họ như các đàn cừu vào các ḷ sát sinh, một số đơn vị giành lấy doanh trại, bắn các cấp chỉ huy đă can thiệp vào công việc của họ. Vài toán quân khác chiếm các toa xe lửa để về thủ đô Paris, khích động dân chúng chống chiến tranh. Quân đội Pháp gần đi tới t́nh trạng tan hàng và chỉ cần một trận tấn công nhỏ của quân Đức cũng đủ khiến cho thủ đô Paris thất thủ. Nhưng Tướng Pétain, vị anh hùng trong trận Verdun, đă thay thế Tướng Nivelle, đă làm gia tăng tinh thần quân đội do ông cho họ nghỉ thêm ngày phép, cải thiện bữa ăn, khiến nơi nghỉ ngơi đầy đủ tiện nghi hơn, ra lệnh cho các sĩ quan phải chăm sóc tận t́nh các binh sĩ dưới quyền và thông báo rằng rất đông quân lính Hoa Kỳ sắp sang tiếp viện, tất cả các hành động kể trên cộng với các h́nh phạt nặng nề, đă duy tŕ được kỷ luật cho quân đội Pháp.
https://2.bp.blogspot.com/-9z40CyEFS_I/W_JranBfZnI/AAAAAAAACGk/JDj-4JoIczgpg56FRDGn7QN5wBK1znMjACLcBGAs/s640/RussianInfantry.jpg

Bộ binh Hoàng gia Nga của Thế Chiến Thứ Nhất trang bị súng trường Mosin-Nagant

Trở về mặt trận phía đông, quân đội Nga dù chưa được chuẩn bị kỹ càng, vẫn tấn công miền Đông Phổ. Bị thất bại trong trận Tannenberg ngày 26-30 tháng 8 năm 1914, quân Nga rút lui dần, qua mùa xuân năm 1915, họ rời bỏ miền Galicia và phần lớn nước Ba Lan. Trong khi đó quân Áo đă không thắng nổi tại xứ Serbia, khiến cho quân Đức phải tiếp cứu và chịu đựng hai mặt trận.

Qua tháng 6/1916, quân Nga tấn công vào pḥng tuyến quân Áo rồi sau đó bị quân Đức phản công, quân Nga bị thiệt hại hơn một triệu người. Sự thất trận này đă khiến cho t́nh h́nh trong xứ càng trở nên bất ổn và bùng nổ thành cuộc cách mạng. Sa Hoàng Nicholas II phải thoái vị. Tới tháng 11/1917, một cuộc cách mạng thứ hai đă đưa các người Cộng Sản lên nắm chính quyền rồi qua tháng 3/1918, các người Bolshevics đă kư kết với nước Đức hiệp ước Brest-Litovsk, chịu nhường cho Đức xứ Ba Lan, miền Ukraine, xứ Phần Lan và các xứ sở quanh Biển Baltic.

Cũng tại mặt trận phía đông, phe Đồng Minh muốn chiếm eo biển Dardanelles nên đă đổ quân lên bán đảo Gallipoli, nơi có quân Đức và quân Phổ trấn giữ. Kết quả của mặt trận này trong thời gian 1915-16 là phe Đồng Minh chịu thiệt hại 252,000 lính. Vào tháng 5/1915, người Ư tham gia vào phía Đồng Minh để đánh Đức và Áo tại mặt trận Caporetto, đă bị bắt 275,000 tù binh.

1917 là năm thảm họa cho lực lượng Đồng Minh. Cuộc tấn công của Tướng Nivelle đă gặp thất bại, quân Pháp nổi loạn, quân Anh phản công tại Passchendaele không kết quả mà c̣n chịu thêm 300,000 tổn thất, số tử vong của cả hai phía lên tới hàng triệu. Cuộc chiến đă bước sang t́nh trạng bế tắc, với tổn hại rất đáng kinh sợ v́ tính tiêu hao của cách tàn sát, bởi v́ hàng ngàn chiến binh với súng trường, lựu đạn và lưỡi lê đă xung phong mà chỉ chiếm được vài chục thước đất.

Các tổn thất lớn lao kể trên đă khiến cho cả hai phe muốn thương thuyết trong khi một số người cứng rắn muốn áp lực thêm để chiến thắng và họ đă thay đổi cấp lănh đạo. Tại nước Anh, vị Thủ Tướng bất lực Asquith bị thay thế bởi ông David Lloyd George, một nhà chính trị gian hùng, là người đă đứng đằng sau các cải tổ xă hội trước thời chiến. Tại Pháp vào năm sau, ông Georges Clemenceau (1841-1929) lănh chức Thủ Tướng để chống lại phe chủ ḥa trong giới quân sự cao cấp. Tại nước Đức, quyền lực vào tay của các Tướng Paul von Hindenburg (1847-1934) và Erich Ludendorff (1865-1937) là những người chịu trách nhiệm về các chiến thuật của phe Quyền Lực Trung Tâm (the Central Powers), trong khi đó do các phong tỏa của khối Đồng Minh, dân chúng Đức và binh lính đă bị thiếu thốn cả về nguyên liệu lẫn thực phẩm.

Khi chiến tranh kéo dài, vài nước khác cũng tham dự vào ṿng chiến. Nước Ư được các nước Đồng Minh hứa cho các phần đất của Áo và phần bờ biển phía đông của miền biển Adriatic. Bulgaria theo phe Đức vào tháng 8 năm 1915 c̣n Rumania theo phe Đồng Minh một năm sau. Chỉ tới khi Hoa Kỳ can thiệp vào cuộc chiến của phe Đồng Minh vào tháng 4/1917 th́ cán cân mới nghiêng lệch đi.
https://3.bp.blogspot.com/-D4zUDEKLkGk/W_EYeGaHCVI/AAAAAAAACCE/U5mCpj5xhjE6qHgYLBeUA2FirHE4MaH_ACLcBGAs/s400/AmericanTroopsInWWI.jpg

Quân đội Hoa Kỳ sang Âu Châu tham gia Thế ChiếnThứ Nhất

Theo lời của Tổng Thống Woodrow Wilson, Hoa Kỳ tham chiến để làm cho thế giới “an toàn hơn v́ nền dân chủ”, để loại đi chế độ độc tài và quân phiệt, và để thiết lập một hiệp hội các quốc gia thay thế cho các cách vận động ngoại giao cũ. Chắc chắn rằng lư do chính của việc tham dự của Hoa Kỳ là để cân bằng lực lượng quốc tế. Đă từ nhiều năm, giới ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ theo chủ trương chính rằng nền an ninh của Hoa Kỳ lệ thuộc vào sự cân bằng các lực lượng tại châu Âu. Ngày nào mà nước Anh c̣n đủ mạnh để không cho một nước nào của châu Âu chiếm ưu thế, th́ Hoa Kỳ c̣n được an toàn, bởi v́ Hải Quân Anh đă là một thứ lá chắn. Tới ngày này, nước Đức không chỉ đối đầu với ưu thế của Hải Quân Anh mà c̣n đe dọa làm đói nước Anh khiến cho phải đầu hàng và rồi nước Đúc sẽ thiết lập quyền lực trên khắp châu Âu.

Lư do trực tiếp khiến cho Hoa Kỳ tham chiến là chiến thuật tầu ngầm của Đức. Khi người Đức nhận ra rằng đây là cuộc chiến tranh tiêu hao, nếu họ không phá được ṿng phong tỏa do các tầu biển của phe Đồng Minh, th́ họ sẽ thua trận. Vào tháng 2/1915, chính quyền Đức công bố rằng các con tầu biển trung lập nào đi về các hải cảng của nước Anh sẽ bị phóng thủy lôi mà không cần báo trước.

Tổng Thống Wilson trả lời bằng cách công bố rằng nước Đức phải chịu trách nhiệm nếu làm thiệt hại nhân mạng và tài sản của người Mỹ, lời cảnh cáo này làm cho Hải Quân Đức tạm thời ngưng dùng tầu ngầm trong khi đó, người Đức lại tin tưởng tầu ngầm loại U là thứ vơ khí giá trị nhất, đáng sử dụng đối với cuộc phong tỏa của người Anh. Họ c̣n biết rằng các vật liệu chiến tranh đang được đưa lén lút bằng tầu biển chở hành khách từ Hoa Kỳ, nên Hải Quân Đức lại tiếp tục đánh ch́m các con tầu Đồng Minh và như vậy vi phạm tính trung lập của Hoa Kỳ. Ngày 1/2/1917, khi một Bộ Trưởng Đức công bố sẽ dùng chiến tranh tầu ngầm không giới hạn, Tổng Thống Wilson đă cắt đứt ngoại giao với nước Đức. Ngày 6 tháng 4 năm đó, ông Wilson ra trước Quốc Hội, xin tuyên chiến và đă được chấp nhận.

Ba tuần lễ sau khi Hoa Kỳ cắt đứt ngoại giao với nước Đức, giới chức Anh đă giao cho Hoa Kỳ một bản tin giải mă do t́nh báo Anh, của Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức là Arthur Zimmerman gửi cho Đại Sứ Đức tại Mexico City trong đó nước Đức hứa với nước Mễ Tây Cơ rằng nếu cùng tham chiến với Đức, Mễ Tây Cơ sẽ nhận được các vùng đất Texas, New Mexico và Arizona. Đề nghị này của người Đức càng làm gia tăng tinh thần chống Đức tại Hoa Kỳ và kết quả tức thời của việc tham chiến của Hoa Kỳ là số lượng vật liệu chiến tranh và thực phẩm gia tăng cho phe Đồng Minh, rồi sau này là quân số, tất cả được chuyên chở bằng các đoàn tầu biển có hộ tống băng qua Đại Tây Dương. Các con tầu chiến mới được chế tạo đă thay thế số thiệt hại khiến cho chiến thuật dùng tầu ngầm của Đức đă bị hóa giải.
https://3.bp.blogspot.com/-RKHb_ahGRo8/W_JoT0-VIZI/AAAAAAAACGA/4s98c_BJ8M0tM-kMifx2SY_e9ZNilHB7wCLcBGAs/s640/GermanTroop-EmperoBattle.jpg

Kaiserschlacht, 1918 (the Emperor’s Battle). - Đây là trận chiến cuối cùng và là một trong những trận chiến đẫm máu nhất của Thế Chiến Thứ I, đă giết chết 240.000 binh sĩ Đức trên trận địa

Sau khi đă loại nước Nga ra khỏi ṿng chiến, Tướng Erich Ludendorff muốn đẩy quân Anh ra biển trước khi quân Mỹ nhập cuộc. Mờ sáng ngày 21/3/1918 bắt đầu trận “Kaiserschlacht” (trận đánh của hoàng đế, the Emperor’s Battle), quân Đức tiến đánh, chia hai quân Anh và quân Pháp, chiếm tỉnh Amiens, đẩy lùi quân Anh về phía bờ biển. Nhưng binh lính Anh đă chống trả rất gan dạ, cầm cự trong hai tuần lễ khiến cho quân Đức bị thiếu thực phẩm và đạn dược.

Vào cuối tháng 5/1918, Tướng Ludendorff lại tấn công bất ngờ quân Pháp, đă tiến tới cách thủ đô Paris 56 dặm khiến cho Tướng John Pershing là người chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ phải gửi điện tín về Hoa Thịnh Đốn như sau: “sự việc Paris thất thủ coi như rơ ràng”. Thế nhưng, sức tấn công của quân Đức giảm dần khi các lực lượng trừ bị tăng cường các pḥng tuyến Pháp. Trong trận Belleau Wood kéo dài từ ngày 6 tới ngày 25/6/1918, quân Mỹ đă chặn được quân Đức.

Tới giữa tháng 7/1918, quân Đức cố gắng vượt ḍng sông Marne, rồi vào ngày 3/8, trận Marne thứ hai của Đức đă không phá vỡ được lực lượng Đồng Minh. Ngày 8/8, với quân Pháp trợ giúp, quân Anh đă dùng xe tăng đánh vào phía đông tỉnh Amiens, gây thiệt hại rất lớn cho quân Đức khiến cho Tướng Ludendorff phải nói: “đây là ngày đen tối nhất của quân lực Đức” và chính hoàng đế William II cũng phải nhận thấy rằng cần phải chấm dứt chiến tranh.

https://4.bp.blogspot.com/-N-qVnQ87pds/W_EfA9HdrTI/AAAAAAAACDY/ssre0yyDmpwwkzDdsXk4gcD0n3qSZOBOACLcBGAs/s640/The_Hundred_Days_Offensive%252C_August-november_1918_Q9193.jpg

Tù binh Đức đang tiến đến trại giam gần Amiens, 9/8/1918 (The Hundred Days Offensive, Tháng 8 đến 11/1918)

 

3/ Đ́nh Chiến và Ḥa B́nh.

Vào giữa cuộc Thế Chiến, đă xẩy ra tại nước Nga cuộc cách mạng lật đổ Sa Hoàng, chính quyền vào tay các người Cộng Sản và nước Nga không c̣n tham chiến nữa trong khi đó, cũng có nhiều kế hoạch lo việc thương lượng ḥa b́nh. Vào mùa xuân năm 1917, các nhà xă hội của Ḥa Lan và Na Uy/Thụy Điển đă triệu tập một hội nghị quốc tế tại Stockholm để thảo ra các kế hoạch chấm dứt chiến tranh mà các phe có thể chấp nhận, nhưng hai chính phủ Anh và Pháp đă không cho phép các đại biểu của họ tham dự, v́ thế kế hoạch không thành.

Một công thức ḥa b́nh tương tự do Giáo Hoàng đề nghị cũng bị từ chối, phe Đức không chấp nhận bồi thường và phục hồi các miền đất bị tàn phá, nhất là phục hồi nước Bỉ. Chưa một đề nghị nào được cả hai phe quan tâm. Tổng thống Woodrow Wilson là người phát ngôn của phe Đồng Minh công bố rằng không thể có thương thuyết ḥa b́nh khi nước Đức c̣n do Hoàng Đế William II cai trị.

Trong số các đề nghị ḥa b́nh, được nhiều người biết tới nhất là “Chương Tŕnh 14 Điểm” (the Program of 14 Points) của Tổng Thống Hoa Kỳ Wilson, đọc trước Quốc Hội vào ngày 8/1/1918. Nói một cách tóm tắt, chương tŕnh này gồm có:

1.    hủy bỏ các thương lượng bí mật,

2.    tự do trên các mặt biển trong ḥa b́nh và chiến tranh,

3.    gỡ bỏ các hàng rào kinh tế giữa các nước,

4.    giảm trang bị quân sự tới độ thấp nhất của mức an toàn,

5.    điều chỉnh vô tư các đ̣i hỏi về thuộc địa với sự quan tâm tới các quyền lợi của các dân tộc liên hệ,

6.    các đạo quân ngoại quốc rút ra khỏi đất Nga và phục hồi các miền đất bị người Nga chinh phục,

7.    phục hồi nền độc lập cho nước Bỉ,

8.    phục hồi 2 miền Alsace và Lorraine trả về cho nước Pháp,

9.    điều chỉnh lại biên giới của nước Ư,

10.                      phát triển tính tự trị cho các dân tộc Áo-Hung,

11.                      phục hồi các xứ Rumania, Serbia và Montenegro với phần đất dẫn ra biển dành cho xứ Serbia,

12.                      phát triển tính tự trị cho dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, với eo biển từ Biển Đen dẫn tới Địa Trung Hải được mở thường xuyên,

13.                      một xứ Ba Lan độc lập do dân tộc Ba Lan cư ngụ và với đất đai thông ra biển,

14.                      thành lập Hội Quốc Liên.


Chương Tŕnh 14 Điểm kêu gọi việc áp dụng các nguyên tắc dân chủ vào các quan hệ quốc tế, sự thay đổi lănh thổ căn cứ vào tính chất dân tộc (nationality), đă biến đổi cuộc chiến thành cuộc xung đột ư thức hệ giữa thể chế dân chủ và chế độ độc tài.

Qua nhiều bài diễn văn, Tổng Thống Wilson nói rằng Chương Tŕnh 14 điểm này là căn bản cho ḥa b́nh. Nhiều ngàn bản in 14 điểm được thả trên các chiến hào của Đức và phần đất sau trận tuyến để thuyết phục quân đội và dân chúng Đức biết rằng các quốc gia Đồng Minh đang cố gắng vận động một cuộc ḥa b́nh công bằng và vĩnh cửu.

Với nước Nga không c̣n tham chiến nữa, thế lực của Đức có vẻ thắng thế nhưng vào cuối mùa xuân năm 1918, phe Đức bắt đầu chịu đựng thiệt hại bởi v́ cách phong tỏa hữu hiệu của phe Đồng Minh và v́ xung đột nội bộ của nước Đức đối với các mục tiêu của chiến tranh. Các nhà xă hội Đức đă tấn công các mục tiêu bành trướng trong đó có việc kiểm soát các miền sản xuất thép và than của nước Bỉ và các miền canh nông của Đông Âu mà chính phủ và phe bảo thủ đang ủng hộ. Các nhà xă hội cũng chỉ trích chính phủ Đức về cách chiếm đóng miền đất Brest-Litovsk của nước Nga. Vào mùa thu năm 1918, nước Đức đang đứng trước cảnh nội chiến.

Trong khi đó trên mặt trận phía tây, cuộc chiến vẫn tiếp diễn như 4 năm đă qua. Các cuộc tấn công lớn lao của các quân lực Anh, Pháp và Hoa Kỳ đă khiến cho quân Đức phải rút lui về biên giới của nước Bỉ. Vào cuối tháng 9 năm đó, t́nh h́nh của nước Đức hầu như tuyệt vọng. Nước Bulgaria rút khỏi cuộc chiến vào ngày 29/9.

Vào đầu tháng 10, Thủ Tướng mới của nước Đức là Maximilian, ông hoàng theo đường lối cấp tiến của vùng Baden, đă đáp lời kêu gọi của Tổng Thống Wilson về thương thuyết ḥa b́nh theo 14 điểm, nhưng chiến tranh vẫn c̣n tiếp diễn nên Tổng Thống Wilson đ̣i hỏi nước Đức phải truất phế Vua William II. Trong thời gian này, các nước về phe với Đức đang trên đà sụp đổ: nước Thổ Nhĩ Kỳ đầu hàng vào cuối tháng 10, đế quốc Áo Habsburg rạn nứt v́ các nội loạn do các sắc dân trong xứ và cuộc tấn công của quân đội Ư khiến cho nước Áo mất tỉnh Trieste với 300,000 tù binh. Vào ngày 3/11/1918, Hoàng Đế Áo Charles lên ngai vàng kế tiếp Hoàng Đế Francis Joseph vào năm 1916, đă kư tên vào bản đ́nh chiến.

Nước Đức như vậy không thể tiếp tục chiến đấu một ḿnh, tinh thần của quân đội Đức xuống thấp. Việc phong tỏa bằng đường biển của phe Đồng Minh khiến cho dân chúng Đức thiếu thực phẩm, gần như đói ăn, các đe dọa nổi loạn tại nhiều nơi có thể bùng nổ. Vào ngày 8/11, một nước cộng ḥa được tuyên bố tại vùng Bavaria. Vào ngày hôm sau, hầu như cả nước Đức đứng bên bờ cách mạng. Một bản công bố tại thủ đô Berlin xác nhận Hoàng Đế Đức thoái vị và ngày hôm sau, nhà vua này qua xứ Ḥa Lan. Vào lúc này, chính phủ Đức thuộc về một hội đồng lâm thời đứng đầu bởi ông Friedrich Ebert (1871-1925), một nhà xă hội. Ông Ebert với các người cộng tác bèn t́m cách thương thuyết về một cuộc đ́nh chiến.

Phe Đồng Minh đặt điều kiện nước Đức phải chấp nhận 14 điểm và 3 điểm tu chính. Thứ nhất, tạm ngưng điều khoản tự do trên mặt biển, do đ̣i hỏi của nước Anh; thứ hai, phục hồi các miền đất bị xâm lăng gồm cả bồi thường cho các người chiến thắng; thứ ba, đ̣i hỏi độc lập cho các dân tộc trong đế quốc Áo-Hung. Ngoài ra, quân đội của các nước Đồng Minh được quyền chiếm đóng các thành phố trong thung lũng sông Rhine, việc phong tỏa vẫn tiếp tục và nước Đức phải giao nạp 5,000 đầu máy xe lửa, 150,000 toa xe lửa và 5,000 xe vận tải, tất cả phải trong t́nh trạng tốt. Người Đức không c̣n cách nào khác hơn là chấp nhận các điều kiện này.

Vào 5 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1918, hai đại biểu của quốc gia Đức thua trận tới gặp vị Tư Lệnh của các quân đội Đồng Minh là Thống Chế Foch trong khu rừng Compiègne và chính thức kư giấy chấm dứt chiến tranh. Sáu giờ sau, tức là vào 11 giờ sáng, lệnh “ngưng bắn” được ban ra cho các binh lính hai bên.

Một thông tín viên theo quân đội Anh chiến đấu trên đất Pháp, đă ghi lại như sau: “Tối hôm qua, lần đầu tiên kể từ tháng 8 của năm đầu cuộc chiến, đă không có các lằn đạn sẹt ngang bầu trời, không c̣n các đám lửa bùng lên trong đêm tối, không c̣n thảm cảnh nhiều người bị đâm chết kéo dài trong 4 năm. Lửa Địa Ngục đă bị dập tắt”. Vào buổi tối hôm đó, hàng ngàn người đă khiêu vũ trên các đường phố London, Paris và Rome theo cùng một cảnh cuồng nhiệt mà họ đă chào mừng việc tuyên chiến 4 năm về trước.

4/ Hiệp Ước Versailles.

Tháng 1/1919, các đại biểu của khối Đồng Minh tụ họp tại thành phố Paris để soạn thảo các điều khoản ḥa b́nh. Tại thủ đô này, 2 triệu người đă đứng dọc theo các đại lộ để đón chào Tổng Thống Wilson và ném hoa vào xe của ông trong khi đoàn xe chạy dưới biểu ngữ “Danh Dự dành cho ông Wilson, nhân vật xứng đáng” (Honor to Wilson the Just). Ông Wilson được mọi người coi trọng là nhà Tiên Tri, sẽ khiến cho các quốc gia rèn gươm giáo thành các lưỡi cày. Tại kinh thành Rome, đám đông cuồng nhiệt cũng gọi ông Wilson là vị Thần của Ḥa B́nh (the god of peace) c̣n tại thành phố Milan, các thương binh đă ôm hôn y phục của ông Wilson. Tại Ba Lan, các sinh viên khi bắt tay, chào nhau bằng danh tiếng Woodrow Wilson. Tổng Thống Wilson đă nói ra lời kêu gọi Ḥa B́nh do quá khứ và kinh nghiệm của ông về tôn giáo Presbyterian và do ḷng tin tưởng vào nền Dân Chủ của Hoa Kỳ. Tổng Thống Wilson muốn thấy một nền ḥa b́nh bằng công lư để duy tŕ nền văn minh phương tây trong h́nh thức dân chủ và thiên chúa giáo.

 https://3.bp.blogspot.com/-W9rIqSXxkWU/W_JxrTFE4TI/AAAAAAAACHU/CsDzaxTaHMMhM8spndLSmau1yqxIFG0jwCLcBGAs/s640/Treaty-of-Versailles-1919.jpg

Hiệp Ước Versailles, kư kết vào tháng Sáu, 1919, đánh dấu sự chấm dứt Thế Chiến Thứ Nhất giữa Đức và Đồng Minh

Các nguyên tắc của Tổng Thống Wilson đă đề cập tới tinh thần tự quyết (self-determination): một dân tộc có quyền duy tŕ quốc gia của ḿnh, không bị ngoại bang thống trị. Mục đích này có ư nghĩa là hai miền Alsace và Lorraine phải trả về cho nước Pháp, việc tạo ra một quốc gia độc lập cho người Ba Lan, việc điều chỉnh lại các biên thùy của nước Ư, dành cơ hội cho các sắc dân Slavs của đế quốc Áo-Hung có quyền lập nên quốc gia riêng.

Biết rằng đối xử khắt khe hay trả thù nước Đức thua trận có thể đưa thế giới tới một đại tai biến khác, nên ông Wilson chủ trương “ḥa b́nh mà không chiến thắng” (peace without victory) để khuyến khích nước Đức thua trận hợp tác với khối Đồng Minh trong việc xây dựng một châu Âu mới, tuy nhiên có một điểm mà ông Wilson cương quyết: chế độ Quân Phiệt Phổ (Prussian militarism) phải bị tiêu diệt.

Các hội nghị khác nhau họp trong năm 1919 và 1920 để bàn căi về Ḥa B́nh đă xẩy ra giống như các phiên ṭa hơn là các cuộc thương thảo. Các vụ tuyên truyền đă đề cập tới việc người Đức “gian ác” phải bồi thường các thiệt hại cho các giới quân đội và dân sự. Thủ Tướng Anh David Lloyd George trong vận động tranh cử vào năm 1918, đă dùng khẩu hiệu “Treo cổ Hoàng Đế Đức” trong khi các nước Đồng Minh cho rằng đây là cuộc thánh chiến chống lại kẻ ác.

Hội nghị chấm dứt chiến tranh họp tại thành phố Paris từ tháng 1 tới tháng 6 năm 1919 nhưng chỉ có 6 buổi họp đầy đủ và các phần quan trọng do các ủy ban nhỏ quy định. Đầu tiên, một Hội Đồng 10 Vị (a Council of Ten) gồm có Tổng Thống và Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, các Thủ Tướng và Ngoại Trưởng của các nước Anh, Pháp, Ư và Nhật. Vào giữa tháng 3, Hội Đồng kể trên trở nên khó sử dụng nên được đổi thành Hội Đồng 4 Vị (the Council of Four), gồm có Tổng Thống Hoa Kỳ và Thủ Tướng các nước Anh, Pháp và Ư. Một tháng sau, Hội Đồng trở thành Hội Đồng 3 Vị khi Thủ Tướng Ư Vittorio Orlando rút lui bởi v́ Tổng Thống Wilson từ chối các đ̣i hỏi của nước Ư.

Cuối cùng, Hiệp Ước Versailles được quyết định do Ba Vị là các ông Wilson, Lloyd George và Clemenceau. Ba vị này với cá tính hoàn toàn khác nhau, đă phải ngồi lại với nhau v́ một mục tiêu chung. Thủ Tướng Lloyd George là người khôn ngoan, trong nhiều trường hợp thành công hơn nhưng không thiện cảm với các vấn đề như chủ nghĩa dân tộc (nationalism). Tổng Thống Wilson là một người lư tưởng không nhân nhượng, thường ra lệnh cho thuộc hạ và cho rằng phần đúng về ḿnh, khi phải đối đầu với các thực tế không dễ chịu như việc chia phần chiến lợi phẩm, ông Wilson thường coi vụ này là không quan trọng và không quan tâm, và ông Wilson không nghe các lời khuyên để thích nghi các quan điểm với những người cộng tác.

Trước cuộc bầu cử vào tháng 11/1918, Tổng Thống Wilson kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ hăy dồn phiếu cho đảng viên Dân Chủ, coi như một niềm tin vào chính sách ngoại giao của ông. Thế nhưng đảng Cộng Ḥa đă thắng phiếu, làm giảm đi uy tín của ông Wilson bởi v́ ông thiếu đi sức hậu thuẫn trong nước và Thượng Viện Mỹ sẽ bác bỏ những ǵ ông Wilson đề nghị phê chuẩn.

Nhân vật thứ ba trong tam đầu chế là Thủ Tướng Pháp Georges Clemenceau, vừa già nua, vừa yếm thế. Trong đời của ông, ông đă từng trông thấy nước Pháp bị xâm lăng hai lần, với cuộc sống bị đe dọa trầm trọng. Ông Clemenceau luôn luôn đ̣i hỏi phải báo thù nước Đức và phải giữ cho nước Pháp được an toàn lâu dài. Trong cuộc chiến, hầu như toàn thể mặt trận miền tây diễn ra trên đất Pháp với một nửa số người trẻ bị tử vong, các kỹ nghệ và nông trại bị tàn phá, đất đai dày đặc các băi ḿn và làng mạc c̣n bị quân Đức hủy diệt trước khi rút lui. Người Pháp đă coi người Đức là những kẻ man rợ, sát nhân, phá hoại, nên họ không quan tâm tới các lư tưởng của ông Wilson. V́ thế đây là lúc nước Pháp phải lợi dụng cơ hội, phải giữ cho nước Đức què quặt để nền an ninh của nước Pháp được bảo toàn.

Ngay từ đầu, các nhà hoạch định Hiệp Ước Versailles đă gặp các vấn đề khó khăn, quan trọng nhất là đối với Chương Tŕnh 14 Điểm bởi v́ chắc chắn rằng đây là căn bản của sự việc nước Đức đầu hàng vào ngày 11/11/1918 và cũng v́ Tổng Thống Wilson muốn dùng các điểm này cho nền ḥa b́nh lâu dài. Chương tŕnh của Tổng Thống Wilson có mục đích tạo nên một châu Âu không gặp vấn đề sắc dân thiểu số nhưng trên miền đất này, nhiều loại dân tộc đă sinh sống lẫn lộn với nhau, họ không muốn giảm bớt các ước muốn, không chịu ḥa giải các đ̣i hỏi, giấc mộng quốc gia của sắc dân này đă vi phạm vào quyền lợi của sắc dân khác. Chương Tŕnh 14 Điểm kêu gọi việc thành lập một nước Ba Lan độc lập với cửa ngơ mở ra biển để phát triển kinh tế, nhưng giữa miền đất Ba Lan và Biển Baltic là phần đất do sắc dân Đức sinh sống. Nước Tiệp Khắc cũng có nhiều người Đức cư ngụ, việc phân chia ranh giới sẽ vi phạm vào quyền tự quyết của sắc dân địa phương.

V́ vậy Chương Tŕnh 14 Điểm phải là mẫu mực của công cuộc dàn xếp nhưng trên thực tế, ngoại trừ Tổng Thống Wilson ra, các nhà lănh đạo khác chỉ “nói miệng” về các điểm này khiến cho cuối cùng, chỉ có 4 điểm là không thay đổi: điểm (7) phục hồi nước Bỉ, điểm (8) đ̣i hỏi trả lại hai miền Alsace va Lorraine cho nước Pháp, điểm (10) giành độc lập cho các dân tộc Áo-Hung, và cuối cùng là điểm (14) dự trù việc thành lập Hội Quốc Liên (the League of Nations). Các điểm khác bị bỏ quên hay bị thay đổi so với ư nghĩa ban đầu.

Sau nhiều tháng tranh căi với các thái độ gay gắt, Hiệp Ước Ḥa B́nh Paris đă thành h́nh gồm 5 hiệp ước nhỏ đối xử với 5 nước Đức, Áo, Hung, Bungaria và Thổ Nhĩ Kỳ trong đó Hiệp Ước Versailles áp dụng cho nước Đức được coi là quan trọng nhất.

Vào cuối tháng 4 năm 1919, các điều khoản của Hiệp Ước Versailles sẵn sàng để giao cho kẻ thua trận và nước Đức được lệnh phải cử đại diện tới nhận bản hiệp ước này. Ngày 29/4, Bá Tước Von Brockdorff-Rantzau, Bộ Trưởng Ngoại Giao của nước Cộng Ḥa lâm thời, đă tới Versailles. Khi ông này phản kháng rằng các điều khoản quá khắt khe th́ Thủ Tướng Clemenceau cho biết nước Đức chỉ có 3 tuần lễ để kư kết hay không. Thực ra, thời gian này đă được kéo dài hơn bởi v́ các nhà lănh đạo này của nước Đức đă từ chức hơn là đặt bút kư.

Nước Đức nhất trí bác bỏ Hiệp Ước Versailles bởi v́ họ cho rằng tuy chiến tranh chấm dứt nhưng quân đội Đức chưa thua trận và nước Đức chỉ lâm vào t́nh trạng bế tắc. Người Đức đă coi việc đ́nh chiến là sự dàn xếp giữa các nước ngang hàng với nhau, căn cứ vào lời kêu gọi ḥa b́nh v́ công lư. Nhưng trên thực tế, người Đức đă bị gạt ra khỏi các cuộc thương thuyết và các hiệp ước chỉ có mục đích làm cho quân đội và kinh tế Đức yếu hèn. Họ hỏi rơ dựa trên các tiêu chuẩn nào mà khối Đồng Minh đă chiếm lấy các thuộc địa của Đức, cấm đoán nước Đức không được tham gia vào Hội Quốc Liên, bắt họ phải bồi thường các khoản không thể chịu đựng nổi. Tại sao nước Đức bị mất 1/8 lănh thổ và 1/10 dân số do việc chia lại biên giới các quốc gia.

Người Đức cũng phản đối rằng khi mới bước vào cuộc chiến, Tổng Thống Wilson đă xác nhận rằng kẻ thù không phải là nhân dân Đức mà là chính quyền thời đó, ngày nay thể chế dân chủ mới của nước Đức không thể bị trừng phạt v́ các tội lỗi của Đế Chế Đức và của bộ máy quân sự của Hoàng Đế William II.

Mặt khác, các nước biện hộ cho Hiệp Ước Versailles lại cho rằng nếu nước Đức thắng trận th́ các nước Đồng Minh c̣n bị áp đặt những điều kiện nặng nề hơn, bởi v́ các mục đích của chính quyền quân phiệt Đức là sát nhập các phần của nước Pháp và Ba Lan, biến các nước Bỉ và Romania thành các nước vệ tinh và nước Đức bành trướng tại miền trung tâm của châu Phi. Bằng cớ là do ḷng tham không đáy, nước Đức đă bắt nước Nga phải kư kết Hiệp Ước Brest-Litovsk vào năm 1918.

Ba vị lănh đạo phe Đồng Minh đă điều chỉnh đôi chút bản dự thảo do sự yêu cầu của ông Lloyd George và nước Đức được thông báo rằng 7 giờ chiều ngày 23/6 là thời hạn chót phải chấp nhận bản hiệp ước hay là bị xâm lăng. Sau 5 giờ, chính phủ lâm thời Đức chịu nhận các điều khoản của các kẻ chiến thắng bởi v́ dân chúng quá mệt mỏi v́ chiến tranh, nền kinh tế thảm bại, thực phẩm không c̣n, các cuộc nổi loạn đang đe dọa khắp nơi. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1919, ngày kỷ niệm thứ 5 vụ ám sát hầu tước Áo, các đại biểu của nước Đức và phe Đồng Minh đă tụ họp trong Pḥng Kính Lớn (the Hall of Mirrors) của Cung Điện Versailles và kư tên vào bản Hiệp Ước.

Các điều khoản trong Hiệp Ước Versailles có thể được tóm lược như sau: nước Đức phải giao nạp hai miền Alsace và Lorraine cho nước Pháp, miền Schleswig cho nước Đan Mạch, phần lớn vùng Posen và miền Tây Phổ (West Prussia) cho nước Ba Lan. Các mỏ than trong hạt Saar bị nhượng cho Pháp để khai thác trong 15 năm và vào cuối thời gian này, nước Đức có thể mua lại. Hạt Saar được quản trị do Hội Quốc Liên tới năm 1935, khi này một cuộc trưng cầu dân ư sẽ cho biết miền này được đặt dưới quyền của Hội Quốc Liên, hay trả về cho nước Đức hoặc thưởng cho nước Pháp. Vùng Đông Phổ dù cho có toàn thể dân chúng là gốc Đức, bị cắt khỏi và quản trị do Hội Quốc Liên.

Nước Đức bị giải giới, giao nạp toàn bộ các tầu ngầm và tầu biển hải quân, ngoại trừ 6 tầu chiến nhỏ, 6 khu trục hạm nhỏ, 6 hộ tống hạm và 12 thuyền thủy lôi. Nước Đức không có quyền duy tŕ không quân, quân lực chỉ là một lực lượng tượng trưng, bị giới hạn là 100 ngàn người được tuyển mộ do t́nh nguyện. Để chắc chắn rằng nước Đức sẽ không bao giờ tấn công nước Bỉ và nước Pháp, cấm chỉ quân đội và các đồn lũy đóng trong thung lũng sông Rhine. Cuối cùng nước Đức và các đồng minh của Đức phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại gây ra cho dân chúng và các chính phủ Đồng Minh, vào năm 1921 số tiền bồi thường được quy định là 33 tỉ mỹ kim. Ngoài ra các quốc gia chiến thắng được tặng thưởng các xứ thuộc địa của Đức và của Thổ Nhĩ Kỳ, sự việc này đưa tới cách cai quản do Hội Quốc Liên và đây là khởi đầu cách chấm dứt chế độ thuộc địa và cũng là cách thức thỏa hiệp giữa chế độ đế quốc truyền thống với lư tưởng dân chủ của ông Wilson.

Hiệp Ước Versailles cũng phản ảnh một phần việc công nhận nguyên tắc quốc gia tự quyết (national self-determination). Các nhà ngoại giao khi vẽ các biên giới quốc gia đă phải cứu xét cho thích hợp các vấn đề như sắc dân thiểu số, ngôn ngữ, tập quán lịch sử… nhưng dù vậy, các dàn xếp thực tế và chính trị đă làm cho việc phân chia rất khó khăn.

Thực ra Hiệp Ước Versailles không giải quyết được vấn đề của nước Đức bởi v́ quốc gia này bị làm cho suy yếu nhưng không đổ vỡ, sức mạnh quân sự tạm thời bị giới hạn, tinh thần hăng hái dân tộc không suy giảm và mối hiểm nguy thực sự của châu Âu là nước Đức không thực tâm chấp nhận thất trận hay từ bỏ giấc mộng bành trướng.

Công cuộc dàn xếp về nước Áo được hoàn thành vào tháng 9/1919 và được biết bằng tên gọi là Hiệp Ước St. Germain. Nước Áo phải công nhận nền độc lập của Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Nam Tư và Ba Lan và phải nhường cho các nước này các vùng đất rộng lớn. Ngoài ra nước Áo chịu nạp cho nước Ư miền Trieste, miền nam Tyrol, bán đảo Istrian, và như vậy nước Áo mất đi 3/4 diện tích và 3/4 dân chúng, bị giảm thành một vùng đất nhỏ, với 1/3 dân chúng tập trung vào thành phố Vienna.

Hiệp ước dành cho xứ Bulgaria được gọi là Hiệp Ước Neuilly (the Treaty of Neuilly) kư vào tháng 11/1919, bắt buộc Bulgaria phải từ bỏ mọi phần đất chiếm được do cuộc Chiến Tranh Balkan lần thứ nhất (the First Balkan War), chuyển cho Rumania, cho vương quốc Nam Tư mới và cho Hy Lạp. Nước Hung Gia Lợi trở thành một quốc gia độc lập do Hiệp Ước Trianon kư kết vào tháng 6/1920 (the Treaty of Trianon Palace).

Về số phận của nước Thổ Nhĩ Kỳ, một hiệp ước được kư kết tại Sèvres, gần Paris, vào tháng 8 năm 1920, đă quy định Armenia là một nước cộng ḥa thiên chúa giáo, phần lớn đất của Thổ tại châu Âu được giao cho Hy Lạp, hai xứ Palestine và Mesopotamia là đất quản trị của nước Anh, Syria do Pháp cai quản, miền nam Anatolia chịu ảnh hưởng của Ư, chỉ dành cho Đế Quốc Ottoman là thành phố Constantinople, miền bắc và miền trung tâm Tiểu Á (Asia Minor).

Vấn đề cuối cùng là Hội Quốc Liên. Đây sẽ là một tổ chức của các quốc gia, lớn hay nhỏ, để duy tŕ ḥa b́nh cho thế giới, một giấc mộng của Tổng Thống Hoa Kỳ Wilson. Ông Wilson tin tưởng rằng việc đánh bại nước Đức là một đ̣n tiêu diệt chế độ quân phiệt; một cộng đồng các quốc gia sẽ kiểm soát các quan hệ quốc tế thay cho cách cân bằng thế lực vừa luộm thuộm, vừa không hữu hiệu. Nhưng để cho các quốc gia thành viên chấp nhận các điều khoản của Hội Quốc Liên, ông Wilson đă phải nhân nhượng nhiều, sửa chữa nguyên tắc hạ giảm trang bị quân sự tới mức thấp nhất thành “thích hợp với nền an ninh quốc gia”. Muốn khiến cho Nhật Bản tham gia, ông Wilson phải ưng thuận cho Nhật Bản chiếm giữ các tài sản cũ của Đức tại Trung Hoa và để làm vừa ḷng nước Pháp, phải loại nước Đức và nước Nga ra khỏi khối liên hiệp, dù cho đây là liên hiệp của mọi quốc gia. Cuối cùng, Hội Quốc Liên vẫn không được các quốc gia chính chấp nhận.

Vào năm 1920, Thượng Viện Mỹ đă không phê chuẩn Hiệp Ước Versailles v́ e ngại rằng nếu Hoa Kỳ là thành viên của Hội Quốc Liên th́ nước Mỹ sẽ phải tham gia vào các cuộc chiến của châu Âu trong tương lai bởi v́ cuộc chiến tranh đă chứng tỏ rằng khối Đồng Minh thắng trận là do sự can thiệp của Hoa Kỳ. Dù sao, các căn bản về Hội Quốc Liên vẫn là nền móng cụ thể cho một tổ chức quốc tế sau này, là Liên Hiệp Quốc, được thành lâp sau Thế Chiến Thứ Hai.

5/ Nhận định về Thế Chiến Thứ Nhất.

Trong 5 tuần lễ sau vụ ám sát tại Sarajevo, các vận động ngoại giao đă là một “bi kịch của cách tính toán sai lầm”, tạo ra cuộc chiến. Cuộc Thế Chiến Thứ Nhất đă là một thảm họa nên cuộc tranh luận về trách nhiệm của thảm họa này vẫn c̣n tiếp tục và gay gắt. Các nước chiến thắng gồm Anh, Pháp, Hoa Kỳ và các đồng minh đă nhấn mạnh rằng nước Đức chịu trách nhiệm này nhưng các sử gia trong các thập niên 1920 và 1930 cho rằng tất cả các nước chính của châu Âu đă đưa Thế Giới vào cảnh tàn sát.

Vào thập niên 1960, sử gia Fritz Fischer nhấn mạnh rằng Hoàng Đế Đức William II và Thủ Tướng Đức Bethmann-Hollweg đă cố ư thúc giục nước Áo đánh xứ Serbia dù biết rằng cuộc chiến này sẽ khiến cho người Nga về phe với người Serbs và người Pháp ủng hộ người Nga. Phe quyền lực Đức lại nhận định rằng nếu đợi cho nước Nga hồi phục sau cuộc chiến tranh với Nhật Bản, nếu đợi cho quân đội Pháp hùng mạnh sau đạo luật 3 năm động viên, th́ nước Đức không tránh sao khỏi thất bại. Đây là lư do hành động của Thủ Tướng Đức v́ tham vọng muốn thống trị châu Âu nhờ ưu thế quân lực.

Các nhà sử học quy trách nhiệm của cuộc thế chiến này cho nước Áo v́ ư định thanh toán xứ Serbia mà không dùng tới một cuộc dàn xếp, cho nước Đức v́ muốn tạo nên các xứ vệ tinh, muốn sáp nhập các miền đất chung quanh, cho nước Nga v́ ban hành lệnh tổng động viên, đă biến đổi một cuộc chiến giới hạn thành toàn diện, c̣n nước Pháp chịu trách nhiệm đă không ngăn cản nước Nga mà c̣n khuyến khích việc tổng động viên và nước Anh đă không bộc lộ rơ sự yểm trợ các nước Đồng Minh ngay từ đầu.

Có sử gia không dùng tới việc quy trách nhiệm mà cho rằng cuộc Thế Chiến là dấu hiệu cho thấy rơ nền văn minh của châu Âu gặp rắc rối: cách suy tôn sức mạnh, nỗi ám ảnh dùng bạo lực, sự bất măn và vỡ mộng trước xă hội tư sản và sự bùng nổ của chủ nghĩa quốc gia. Các vấn đề khó khăn gây nên bởi cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ đă không giải quyết được bằng các cuộc bàn thảo trong khi hệ thống các nước Đồng Minh gặp các khuyết điểm và đă mang lại các hiểm nguy.

Trong Thế Chiến Thứ Nhất, nền khoa học và kỹ thuật mới đă làm ra các dụng cụ giết người hiệu quả hơn trước, tinh thần dân tộc đă khiến cho cả hai tầng lớp dân sự và quân sự quyết tâm chém giết tới khi kẻ thù hoàn toàn ngă gục và các chính quyền đă động viên tinh thần, nhân lực và vật lực vào cuộc chiến tranh toàn diện, và trong khi cảnh tàn sát man rợ đang diễn ra th́ các chính khách c̣n đ̣i hỏi phải động viên hơn nữa, leo thang các bạo lực và chịu đựng thêm các hy sinh. Bạo lực, sự tàn nhẫn, sự đau khổ và ngay cả cảnh chém giết hàng loạt được coi như tự nhiên và chấp nhận được vào tư tưởng và lối sống của mọi người. Châu Âu v́ thế đă trở thành một thứ ḷ giết người hàng loạt trong bốn năm trường.

Trước các cảnh tàn sát khủng khiếp, một binh lính trẻ người Pháp đă than văn rằng: “Nhân Loại đang điên”. Nền văn minh của Phương Tây đă đi vào thời kỳ đầy bạo lực, lo ngại và nghi ngờ! Các nhà trí thức của châu Âu đă trở nên chán nản và tỉnh ngộ trước cảnh “thế giới của trật tự, ḥa b́nh và theo lư trí” đă bị tàn phá, họ đă mất đi vào các niềm tin vào các giá trị tự do, dân chủ và họ lo sợ trước tương lai. Thế Chiến Thứ Nhất đă khiến cho nhiều dân tộc hướng về các phong trào toàn trị (totalitarian), các chế độ Phát Xít, và các ư thức hệ này đă tiêu diệt nền dân chủ (democracy).

Thế Chiến Thứ Nhất là cuộc tàn sát rất ghê sợ: 10 triệu quân nhân đă chết, 20 triệu thương binh c̣n may mắn trở về, tổng số nạn nhân là hơn 37 triệu kể cả những người mất tích. Nước Đức mất 6 triệu người, nước Pháp cũng vậy, cuộc chiến này đă không mang lại được lợi ích ǵ mà c̣n gây nên các xung đột mới, khủng khiếp hơn trong tương lai. Chế độ độc đoán của Hoàng Đế Đức đă bị tiêu diệt nhưng miền đất này lại được chuẩn bị cho các thể chế độc tài mới. Hai mươi năm sau chiến cuộc chấm dứt, lại có gần gấp hai số người cầm súng, các cạnh tranh và ghen ghét v́ quốc gia và chủng tộc đă ăn sâu hơn trước kia.

Nếu chiến tranh toàn cầu đă làm cho thế giới trở nên các trại lính, th́ các chính phủ nhận ra sự cần thiết phải trù liệu và phối hợp trên b́nh diện quốc tế, các nền kinh tế cần được điều hành, kiểm soát xuất cảng, nhập cảng và cách dùng nhân lực, cả về dân sự lẫn quân sự. Chiến tranh đă làm đảo lộn nền mậu dịch thế giới. Do không có hàng hóa nhập cảng từ châu Âu, các nước Nhật Bản, Ấn Độ và Nam Mỹ đă phát triển các kỹ nghệ của riêng họ. Chiến tranh cũng làm gia tăng nạn lạm phát trên thế giới khiến cho giới trung lưu bị ảnh hưởng nhất. Mặt khác ngoài các cơ cực, chiến tranh cũng mang lại sự tự do cho nhiều giới. Do nhu cầu của các chính quyền cần người phụ nữ làm việc trong các nhà máy hay các nông trại, lớp người này được tạm thời giải phóng và do công cuộc đóng góp vào chiến thắng, giới phụ nữ được quyền bỏ phiếu tại Hoa Kỳ và Anh Quốc vào năm 1918 và 1920.

Thế Chiến Thứ Nhất đă là một cuộc tàn sát rộng lớn và vô ích, là kết quả của cuộc xung đột không cần thiết do một số nhà chính trị tham vọng, đă điều hành sai đường lối v́ các mối lợi quốc gia, phản bội lại nền Ḥa B́nh Thế Giới.

Phạm Văn Tuấn  

Tài liệu tham khảo: Wikipedia.org.; Britannica Encyclopedia; Western Civilizations by Robert E. Lerner, Standish Meacham & Edward Mcnall Burns, W.W. Norton & Co., NY, London, 1998.

Trở lại