Đức Huỳnh Phú Sổ: đạo, đời và đảng chính trị là một.

Nguyễn Quang Duy

 

Đức Huỳnh Phú Sổ sinh tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc ngày 15/1/1920, nhằm ngày 25/11 năm Kỷ Mùi, gần 100 năm trước.

Đức Thầy vừa khai sáng Phật Giáo Ḥa Hảo, vừa thành lập đảng Dân Xă, triết lư đạo, đời và đảng chính trị của Đức Thầy xét thấy rất gần với triết lư xây dựng thể chế chính trị tại Hoa Kỳ.

Kỷ niệm 100 năm ngày Đức Thầy đản sinh là dịp để chúng ta suy ngẫm về con đường toàn dân chính trị Thầy đề ra. 

Mang đạo vào đời

Phật Giáo Ḥa Hảo làm lành tránh ác, tu thân nhập thế, thực hành Tứ Ân: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại.

Ngoài giáo lư nhà Phật, Thầy c̣n chọn lọc những điều hay lẽ phải của Nho giáo và Lăo giáo, cùng với tấm ḷng yêu nước chuyển thành thơ ca được gọi là Sấm Giảng.

Đức Huỳnh Giáo Chủ giải thích sự tương quan vô cùng chặt chẽ giữa đạo và đời: “Đời không đạo, đời vô liêm sỉ, đạo không đời, đạo biết dạy ai?”

Những bài thơ về Đạo khuyên người đời tu niệm, lời lẽ b́nh dân, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ đi vào ḷng người, nhanh chóng thu hút được hằng triệu tín đồ miền Tây Nam phần.

Số tín đồ Ḥa Hảo ngày nay đă lên đến 7 triệu người sống khắp nơi trên thế giới, sống ḥa đồng với đồng bào nhân loại nên được hầu hết bà con cộng đồng, làng xóm yêu mến và quư trọng.

Người viết chỉ là thân hữu của Phật Giáo Ḥa Hảo và thân hữu của đảng Dân Xă nhưng có cơ duyên được biết về Đạo và t́m hiểu về Thầy.

 

Mang đạo vào chính trị

Ngày 21/9/1946, Đức Thầy cùng luật sư Mai Văn Dậu, ông Nguyễn Văn Sâm, ông Trần Văn Ân và giáo sư Nguyễn Hoàn Bích (Nguyễn Bảo Toàn) tuyên bố thành lập Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng viết tắt là đảng Dân Xă.

Giáo chủ một tôn giáo lại công khai đứng ra thành lập một đảng chính trị là một điều chưa từng nghe thấy trong lịch sử nhân loại.

Triết lư mang đạo vào chính trị ḥa nhập đạo, đời và đảng chính trị được Đức Thầy giải thích như sau:

“1. Việt Minh tranh đấu chánh trị, nếu Thầy đem đạo ra tranh đấu th́ không thích hợp. V́ đạo lo tu hành chơn chất. Nên Thầy phải tổ chức đảng chánh trị, mới thích ứng nhu cầu t́nh thế nước nhà.

“2. Các nhà ái quốc chơn chánh trong nước mặc dầu nhận Thầy là một nhà ái quốc, nhưng không hề cùng hiệp chung với Thầy dưới danh nghĩa Phật Giáo Ḥa Hảo để lo việc quốc gia, bởi lẽ anh em ấy không thể tu hành như ḿnh, hoặc giả đă có đạo rồi th́ không thể bỏ đạo quy y Phật Giáo Ḥa Hảo. V́ vậy, Thầy phải tổ chức chánh đảng để anh em ấy có điều kiện tham gia. Họ chỉ phải giữ kỷ luật của Đảng mà thôi, c̣n tôn giáo th́ riêng ai nấy giữ.

“3. Vậy tất cả anh em tín đồ, nếu thấy ḿnh c̣n nặng nợ với Non sông Tổ quốc, thương nước thương dân, hăy tham gia đảng mà tranh đấu. Đây là phương tiện để anh em hành xử Tứ-Ân.”

Triết lư Đức Thầy không chỉ giới hạn ở chỗ mỗi tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo là một đảng viên Dân Xă, Thầy c̣n nêu rơ chủ trương toàn dân chính trị:

‘Việt Nam Dân Xă Đảng là một đảng dân chủ, chủ trương thực thi triệt để nguyên tắc chánh trị của chủ nghĩa dân chủ: “chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân”.

‘Đă chủ trương “Toàn dân chánh trị” thế tất đảng chống độc tài bất cứ h́nh thức nào.’

Toàn dân chính trị là nâng tầm hiểu biết của người dân về quyền chính trị để mọi người tham gia chính trị một cách b́nh đẳng.

Đức Huỳnh Giáo Chủ lấy lời Phật dạy “Phật đồng thể tánh với chúng sanh, chúng sanh là Phật sẽ thành (mọi người đều có thể thành Phật)”, để nhắc nhở tín đồ tinh thần b́nh đẳng của Phật Giáo. 

Thực hiện công bằng xă hội

Trong Tuyên Ngôn sáng lập đảng Dân Xă, Đức Thầy nêu ra cách thức tạo công bằng xă hội:

“Việt Nam Dân Xă Đảng là một đảng cách mạng xă hội, chủ trương tổ chức nền kinh tế theo nguyên tắc chủ nghĩa xă hội: không để giai cấp mạnh cướp công quả của giai cấp yếu, làm cho mọi người đều được hưởng phúc lợi cân xứng với tài năng và việc làm của ḿnh; những người tàn tật yếu đuối th́ được nuôi dưỡng đầy đủ.”

Xă hội Tây Phương luôn tồn tại hai khuynh hướng chính trị trái ngược nhau là tự do và xă hội.

Những người có vốn, có tiền, tin vào động lực của kinh tế tự do thường liên kết bảo vệ quyền lợi của họ.

C̣n những người nhận ra sai sót của kinh tế thị trường, những người gắn liền với đời sống thực tế của người lao động và chính những người lao động thường liên kết để đấu tranh thực hiện công bằng xă hội.

Ở Tây phương các đảng dân chủ xă hội ngoài việc bảo đảm công ăn việc làm, bảo đảm một đời sống cơ bản cho người dân, c̣n không ngừng đấu tranh cho xă hội ngày càng tốt đẹp hơn, cho giáo dục, y tế được miễn phí, cho người già, người tàn tật, người thiểu số, người thất nghiệp có an sinh và cho xă hội được b́nh đẳng b́nh quyền.

Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng cũng thế là tổ chức chính trị của những người dân chủ xă hội sẵn sàng dấn thân đấu tranh cho tầng lớp lao động.

Chủ tịch‎ đảng ông ‎Nguyễn Văn Sâm và Tổng bí thư‎ giáo sư Nguyễn Hoàn Bích (bí danh Nguyễn Bảo Ṭan) đều không phải là tín đồ Ḥa Hảo. 

Bài học tranh cử tại Mỹ

Triết lư đạo, đời và đảng chính trị là một và chính trị toàn dân của Thầy, hoàn toàn đối nghịch với lư thuyết cộng sản muốn tách riêng đạo với đời, người cộng sản xem chính trị là công việc độc quyền của đảng, nhưng triết lư của Thầy lại rất giống với triết lư chính trị ở Mỹ.

Nước Mỹ được thành lập bởi những tín đồ Thiên Chúa Giáo với niềm tin con người b́nh đẳng về chính trị:

“…rằng tạo hóa đă ban cho con người những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc.”

Hai đảng Cộng Ḥa và Dân Chủ Mỹ gồm hằng ngàn tổ chức chính trị, kinh doanh, tín ngưỡng, nghiệp đoàn, dân sự và phong trào xă hội lớn nhỏ cùng hằng chục triệu đảng viên cá nhân không tham gia tổ chức.

Ở Mỹ, ngay đến những tu sỹ Thiên Chúa Giáo, cứ đến mùa bầu cử, dân chúng đều tham gia chính trị bằng cách gia nhập một đảng chính trị để chọn lựa những người trong đảng xứng đáng nhất để đưa ra tranh cử quốc gia.

Phương cách công khai tranh cử nội bộ đảng trước, rồi sau đó ra tranh cử quốc gia đă hết sức thành công tại Mỹ, nước Mỹ luôn có những người lănh đạo thích hợp nhất với thời cuộc, giúp nước Mỹ luôn giữ vai tṛ cường quốc số 1 trên thế giới. 

Đức Thầy thọ nạn

Chỉ sáu tháng sau khi đảng Dân Xă thành lập, Việt Minh cộng sản đă ám hại Đức Thầy tại Đốc Vàng Hạ thuộc tỉnh Long Xuyên, ngày 16/4/1947.

Tín đồ Ḥa Hảo tiếp tục con đường tu thân nhập thế thực hành Tứ Ân, nhưng triết lư mang đạo vào chính trị, ḥa nhập đạo, đời và đảng chính trị của Đức Thầy ít được biết đến.

Dẫu vậy Phật Giáo Ḥa Hảo và đảng Dân Xă đă đóng góp rất lớn cho cuộc đấu tranh chống Pháp giành độc lập nước nhà và đấu tranh bảo vệ, xây dựng dân chủ tại miền Nam.

Trước 30/4/1975, những khu vực Phật Giáo Ḥa Hảo là những khu vực được tín đồ Ḥa Hảo giữ ǵn an ninh không để cộng sản xâm nhập, người dân sống thanh b́nh như không hề có chiến tranh.  

Việt Nam tự do

Đảng Cộng sản vẫn mệnh danh là đại diện cho giai cấp công nhân, nhưng thực chất là những kẻ cai trị vừa bóc lột tầng lớp lao động, vừa đục khoét tài nguyên quốc gia.

Công nhân không đủ sống, nông dân không đủ ăn, sông Cửu Long cạn nước, nước biển tràn vào đồng bằng, miền Nam ngập nước, tệ nạn buôn người là những đề tài thường xuyên được báo chí chính thống đề cập tới.

Không ai thực sự đại diện đấu tranh cho quyền lợi của tầng lớp lao động, đấu tranh cho công nhân, cho nông dân, cho dân lao động, cho dân thất nghiệp và cho sắc tộc thiểu số tại Việt Nam.

Triết lư đạo, đời, đảng chính trị là một và toàn dân chính trị của Đức Thầy quả đi trước thời đại, nhưng vẫn c̣n nguyên giá trị và khi Việt Nam có tự do đảng Dân Xă cần phục hồi triết lư của Đức Thầy để xây dựng lại đất nước.

Với 7 triệu tín đồ Ḥa Hảo, nếu đảng Dân Xă áp dụng thể thức tranh cử kiểu Mỹ là công khai tranh cử nội bộ trước, sau đó đưa ứng viên ra tranh cử quốc gia, đảng Dân Xă sẽ trở thành lực lượng chính trị thiết yếu đại diện cho tầng lớp lao động thực thi công bằng xă hội.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

16/12/2019

Trở lại