Ḥa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu hay bị thiêu?

Buổi sáng ngày 11/6/1963, Ḥa thượng Thích Quảng Đức đă thiêu ḿnh tại một ngă tư sầm uất ở Sài G̣n. Mấy ngày sau, thế giới lập tức hướng về Việt Nam nhưng mấy mươi năm sau người ta vẫn nghi ngờ về vụ tự thiêu lịch sử này.

Đối với một số người, ngọn lửa Thích Quảng Đức đă thắp sáng những ngày tăm tối của Phật giáo miền Nam dưới chế độ Ngô Đ́nh Diệm vào những năm 1960. Ông măi là một tấm gương không phai mờ về ḷng từ bi Phật giáo.

Đối với những người khác, bó đuốc Thích Quảng Đức chỉ là một nước đi trong bàn cờ các nhà sư đang tranh đấu lúc đó. Ông bị thiêu chứ phải không tự thiêu. Ngọn lửa Thích Quảng Đức chỉ là một màn kịch được Việt Cộng đạo diễn.

Ḥa thượng Thích Quảng Đức là ai? Vụ tự thiêu của ông đă được sắp đặt hoàn hảo như thế nào?

Từ Huế đến Sài G̣n

Sau năm 1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền. Miền Nam theo chế độ tư bản. Miền Bắc theo chế độ cộng sản. Phật giáo hai miền sinh hoạt rất khác nhau.

Ở miền Bắc, Phật giáo phải phục vụ cho cách mạng. Các nhà sư dưới 30 tuổi không được đi tu, nếu không cầm súng th́ họ phải cầm cuốc để sản xuất. Phật học đường không có học tăng. Không kinh sách nào được xuất bản. Tài sản của chùa phải dâng hiến cho cách mạng. Các chùa chỉ c̣n lại một hay hai tăng sĩ đă cao tuổi. [1]

Ở miền Nam, đời sống tôn giáo sôi nổi. Nhiều giáo phái, hội đoàn được thành lập. Học tăng ở khắp nơi, lại có các hội phật học cho bất cứ ai muốn nghiên cứu Phật giáo. Đạo Phật được quần chúng hưởng ứng mạnh mẽ.

Đầu những năm 1960, cuộc chiến chống Việt Cộng ở miền Nam ngày càng quyết liệt. Khủng bố xảy ra nhan nhản trên đường phố Sài G̣n. Bạn đang ngồi uống cà phê th́ nhận được một quả lựu đạn từ ngoài đường ném vào. Chính quyền miền Nam cho rằng Việt Cộng đă thực hiện những hành động khủng bố này.

Chính quyền cũng cho rằng miền Bắc đă cài cắm người từ nông thôn đến thành thị ở miền Nam để hoạt động t́nh báo, tổ chức biểu t́nh, thành lập căn cứ trong ḷng thành phố.

Sau khi nhậm chức tổng thống, Ngô Đ́nh Diệm đă triệt hạ các lực lượng bất đồng với ông để thâu tóm quyền lực như quân đội B́nh Xuyên rồi đến các tôn giáo có quân đội riêng như Cao Đài, Ḥa Hảo. Phật giáo tuy không có quân đội riêng nhưng lại có lực lượng quần chúng đông đảo.

Vào năm 1962 – 1963, chính quyền ngày càng thiên vị đạo Thiên Chúa. Chính phủ theo chế độ gia đ́nh trị sùng bái Thiên Chúa giáo đă làm mất ḷng đông đảo quần chúng theo đạo Phật.

Buổi tối ngày 8/5/1963, sau một ngày biến lễ Phật Đản thành cuộc biểu t́nh đ̣i b́nh đẳng tôn giáo, đến tối đài Phát thanh Huế lại không dám phát cuộn băng mừng lễ Phật đản như thường lệ v́ năm nay có chứa lời tranh đấu chống chính phủ, đông đảo phật tử kéo nhau đến vây kín đài phát thanh. Không lâu sau, tiếng súng nổ làm chết tám Phật tử c̣n nhỏ tuổi.

Máu Phật tử đă tiếp sức phong trào chống chính quyền càng rầm rộ ở Huế. Các ḥa thượng Thích Tịnh Khiết (Hội chủ của Tổng hội Phật giáo Việt Nam), Thích Trí Quang (chùa Từ Đàm), Thích Thiện Minh… là những người lănh đạo cuộc tranh đấu tại Huế.

Các ḥa thượng đ̣i chính quyền đáp ứng năm nguyện vọng: thu hồi công điện triệt hạ cờ Phật giáo, đạo Phật phải được đối xử b́nh đẳng với đạo Thiên Chúa, chấm dứt đàn áp tín đồ Phật giáo, tăng ni phải được tự do truyền đạo và người chết phải được bồi thường cũng như kẻ chủ mưu phải đền tội.

Các ḥa thượng tại Huế liên kết với các ḥa thượng ở Sài G̣n như Thích Tâm Châu, Thích Thiện Hoa, Thích Đức Nghiệp… nhằm chuẩn bị tinh thần tranh đấu tại thủ đô cho các tăng ni, phật tử. Các chùa Ấn Quang, Từ Quang, Diệu Đế, Xá Lợi,… trở thành tụ điểm chính của cuộc tranh đấu.

Ngày 15/5/1963, một phái đoàn Phật giáo bước vào Dinh Gia Long (Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) để gặp Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. Phái đoàn đề cập với ông năm nguyện vọng của Phật giáo. Tổng thống chẳng những không đồng ư một nguyện vọng nào mà c̣n đổ thừa Việt Cộng đă gây ra án mạng ở Huế.

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-2020-03-14-at-2.14.27-PM.png  

Các nhà sư đại diện cho Phật giáo miền Nam gặp Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm (áo trắng, b́a phải trong ảnh) vào ngày 15/5/1963. Ảnh: Cuộc tranh đấu lịch sử của Phật giáo.

Thất vọng sau cuộc gặp tổng thống, Uỷ ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo được thành lập để tổ chức các cuộc biểu t́nh, tuyệt thực rộng răi. Ngày 30/5/1963, đồng loạt các tăng ni ở Huế và Sài G̣n được lệnh tuyệt thực 48 giờ cùng với các cuộc biểu t́nh đông đảo của tăng ni, Phật tử.

Theo tự thuật của Ḥa thượng Thích Đức Nghiệp về việc Ḥa thượng Quảng Đức tự thiêu th́ vào lúc này Ḥa thượng Quảng Đức đă đề nghị với uỷ ban về nguyện vọng tự thiêu của ḿnh nhằm giúp sức cho phong trào tranh đấu nhưng uỷ ban không đồng ư.  

Chuẩn bị cho ngày châm lửa

Hơn một tuần sau đó khi việc các đám rước linh hàng tuần cho các nạn nhân chết ở Huế cùng các đợt tuyệt thực, biểu t́nh không c̣n hiệu quả nữa th́ mong muốn tự thiêu của Ḥa thượng Thích Quảng Đức được xem xét.

Ḥa thượng Đức Nghiệp kể trong tự thuật in vào năm 2005 của ông rằng tối ngày 10/6/1963 ông được gọi đến chùa Xá Lợi để bàn chuyện. Đến nơi, ông thấy hai ḥa thượng Tâm Châu Thiện Hoa đă ngồi chờ sẵn, hai người nói với Ḥa thượng Đức Nghiệp:

– Phật giáo ḿnh đương bị lâm nguy quá, nhất là tại Huế hiện nay – Ḥa thượng Thiện Hoa nói.

– Ngày mai, […], tới phiên tôi rước linh và cầu siêu tại chùa Phật Bửu Tự […] – Ḥa thượng Tâm Châu nói tiếp – Vậy thầy về hỏi lại ư nguyện tự thiêu của Ḥa thượng Quảng Đức, […]. Nếu ḥa thượng đồng ư, th́ ngay sau khóa lễ ở Phật Bửu Tự, trên đường về Xá Lợi, thầy t́m mọi cách có hiệu quả nhất, để Ḥa thượng Quảng Đức được tự nguyện tự thiêu, đồng thời để cứu nguy cho Phật giáo hiện nay. [2]
 

Về đến chùa Ấn Quang, Ḥa thượng Đức Nghiệp hỏi ngay Ḥa thượng Thích Quảng Đức:

– Ḥa thượng c̣n giữ nguyện tự thiêu như lá thơ Ḥa thượng đă gửi cho Liên Phái trước đây không?
– Tôi sẵn sàng tự thiêu để cúng dường Tam Bảo và để giác ngộ cho chính quyền mau mau thỏa măn năm nguyện của Phật giáo – Ḥa thượng Quảng Đức trả lời. [2]

Ḥa thượng Đức Nghiệp kể rằng Ḥa thượng Quảng Đức nói với ông là muốn viết một lá thư gửi tổng thống và gửi lời cảm ơn đến Ḥa thượng Thiện Hoa trước khi tự thiêu.

Các công việc chuẩn bị để ḥa thượng Quảng Đức tự thiêu được Ḥa thượng Đức Nghiệp kể lại trong cuốn tự thuật của ḿnh v́ ông là người sắp xếp mọi chuyện. Sau khi dặn rất kỹ Ḥa thượng Quảng Đức là không nên nói chuyện tự thiêu ngày mai cho bất cứ ai biết th́ ông bắt đầu chuẩn bị những việc khác.

Ḥa thượng Đức Nghiệp gọi tài xế đưa Ḥa thượng Quảng Đức đi dự lễ ngày mai chuẩn bị xăng cho việc tự thiêu và vải để giăng biểu ngữ. Ông phân công hai người nữa sẽ ngồi chung xe với Ḥa thượng Quảng Đức để sắp xếp việc tự thiêu vào sáng mai.

Cũng vào tối hôm đó, nhà báo Malcolm W.Browne của hăng tin AP ở Sài G̣n kể trên một bài báo tường thuật vụ tự thiêu của Ḥa thượng Quảng Đức là vào đêm đó ông có nhận được điện thoại của Ḥa thượng Đức Nghiệp. Qua điện thoại, Ḥa thượng Đức Nghiệp nói rằng:

– Ông Browne, tôi nghĩ ngày mai ông rất nên đến. Tôi tin rằng một điều ǵ đó rất quan trọng sẽ xảy ra nhưng tôi không thể nói cho ông biết chuyện ǵ – Ḥa thượng Đức Nghiệp nói qua điện thoại.

Browne tắt máy, sửa soạn cho ngày mai. Ḥa thượng Thích Đức Nghiệp cũng gọi cho một số nhà báo quốc tế khác nhưng không nhiều người có mặt vào sáng hôm sau.

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-2020-03-14-at-7-compressed-1024x649.jpg  

Các thành viên của Uỷ ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo trong một cuộc họp ở hội trường Diên Hồng, từ trái qua là Thích Huyền Quang, Thích Tâm Châu, Thích Thiện Minh, Thích Thiện Hoa và Thích Đức Nghiệp.

Những lời sau cùng

Theo cuốn Phật giáo Tranh đấu của Quốc Oai, Ḥa thượng Thích Quảng Đức là người Vạn Ninh, tỉnh Khánh Ḥa. Ông sinh năm 1897. Cha mẹ đặt tên ông là Lâm Văn Tức. Bảy tuổi đă xuất gia dưới sự chỉ dạy của người cậu là Ḥa thượng Thích Hoằng Tâm.

Ông thọ đại giới năm 20 tuổi, lấy hiệu là Thích Quảng Đức. Ông tu tập theo con đường khổ hạnh, ba năm tu thiền trên một ngọn núi ở Ninh Ḥa rồi hai năm đi du hóa với một bộ đồ và một b́nh bát.

Năm 1934, ông làm chứng minh đạo thư cho chi nhánh Hội An Nam Phật Học ở Ninh Ḥa rồi làm trụ tŕ cho trụ sở đầu tiên của Hội Phật Học Nam Việt tại chùa Phước Ḥa (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay).

Ông là người có nhiều công đức. Ở miền Trung, ông xây dựng, trùng tu 14 ngôi chùa. Trong hai mươi năm cuối đời, ông kiến tạo, tu sửa thêm 17 ngôi chùa nữa tại miền Nam Việt Nam và Nam Vang (Campuchia). Người miền Nam hay gọi ông là Ḥa thượng Long Vĩnh. Vào năm 1963, ông 67 tuổi, trụ tŕ chùa Quan Âm.

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-2020-03-14-at-11-compressed.jpg  

Chân dung Ḥa thượng Thích Quảng Đức, không rơ năm chụp. Ảnh: trích từ sách Phật Giáo Tranh đấu (Quốc Oai).

Trong cuốn Phật giáo Tranh đấu của Quốc Oai, trước khi tự thiêu th́ Ḥa thượng Quảng Đức có viết di nguyện của ḿnh vào ngày 30/5/1967 nói về mong muốn của ông về việc tự thiêu, trong đó có đoạn:

“Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, trụ tŕ chùa Quan Âm, Phú Nhuận (Gia Định). Nhận thấy Phật giáo nước nhà đương lúc ngửa nghiêng, tôi là một Tu sĩ mệnh danh là Trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật pháp tiêu vong, nên tôi vui ḷng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường Chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo”.[3]

Để tiếp sức cho cuộc tranh đấu đang vào thế khó, ông kêu gọi tổng thống hăy chấp nhận năm nguyện vọng của Phật giáo miền Nam cùng lời chúc đất nước thanh b́nh, tăng ni b́nh an, phật tử an ổn, Phật giáo bất diệt.

Một số bài thơ cũng được cho là di ngôn của ông trước khi tự thiêu, trong một bài thơ có đoạn trích:

“Đệ tử hôm nay nguyện đốt ḿnh

Làm đèn soi sáng nẻo vô minh

Khói thơm cảnh tỉnh ai c̣n ‘ngốc’

Tro trắng phẳng san hố bất b́nh”  

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/9104575516_07f0f85a67_o-1024x746.jpg  

Các ni tuyệt thực ở Sài G̣n vào ngày 07/06/1963 để đ̣i chính phủ thông qua năm nguyện vọng của Phật giáo miền Nam. Ảnh: AP.

Chín giờ sáng

Theo nhà báo Malcolm W. Browne, buổi sáng hôm đó ông đă cùng phiên dịch viên của ḿnh đến dự lễ theo lời mời của Ḥa thượng Đức Nghiệp. Đúng 9 giờ sáng, lễ rước linh bắt đầu từ Phật Bửu Tự đến chùa Xá Lợi. Đông đảo tăng ni bước ra đường, dàn thành hai dọc người, bước đi dưới ḷng đường với biểu ngữ phản đối chính quyền như mọi khi. Cảnh sát đă dẹp sẵn ḷng đường, đứng canh gác hai bên. Một chiếc xe hơi chạy chầm chậm dẫn đoàn tăng ni tiến về chùa Xá Lợi.

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/The-Buddhist-protestors-walked-from-the-pagoda-to-central-Saigon-1024x683.jpg  

Xe hơi chở ḥa thượng Thích Quảng Đức chạy chậm dẫn đoàn tăng ni trên đường Phan Đ́nh Phùng. Ảnh: Malcolm W.Brown.

Khoảng 9 giờ 17 phút th́ chiếc xe hơi chạy đến ngă tư Phan Đ́nh Phùng – Lê Văn Duyệt (tức ngă tư Cách mạng tháng Tám – Nguyễn Đ́nh Chiểu ngày nay) th́ dừng lại, dân chúng đứng tràn trên vỉa hè. Malcolm kể ông thấy hai người (đây là hai tăng Chân Ngữ và Trí Minh) mở cửa xe bước xuống, mở nắp ca-pô giả bộ như đang sửa xe rồi lấy ra một can nhựa 20 lít đựng xăng. Đoàn tăng ni dừng lại, kẻ đứng người ngồi tạo thành một ṿng tṛn.

Ḥa thượng Đức Nghiệp kể trong tự thuật của ḿnh rằng ông đă đi kế chiếc xe từ lúc đoàn bắt đầu diễu hành về chùa Xá Lợi, khi Ḥa thượng Quảng Đức bước xuống xe ở ngă tư đó th́ chính tay ông đă đưa cho Ḥa thượng Quảng Đức bao quẹt và bao diêm.

Lúc này, nhà báo Malcolm W. Browne, người đang đứng lẫn với tăng ni, biết điều quan trọng mà Ḥa thượng Đức Nghiệp nói với ông trên điện thoại. Ông lấy máy ảnh ra bắt đầu chụp những tấm ảnh làm chấn động dư luận thế giới. Ông là phóng viên duy nhất ngày hôm đó mang theo máy ảnh.

Trong các bài tường thuật của ḿnh, Malcolm kể rằng ông thấy Ḥa thượng Quảng Đức b́nh tĩnh bước xuống xe rồi bước vào trong ṿng tṛn của tăng ni, ông không nói một lời nào với đám đông. Chân Ngữ Trí Minh giúp ông ngồi xuống trong tư thế thiền, hai bàn chân bắt chéo đặt lên đùi.

Theo sự phân công như Ḥa thượng Đức Nghiệp viết trong tự thuật của ḿnh th́ Chân Ngữ là người đă mở nắp thùng nhựa, tưới xăng từ trên đầu xuống đến vai ḥa thượng Quảng Đức, tưới xong th́ đặt thùng xăng xuống rồi lùi ra xa.

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/10248549643_ebcc9f23f2_o-e1584204917538.jpg  

Chân Ngữ đổ xăng lên người Ḥa thượng Thích Quảng Đức sau khi ông đă ngồi xuống vững vàng. Ảnh: Malcolm W.Brown.

Malcolm nói, khoảng 9 giờ 22 phút, ông thấy rơ Ḥa thượng Quảng Đức tự đánh diêm rồi chạm nhẹ xuống tà áo, ngọn lửa bùng lên rồi ôm trọn lấy thân thể ông, ông ngồi thật yên không hề giăy giụa. Biểu ngữ “Một nhà sư trụ tŕ thiêu ḿnh cho 5 nguyện vọng của Phật giáo” được căng lên.

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-2020-03-15-at-12-compressed.jpg  

Một tấm ảnh cận cảnh của nhà báo Malcolm W.Brown đăng trong một bài viết của ông trên tờ High Point Enterprise vào ngày 20/10/1963. Ảnh bên phải cho thấy Ḥa thượng Thích Quảng Đức có vẻ như đang đưa cánh tay phải lên.

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/30291716114_8741cac3ab_o-1024x664.jpg  

Ḥa thượng Quảng Đức ngồi yên khi ngọn lửa bao bọc lấy ông. Ảnh: Malcolm W.Brown.

Khoảng 10 phút sau, chân Ḥa thượng Quảng Đức co giật vài lần trước khi bật ngửa về phía sau trong lúc thịt da ông vẫn c̣n đang cháy. Đến 10 giờ, tăng ni đắp cà sa lên xác đă cháy đen của Ḥa thượng Quảng Đức rồi đưa về chùa Xá Lợi trong sự kinh ngạc của mọi người.

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/1000-AM-June-11-1963-MONKS-WRAP-QUANG-DUC%E2%80%99S-BODY-IN-THEIR-ROBES-AND-BEGIN-THE-PROCESSION-TO-XA-LOI-PAGODA-1024x575.jpg  

Các tăng ni đắp cà sa lên người Ḥa thượng Quảng Đức khi ngọn lửa trên người ông đă tắt hẳn. Ảnh: Malcolm W.Brown.

Đó là những ǵ người ta biết về vụ tự thiêu của Ḥa thượng Thích Quảng Đức. Không phóng viên quốc tế nào được phỏng vấn ông trước khi ông thiêu ḿnh. Thông tin về việc sắp xếp cho vụ tự thiêu này đều đến từ một phía là các nhà sư đang tranh đấu lúc đó.

Quyết định thiêu ḿnh của Ḥa thượng Quảng Đức cùng sự quan tâm của quốc tế đă mở đầu cho các cuộc tự thiêu của các tăng ni, Phật tử miền Nam sau này. H́nh ảnh Ḥa thượng Quảng Đức tự thiêu giữa đường phố Sài G̣n trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Đính chính (ngày 18/3/2020): Ở bản đăng ngày 15/3/2020, chúng tôi nói ngă tư nơi Ḥa thượng Thích Quảng Đức thiêu ḿnh ngày nay là ngă tư Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ. Nay xin đính chính nơi đó là ngă tư Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Đ́nh Chiểu ngày nay.

Trích dẫn:
[1] Việt Nam Phật giáo Sử luận, Nguyễn Lang, trang 747.
[2] Vụ tự thiêu của Ḥa thượng Thích Quảng Đức, Thích Đức Nghiệp. 
[3] Phật giáo Tranh Đấu, Quốc Oai.

Tài liệu tham khảo:
Việt Nam Phật giáo Sử luận, Nguyễn Lang. (Thiền Sư - thích Nhất Hạnh)
Vụ tự thiêu của Ḥa thượng Thích Quảng Đức, Thích Đức Nghiệp.
Phật giáo Tranh Đấu, Quốc Oai.
Cuộc tranh đấu lịch sử của Phật giáo Việt Nam, Nam Thanh.
Vietnam A History The First Complete Account of Vietnam at War, Stanley Karnow.

 

Trở lại