Bn Dng Sng Rhein

(Nng Germania chờ chồng bn dng sng Rhein ở Lolerei)

Hong hn phủ bng trời ty

Tm tư xin gởi gi my "tnh đầu"

Sng Rhein nước biếc đượm mầu

Rừng cy in bng thu sầu nước non

***

Non cao đ biết hay chưa?

Nước xui biển Đại (*) lại mưa về nguồn

Non ơi xin chớ c buồn

Nước đi vẫn mi giữ lun lời nguyền

Mong sao "non nước" bnh yn

Non xanh nước mt tnh duyn thắm nồng

 

NVP-một chiều thu 2014

(*) Biển Đại Ty Dương

 

Trở lại