CN BAO LU NA ?

Tụi mnh trn dưới bảy mươi

Nhn đi ng lại chỉ mười năm thi.

Số đng biến mất đu rồi

Số hn cn lại lẻ loi chắc buồn.

Đếm kỹ cn mấy trăm tuần

Thời gian vn vụt, bao lần gặp nhau ?

Thi th cn lại ngy no

Hy vui ngy ấy, miệng cho thật tươi.

Khc biệt g cũng thế thi

Mai kia nằm xuống để rồi được chi.

Sao bằng ta cứ vui đi

Hơn thua dẹp hết, m gh bạn xưa.

 

Trở lại