Đng Về Nhớ Qu

Tr Giang NVP

Tuyết rơi trắng xo khng gian

Đng về gi lạnh min man nhớ nh

Qu mnh khắp chốn nở hoa (*)

Người dn ngho mi bn ba chợ đời

B rau bn được mấy lời

B gi tm chục dưới trời nắng mưa

Bc trai đi sớm về trưa

Xch l bc đạp tuổi vừa tm hai

Ngy xưa gnh nặng đi vai (**)

V ơn Tổ quốc v v Mẹ Cha

Đem thn gn giữ sơn h

Hy sinh mạng sống đng m vinh danh

Tr Giang NVP

Ma Đng xứ người

(*) Ma Đng bn ty u l ma Xun bn VN

(**) Chiến sĩ QL VNCH

 

Trở lại