NGƯỜI LNH CUỐI CNG 


              
  

          Hỡi anh lnh cuối cng trn đường phố

          Nước đ mất rồi, anh sẽ về đu?

          Đơn vị anh tan r đ từ lu

          Một mnh anh, hai tay hai khẩu sng

 

          Anh l chiến sĩ can trường, anh dũng

          Chống qun th đến giờ pht cuối cng

          Đng được vinh danh l một người hng

          D chiến bại, địch king oai nễ mặt

 

          Bổn phận người trai, đi vai gnh nặng

          Nợ quốc gia, v nợ với gia đnh

          Với  tổ quốc, Anh đ  trọn phận mnh

          Nhưng cn nợ Mẹ gi ơn dưỡng dục

 

          Chiến hữu lưu vong chng ti cầu chc

          Anh yn lnh để trở lại qu nh

          Hy tạm qun đi nỗi buồn thua cuộc

          Để chăm lo cho vợ yếu, Mẹ gi


          Nếu Anh vẫn cn yu nước, thương nh

          Hy chờ đợi  sẽ c ngy phục quốc

          Nước Việt Nam chỉ tạm thời bị mất

          L cờ Vng sẽ trở lại Quốc Gia.

 

           Hoa Đ, Ma Thng Tư Đen

           Lo M Sơn/Trần G Cng 

Bức ảnh tạo cảm tc thnh thơ nầy do K giả chiến trường, Nguyễn Đnh
Đạt chụp được, ngy 30-4-75, trn đưng phố Saigon, khi qun VC đ
trn ngp Thủ Đ VNCH.

Trở lại