Nha Trang ngày trở lại

Nguyên Hồng

Đêm qua em mơ thấy 

Về thăm lại Nha Trang

Lang thang trên biển vắng

   T́m dấu vết chân Anh

   Ngỡ Anh vẫn đâu đây 

   Sao măi hoài chẳng thấy

  Bỗng nghe sóng th́ thầm:

    " Tàu Anh đă ra khơi 

   Về một vùng miên viễn "

  Giật ḿnh em tỉnh giấc

  Anh thực sự xa rồi 

  Em lữ hành cô độc

  Nha Trang ơi ! Có biết?

  Nỗi sầu cao vời vợi 

  Ngàn năm vẫn chưa nguôi 

 

Trở lại