Niềm vui tái ngộ

Thân tặng các bạn Đệ Nhị Song Ngư nhân Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Tốt Nghiệp SQHQNT (01.09.1973)
Nguyễn Văn Phảy

 

Xa cách bạn bốn mươi năm đằng đẳng  
Rời quân trường, hiện diện khắp muôn nơi  
Ta hiên ngang cho thoả chí tang bồng  

Trên biển cả, trên gịng sông uốn lượn  

Rồi ngày ấy ta đành căm bỏ lại  
Quê hương ḿnh trong đau khổ đầy vơi  
Những bước đi rong ruổi bởi cuộc đời  
Giờ gặp bạn bốn phương trời tái ngộ  

Ta vẫn biết xa quê hương, đau khổ 
Gặp nhau đây trong hội ngộ t́nh thân  
Có mấy khi ta gặp được nhiều lần  

Vui đi bạn Song Ngư miền viễn xứ !

   Nguyễn Văn Phảy 
Đệ Nhị Song Ngư 2013

 

trở lại