Ước g 

Nguyễn Khương

Ước g l my bay
Gi cuốn về hướng ty 
Ngất ngy ln gi nhẹ 
Ấm p hồn đắm say

Thu mang mun l vng
Ri đầy khắp mun lối 
 
Nỗi nhớ thương đong đầy 
 
Cứ mỗi ma thu sang

Từ dạo ấy sang ngang
Cuộc đời hai lối rẽ 
Kẻ đng, người bn ty
Ray rứt mỗi từng ngy

Thấm thot từng thu qua
Cy Thu Phong cội gi 
L a vng thưa thớt
Gặm nhấm hồn thi nhn

Cuối chn trời phiu lng 
Mỗi một ma thu qua
Bn bờ ty ảo vọng 
Ước g rồi cũng xa

24/10/2023
Nguyen Khuong

Trở lại