Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Vô Cùng Thương Tiếc Các Anh


Vô cùng thương tiếc các Anh,
Những Anh hùng, Dũng sĩ
Đă v́ miền Nam, dâng  nốt tấm thân
Bao gian lao, nguy hiểm, chí không sờn
Quyết trương cao ngọn cờ Vàng yêu dấu!
 

Những tháng ngày
trong Quân trường nắng cháy
Rồi tung hoành nơi đơn vị mịt mù xa
Đem T́nh thương  gieo rắc khắp muôn nhà
Bảo vệ dân khỏi kẻ địch cuồng khấu…

  Chúng biểu tượng
cho những ǵ tồi xấu
Là dối dân, gieo rắc những tai ương
Pháo trại gia binh,
chợ búa, những ngôi trường
Thủ tiêu, bắt cóc làm những việc tàn ác…

  Đă ra trận
Cầm bằng là banh xác
Nhưng phần nhiều ta chiến thắng vẻ vang
Đồng minh kia chưa đ ánh đă vội hàng
Chiến sĩ ta thản nhiên không bối rối!

  Nhưng “Lệnh buông súng”
Như một lời thú tội!
Chiến sĩ ta ṇng súng vẫn gh́m ngay
Ră binh đoàn, trời đất, khá thương thay!
Hăm mốt năm chưa bao giờ đau thế!

 Thương tiếc các Anh
v́ cờ Vàng Chính nghĩa
Đă hy sinh cả mạng sống đời người
Chúng tôi thề theo gương sáng các Anh soi
Cứu Tổ quốc, giữ Danh thơm và Trách nhiệm!

  30-4!  Hôm nay tưởng niệm
Những Anh Hùng đă vị quốc vong thân
Những chàng trai quả cảm chết v́ Dân
V́ Chính Nghĩa muôn đời c̣n sáng tỏ!

 Nén hương thơm
Thắp lên ḷng kính nhớ
Để muôn thu ghi lịch sử các Anh
Trước hồn thiêng sông núi
Với ḷng thành…
Hồn chiến sĩ mau mau về
Thượng hưởng!!!

 Kính cẩn thay mặt Quốc Hội
và toàn dân Miền Nam Việt Nam Cộng Ḥa
GS/ Nhà Văn Bút Xuân Trần Đ́nh Ngọc
Cựu Dân Biểu Quốc Hội /Cựu Sĩ Quan QLVNCH
Chủ Tịch Ủy Ban Phát Triển Nông Thôn/Hạ Nghị Viện

 

trở lại