Bai thơ không tên số 2

Tim ai nằm trên bờ cát biển ????
Chơ vơ một cơi, một ḿnh buồn chưa ....
Nếu như gió thoảng đưa qua ,
Tim kia sẽ phải tan vào cỏi không .
Sao tim chẵng ở trong ḷng ????
Nằm chi ở giữa biển khơi lạnh lùng ???
Hay là tim muốn phiêu du ,

Vuợt non vuợt biển t́m người tim yêu ????

Tuyết Phan. Sông Hàn
Cali tháng năm nhớ....2004

 

Trở lại