Bi thơ trn ct .....

 

 

Em lặng nhn

Biễn mnh mng,

Lng chợt dộng

Viết vội bi thơ

Trn bờ ct trắng

V tnh cơn sng

Xa di ....

D trng nhn chứng

Tnh cờ lang thang

Nhưng đu nhớ được

Bi thơ viết g ......

Thi đnh gp nhặt

Tnh mnh cho biễn 

Ngước nhn trời cao

Ci xuống xem trăng

Trong lng biễn su ...

 

Tnh hm qua tan hợp

Tnh hm nay muộn phiền ..

Tuyết Phan Sng Hn 
 
Belgique Thang 11-2004

 

Trở lại