Biển

 


Biển ơi ! cho ta mu o
Trắng như lng mới vo đời
Đm về lang thang bi ct
M hồn bay bỗng ngoi khơi
Một chm sao rơi trn tc .
Một mnh trăng soi giữa dng
Chừ ta l con ốc nhỏ
Mượn hồn sng vỗ đại dương
Biển ơi  ! sao ta cứ goi .
Tu đi biền biệt khng về
Ta với tu chỉ l bọt biễn
Tn mộng rồi sau kiếp đam m
Biển ơi  ! cho ta ging mu
Giang hồ tự thuỡ me sinh
Ta đi biển xanh mu nước
Ta về biển trắng bạc tnh
Trng dương cho ta gởi lại
Người tnh yu dấu ta thương
Con tu ngy đm xui ngược
Mnh ta ci ct dặm đường

 
Tn Thất Ph Sĩ 

trở lại