BIỂN  V  EM

 

Tnh anh l tnh biển
Bởi anh mi lnh đnh
Bờ no c tnh thương
Bến no c chờ đợi
Tu vẫn quay trở lại
Tm cht nắng ban mai
Tm cht tnh thơ dại
Tnh người vẫn khoan dung
Lng người vẫn độ lượng
Biển khơi vẫn thiết tha
Anh đi giữa đường thương
C con chim Hải u
C chm sao Bắc Đẩu
Bn em v bn biển
Ngọn Hải Đăng rực sng
Trong tnh em kht khao
Trời my nước xn xao
Huyền ảo giấc chim bao
Thực ho chung với mộng
Cuối xuống hn loi người
Ngước ln hn vũ trụ
Anh cng biển phiu du
Đưa em vo giấc ngủ
Anh yu em như anh yu biển
Biển trong hồn v em ở trong tim
Anh thương em như anh thương biển
Suốt cuộc đời chỉ c biển v em
 
Tn Thất Ph Sĩ  
Paris 10  Juillet 2004 

 

trở lại