Biển v Ta

Thơ: Tn Thất Ph Sĩ 

 

 

Ta vo biển lặng, nắng dng ln 
Gi  mơn mang mi tc bồng  bềnh 
Biển  như trinh nữ  e - ấp  thẹn
Mi hồng lm dng nụ cười duyn

 

    Ta với biển  như chung một kiếp 
 Mnh mng do dạt  nước vỗ bờ 
Quyến rũ  vu vơ  biển cứ gọi 
Say m  theo biển  thuở cn  thơ 

 

Sng  xo  đầu  ghềnh  đến cuối non
Nghn năm  xoi  thủng ni  đ mn
Gặm  nhấm  hồn  ta   từng mnh vụn 
Ngt  ngn  đau thắt  mnh  tnh son

 

Rồi  một ngy nao gi đổi ma 
 Thuỷ triều  dng sng  biển đong đưa 
Những  g thầm kn chưa dm ni
Xin trt vo trong ngọn sng đa

 

Ta  nghỉ  một mai  rồi sẽ đi 
Thong dong   biển  sẽ gọi ta về 
Hương xưa cn lại niềm  lưu luyến
Nhạt trắng hồn hoang  mộng những  g. 
 
Tn Thất Ph Sĩ 

trở lại