BIỂN VỌNG

 


Tặng :  Ph Sĩ
 
Em về tc đẫm tơ trăng
Ng hoa hạnh khp buồn giăng cổng người
Con tu đ biệt trng khơi
o ru xanh trả một đời chiến chinh
Nhớ thương những chuyến hải hnh
Nhớ thương mấy buổi đăng trnh tiễn đưa
Nhớ khi tu cặp bến khuya
Hai bờ lau lch gi khua xạc xo
Buồn chia con nước lao xao
Bến Tầm Dương đ ai no Giang Chu ?
Tn rồi một cuộc biển du
Anh hng thất thế về đu by giờ
đề nguyệt lạc sao dời
Chinh nhn ngẩng mặt nhn trời bo ging
Lỡ rồi một cuộc phong vn
Ti như Hạng Vũ cũng đnh  Giang
Bng tu sng cuộn mơ mng
Tiếng ci tu vẫn rộn rng trong tim
Rượu đm nay chy mi mềm
Uống đi em ! Uống đi em! Mặc đời
Hơn thua chỉ một cuộc cười
Ai vua ai giặc chỉ lời thế gian
Hồn  em vẫn ngt trường giang
Lng em vẫn cứ trăng vng biển xanh
Tu em vẫn cứ hải hnh .....
 
Trần Hoan Trinh

trở lại