Biển Yêu


 

Em tự hỏi v́ sao ḿnh yêu biển ?!
Sóng cồn cào, hoàng hôn tím một màu ?
Bờ cát trắng in hoài dấu chân nhau ?
Hay kỷ niệm đă lắng sâu hoài niệm ?

Em yêu biển không cần ai biết đến
Sóng vỗ về hôn nhẹ bờ cát em
Ngọn gió đêm mơn man hương ngọt mềm
Trời và đất giao ḥa trong một khắc

Em yêu biển không cần lời thắc mắc
Tiếng thở dài gửi theo gió trùng khơi
Bao ưu tư chôn chặt bên sóng rồi
Ḍng suy nghĩ đầy vơi tan biến mất

Em yêu biển như yêu anh rất thật
Sóng là anh , và bờ cát là em
Dù thủy triều có thay đổi ngày đêm
Như cuộc sống vẫn xoay vần năm tháng

Em yêu biển như yêu anh thầm lặng
Ngọn sóng anh có bỏ mặc cát này
Em vẫn yêu dù vạn vật đổi thay
Dẫu càn khôn có luân hồi vạn kiếp !

Em yêu biển như yêu anh đến chết !
Bờ cát em rời rạc xác ĺa hồn
Và sóng anh có lỡ phụ bạc luôn
Quên bờ cũ, bỏ rơi t́nh cát trắng

Em yêu biển như yêu anh - ánh sáng

Tử Nhi 
 

trở lại