Cy sn trường
 

Sn trường em cy cao bng mt
Một hng phượng vĩ l rưng rưng
Năm cy mt thuộc loi mt ướt
Mi hương  đưa ngo ngạt thơm lừng
 
Cuối dy lớp hai  cy trứng c
Tri  no trn  đi mắt em  xinh
Chn đỏ mọng đi mi em ngọt
Ẩn  trong cnh giọt  nắng lung linh
 
Cn cn nữa  tng cy cổ thụ
Lm cy d che nắng che mưa
T o trắng chụm ba chụm bảy
Kễ chuyện tnh sớm nắng chiều mưa
 
Thm duyn dng  chm cy bng giấy
Leo quanh co  trước cửa văn phng
Bao ma h hoa vẫn đỏ thắm
Lm thước đo thời gian yu thầm

 Anh vụng dại yu thầm nn khổ
Trường anh xa suốt con đường mơ
Ươm  cy Si tnh anh chớm nở
Mang về trồng  trước cổng trường em

 Cy mỗi ngy mỗi trơ trụi l
Em mỗi ngy mỗi một cch xa
Tnh mỗi  ngy mỗi  thơ mộng ảo
Cy Si  giờ ...  nỗi nhớ vu vơ

 

tn thất ph sĩ
07 thng 10/04

 Trở lại