NGƯỜI EM GI HỒ TY

Em b gi Hồ  Ty
Mắt em trong như gương
Tuổi chưa trn mười lăm
Em đn khch bn đường
Tc rối đi vai gầy
Người em  gi Hồ  Ty
Bờ mi hồng nhợt nhạt
n cần em mời mọc
Trong em l Qu Hương
Đnh mất tuổi thơ ngy
Bng  đn đường vng vọt
Em chợt thấy  xt xa
Trn bầu trời su thẵm
nh trăng soi lng em
Như vết dao sắt bn
Cắt cuộc đời trinh trắng
Theo tiếng cười thu đm
Hồ Ty i Hồ Ty
Ti đi giữa  đường thương
M mi ti mm chặt
Mắt ti mờ hơi sương

 

Hơn 20 năm lưu lạc
Ti t m về thăm
Qu ti chừ thế đ
Ti đi từng bước thầm

 
Tn Thất Ph Sĩ

 

trở lại