CUỘC ĐỜI 

 

  Cuộc đời

  Mộng mơ

  Thiên đường

  Nghiệt ngă

  Chia xa

Tuổi đời qua mau .

  Thời gian ,

  Mỏi cánh ,

  Ră rời ,

  Tim yêu ,

  Hóa đá .....

Một thời rong đuổi .

  Em giờ

  Tóc trắng

  Tim khô

  Hồn lạnh .....

Một đời chờ mong .

  Định mệnh ,

  Vực thẳm

  Thiên đường

  Đâu mất ???

  Hết rồi

Một đời qụanh hiu .......

                       Tuyết Phan Sông Hàn

                            Cuối Thu 2004

 

Trở lại