Đà Nẵng ta về

 

     

Vu vơ……

Đà Nẵng ta về ,

Chợt nghe nuối tiếc

T́nh quê thuở nào

Bơ vơ…..

Trở lại phố Đà

Nữa thương nữa nhớ

Mặn mà chiêm bao

Chơ vơ …..

Dạo bến sông Hàn

Dấu xưa đâu mất

Ngút ngàn nhớ nhung

Hàn Giang …..

Bến đợi ,bến chờ

Ta đi đă hết

Nữa dời quạnh hiu

                                      

Tháng 11-2004
Tuyết Phan Sông Hàn

 

Trở lại