Đ Nẵng xưa  

 

 

Đ Nẵng xưa

       Thơm ngt mặn m,

        Lẫn trong mi cỏ 

        Dịu dng ngất ngy.

Go sng Hn

        Về đm kể chuyện,

      Hng phượng vĩ

       Bn bờ lặng yn

         Ht khc tnh ca

    Đường trở về

         Lối cũ th thầm .

         Nắng chiều qu

         Ấp ủ ngậm ngị.....

          Nhớ thương một thời .....con gi

           Tuyết Phan Sng Hn
  
Thng 9 -2004

Trở lại