em chợt gọi Ma Xun
 

 


Đng cn nằm vạ sau cuống l
Đong đưa  lạnh lẽo khẵng khiu cnh
Ma xun len ln về ngang phố
My xm tương tư cht nắng hanh
 
Em mặc chi o di mu đỏ
Lm tủi lng đau chiếc l kh
Vẫn ước mong ma Xun cn mi
Để đời đời ta mi yu nhau
 
Ước g đến được tinh cầu mới
Loi người chỉ c tuổi hai mươi
Tnh yu tha thiết từ nguyn thuỷ
Nhớ anh nhiều em chợt gọi Ma Xun
 
tn thất ph sĩ
Những ngy chờ đn XUN ẤT DẬU
19/01/2005


 

Trở lại